Vormingsaanbod 2015 2016Dovnload 80.99 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte80.99 Kb.

Vormingsaanbod 2015 – 2016Samenwerkingsverband van pastores en dominees in West-Zeeuws-Vlaanderen


Geachte lezer,


Voor het vierde jaar op rij treft u hierbij de gezamenlijke publicatie aan voor wat betreft het vormingsaanbod voor volwassenen. De cursussen staan open voor geïnteresseerden vanuit katholieke parochiekernen, Doopsgezinde en protestantse gemeenten of andere belangstellenden.

Op deze manier willen we uitdrukking geven aan de oecumenische samenwerking in West-Zeeuws-Vlaanderen en aangeven dat de kerken gastvrijheid willen bieden aan wie belangstelling heeft voor een onderdeel van het aanbod dat u in deze brochure aantreft.

De cursussen staan met een korte beschrijving op chronologische volgorde vermeld. Een overzicht van het gehele aanbod vindt u op pagina 25 en 26.
Aanmelden voor de cursus kan via het pastoraal centrum van de katholieke kerk of de dominees. Informatie over aanmelden vindt u op pagina 24

in het boekje.


Er is een gevarieerde waaier aan activiteiten en wij hopen dat u zaken aantreft die u interesseren en die u de moeite waard vindt om aan deel te nemen.
Namens pastores en dominees in West-Zeeuws- Vlaanderen,
Ignace D’hert en Marijn Vermet

Inhoudsopgave

in chronologische volgorde
- Spiritueel café Aardenburg pagina 4 en 5

- Filosofisch café,lezingen Hein Stufkens pagina 5 t/m 7

- Bijbelochtenden pagina 7

- Recht naar het hart…. pagina 8 en 9

- Bibliodrama pagina 9 en 10

- Filmavond Aardenburg pagina 10 en 11

- Filmavond Cadzand pagina 11 en 12

- Filmavond Aardenburg pagina 12 en 13

- Filmavond Cadzand pagina 13 en 14

- De bijbel in het dagelijks leven pagina 14 en 15

- Filmavond Cadzand pagina 16

- Filmavond Aardenburg pagina 17

- Heikele thema’s uit geloofstraditie pagina 17 en 18

- Filmavond Cadzand pagina 18 en 19

- Filmavond Cadzand pagina 19

- Filmavond Aardenburg pagina 20

- Kloosterweekend pagina 21

- Sint Jansnacht pagina 22
Cursusbegeleiders: pagina 23

Aanmelden: pagina 24

Overzicht aanbod: pagina 25 en 26

Spiritueel café Aardenburg
Onze samenleving wordt door veel mensen als zeer hectisch ervaren. Er is voor zo veel zo weinig tijd. Toch zijn er steeds meer mensen die terug willen keren naar de essentie. Mensen die op zoek zijn naar verdieping, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Dat maakt dat steeds meer mensen tijd willen maken om zich op te laden en zich geestelijk te voeden. Zo is het idee voor het Spiritueel Café Aardenburg geboren.

In januari 2013 zijn we van start gegaan. 

Anthoinette Versluijs, Marijke Kok (transpersoonlijk therapeuten) en Marijn Vermet (Doopsgezind predikant) zijn de initiatief-nemers. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar onder het genot van een hapje en drankje te ontmoeten. Een leuke manier om ervaringen te delen en gedachten uit te wisselen.

De eerste keer dat we bij elkaar komen in het nieuwe seizoen is op vrijdag 18 september om 20.00u in de Doopsgezinde Kerk.

Door: Marijke Kok, Anthoinette Versluijs en Marijn Vermet
Data: elke derde vrijdag van de maand,

van september tot en met juni.


Tijd: 20.00 - 22.00 uur of later.
Entree: 4 euro.
Plaats: Afwisselend in de ruimte van de stichting Innerlijk Landschap (Herendreef 41, Aardenburg)/ Doopsgezinde Vermaning (Weststraat 35, Aardenburg).

Filosofisch Café

Na het grote succes van vorig jaar, zal Hein Stufkens ook dit jaar weer 3 lezingen houden in de Vermaning. Het overkoepelend thema is dit keer: ‘Geroepen om te leven’


Dinsdagavond 6 oktober: Spiritualiteit als levenskunst

Onder levenskunst verstaan we dikwijls het vermogen om niet te zwaar aan de dingen te tillen, te pakken wat je pakken kunt en je op een prettige en zo comfortabel mogelijke manier door het leven heen te slaan. Hoort een terrasje bij en een vakantie in de zon… Niks mis mee natuurlijk. Maar is dat het leven waar we als mens toe geroepen zijn? Voedt het ook de ziel? Verstikt het niet de stem die diep in ons oproept tot leven ‘zoals we bedoeld zijn’. De christelijke en vele andere spirituele tradities ontwikkelden in de loop der eeuwen een scala aan oefeningen en inzichten waarmee we een ander soort levenskunst kunnen ontwikkelen: een levenskunst die ons bevrijdt van onze gehechtheden en onze egogerichtheid, en die ons helpt uit te groeien tot eenvoudige, wijze en liefdevolle mensen.Dinsdagavond 3 november: In liefde leven

We gebruiken het woord ‘liefde’ voortdurend… De liedjes die we de hele dag horen, de romans die we lezen, de series die we op tv zien – overal gaat het over ‘liefde’.

Ook in de kerk is ‘liefde’ een veelgebruikt woord. Er wordt dan gesproken over Gods liefde voor de mens, of over dat wij God moeten liefhebben. Maar wat is liefde eigenlijk? Wat bedoelen we als we zeggen: ‘Ik hou van jou?’

Hoe vaak is liefde eerder een vorm van bezit, een ruilmiddel, een voorwendsel om jezelf op te offeren en weg te cijferen?

Maar misschien bestaat er ook zoiets als belangeloze liefde: liefde die allereerst een kwaliteit in ons hart is. Is dat misschien de liefde die Paulus bedoelt in zijn beroemde ‘Hooglied van de liefde (1 Kor.13)? En is dat dan wellicht de liefde waartoe we als mens geroepen zijn?
Dinsdagavond 1 december: In vrede leven

Hoe kan je een bron van vrede zijn in je directe omgeving en zo jouw unieke bijdrage leveren aan vrede in de wereld? Voorwaarde daartoe is dat we gelijkmoedigheid ontwikkelen. Gelijkmoedigheid is een deugd die al door de grote filosofen in de Oudheid werd nagestreefd, die wezenlijk is in de christelijke mystiek en die in het Oosten wordt beschouwd als een van de kwaliteiten van een verlicht mens. Psychologisch gezien komt het erop neer dat we moeten leren onszelf te accepteren zoals we zijn, oud zeer te verwerken, en zo met onze emoties en impulsieve neigingen om te gaan dat ze ons niet te baas zijn. Filosofisch is de vraag: hoe leer je in vrede te leven met je ‘lot’ in plaats van daar voortdurend mee te vechten?

Is gelijkmoedigheid saai? Integendeel, de wijzen van de wereld zijn het erover eens dat gelijk­moedigheid een voorwaarde is voor gelukkig leven.
Door: Hein Stufkens
Data: 6 oktober, 3 november, 1 december
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree: 5 euro.


Plaats: Doopsgezinde Kerk Aardenburg

Bijbelochtenden
Iedere eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur lezen we met elkaar uit de bijbel, drinken we koffie en spreken we elkaar. Dit jaar is het gespreksthema: ‘Geroepen om te leven’.
De bijbelteksten zijn rond dit thema uitgekozen.
Door: ds. Marijn Vermet
Data: Iedere eerste dinsdag van de maand, eerste keer op dinsdag 6 oktober.
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Aardenburg
 

Recht naar het hart van het christelijk geloof
Recht naar het hart van het christelijk geloof’, zo luidt de ondertitel van het boek ‘De vrijgevige God’. Het is geschreven door Tim Keller, voorganger van een bloeiende protestantse gemeente in New York. In zijn boek geeft Keller, zoals de ondertitel al duidelijk maakt, de kern van het christelijk geloof weer. Hij doet dat via een even heldere als verrassende uitleg van Jezus’ verhaal over de Vader en Zijn twee zonen (Lc. 15: 11- 32). De uitleg bevat een kritische, maar vooral liefdevolle en bevrijdende boodschap voor mensen van toen en nu, wie ze ook zijn en wat ze ook geloven.

Wie openstaat voor deze boodschap wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan zes bijeenkomsten van zo’ n anderhalf uur. Voordat we ons bepalen tot de gelijkenis, delen we, hoe het ons gaat. Het is het streven om de bijeenkomsten te laten plaatsvinden in twee huiskamergroepen van maximaal acht personen. Als mogelijk tijdstip wordt gedacht aan de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en een in overleg te bepalen avond van 20.00 tot 21.30 uur. De groepen komen samen op een gastadres.

Op zondagavond 13 september as. wordt in de ochtenddienst in de Molenbergkerk te Oostburg, die om 10.00 uur begint, in plaats van een overweging door ondergetekende, een DVD vertoond, waarin Tim Keller de bovengenoemde gelijkenis uitlegt. Aansluitend kunt u zich/ jij je opgeven voor deelname aan de bijeenkomsten. We hopen te kunnen starten in de week, die begint op zondag 11 oktober. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats tot aan de week, die begint op zondag 22 november. Op deze datum wordt het project ’s avonds, na een maaltijd door deelnemers en gasten, afgesloten met de vertoning van de film ‘Babette’ s feast’.

Meer weten? Interesse? Alvast aanmelden? Neem contact op met ondergetekende.

Door: ds. Aart van Houweling

Data: vanaf week 42 t/m week 47

Locatie: Kerkcentrum, Kerkplein 2 te Oostburg

Bibliodrama
‘Bibliodrama is een speelse en tegelijk ernstige manier om met de Bijbel om te gaan’. In bibliodrama probeert iedere deelnemer zich in te leven in de rol van één van de personages van een Bijbelgedeelte. Vervolgens brengen we samen het verhaal en de geloofservaring die erin zit tot leven. Spelenderwijs kan de Bijbeltekst aan ons als spelers iets ‘openbaren’ wat we nog nooit eerder gezien hadden in dit verhaal. Daarnaast wordt in het spel ook onze eigen levens- en geloofservaring aangeraakt en in beweging gebracht. Immers, bij het uitbeelden van jouw personage uit het Bijbelverhaal breng je als vanzelf ook je eigen geloofs- en levenservaring in. En dat kan spontaan verhelderend nieuwe inzichten geven in jezelf, je leven, je geloof. Er komt soms zelfs een beweging op gang die verder reikt dan jouw eigen leven. Je voelt je mee opgenomen in een lange stroom waarin zoveel mensen vóór je hebben gestaan: zoekend, vragend, hopend, verlangend naar levensvervulling en verlossing. Op zulke momenten mag je soms ervaren hoe hemel en aarde elkaar toebehoren en weet je God zelf aanwezig in dit ‘samen-spelen’ vanuit Zijn Woord. Wie dit heeft meegemaakt gaat anders naar huis.

Informatie en opgave: ds. Irma Nietveld

Data 2015 serie 1: 13 oktober, 10 november,

1 december.

Data 2016 serie 2: 12 januari, 2 februari, 1 maart.

Plaats: de Kogge, Lange Wolstraat 13, Sluis.

Tijd: 14.30-16.45 uur, inloop vanaf 14.15 uur.

Filmavond
Films bieden soms een verrassend aanknopingspunt om met elkaar in gesprek te zijn, ook over fundamentele levensvragen. Voor iedereen, die het leuk vindt om samen film te kijken en na afloop eventueel na te praten, zijn de filmbijeenkomsten bedoeld.

Boyhood’ (Richard Linklater, 2014)

Een uniek project dat zijn weerga in de film-geschiedenis niet kent. Gefilmd over een periode van 12 jaar met dezelfde acteurs, vangt Richard Linklater met Boyhood tot in detail de jongens-jaren van Mason (Ellar Coltrane). In dit coming-of-age verhaal zien we Mason letterlijk voor onze ogen opgroeien van jongen tot man. We volgen ook zijn zus Samantha (Lorelei Linklater) en hun gescheiden ouders, Olivia (Patricia Arquette) en Mason Sr. (Ethan Hawke). Terwijl de jaren voorbij glijden, zien we hoe elk van hen omgaat met nieuwe fases in hun leven en hoe hun banden onderling veranderen. Een prachtig, herkenbaar en hartverwarmend portret over opgroeien, het vormen van een eigen identiteit, het familieleven en het genadeloze verstrijken van de tijd.
Door: ds. Marijn Vermet

Datum: dinsdag 20 oktober.

Tijd:19.30 uur (Deur open vanaf 19.00)
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Aardenburg.

Filmavond
Dorsvloer vol Confetti, regie Tallulah Hazekamp Schwab.

Dorsvloer vol Confetti vertelt het verhaal van de jonge Katelijne die opgroeit in een boerengezin in Zeeland. Uitverkoren zijn, dat is het belangrijkste levensdoel in het strenggelovige milieu van Katelijne. Maar voor haar zijn lezen en verhalen nog veel belangrijker. Zet ze daarmee haar ‘genadetijd’ op het spel? Dorsvloer vol Confetti is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Franca Treur. De 12-jarige Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks bij het boerenwerk betrokken. Hierdoor gaan ook de gesprekken aan tafel grotendeels aan haar voorbij. Terwijl haar verlangen om mee te doen onverminderd groot blijft, gaan haar gedachten hun eigen gang. Ze geeft daarmee blijk van een sterke drang om het dagelijkse bestaan te ontstijgen. Voor haar is lezen en leren, dé manier om haar leven op de boerderij achter zich te kunnen laten. Katelijne moet haar eigen weg gaan om te worden wie ze wil zijn.


Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.
Door: ds. Irma Nietveld

Datum: donderdag 29 oktober 2015

Tijd: vanaf 19.00u.
Plaats: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 13 Cadzand

Filmavond
Troubled Water’ (Eric Poppe, 2011)

Jan Thomas zit gevangen voor wat door geen enkel gedrag meer kan worden goedgemaakt: hij heeft een kind vermoord, Isak. Na acht jaar gevangenisstraf komt Jan Thomas vrij en probeert een nieuw leven op te bouwen. In de gevangenis heeft hij orgel leren spelen, daarmee vertolkt hij zijn gevoelens, zijn rancune, zijn schuldgevoel en eenzaamheid. Zonder zijn verleden bekend te maken solliciteert hij als kerkorganist in de plaatselijke kerk. De jonge en beeldschone dominee Anna geeft hem deze tweede kans op een normaal leven en laat hem heel dichtbij komen. Agnes, de moeder van de vermoorde Isak, heeft het verlies van haar zoontje nog lang niet verwerkt. Zij gaat op zoek naar wat er nu echt met haar Isak is gebeurd. Beide verhaallijnen zullen elkaar kruisen. Het zorgt voor een indrukwekkend drama, waarin zowel Jan Thomas als Agnes in het reine proberen te komen met het verleden. Een onderwerp dat indringende vragen oproept.


Door: ds. Marijn Vermet.

Datum: dinsdag 17 november.

Tijd: 19.30 uur (Deur open vanaf 19.00)
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Aardenburg.

Filmavond
Delamu, regie Tian Zhuangzhuang.

Een tocht lang de Zuidelijke Zijde Route. De theeroute is de hoogstgelegen en gevaarlijkste oude handelsroute in China. De route begint in Wets-Yunnan en slingert zich via de Tibetaanse hoogvlakte langs de rand van het Himalaya-gebergte, richting Nepal, Bhutan en ten slotte India. Meer dan tweeduizend jaar werd de thee per muilezel langs deze route vervoerd. Nog steeds trekken ruiters per muilezel over de smalle modderpaadjes en door onherbergzame bergpassen. Tegenwoordig vervoeren ze de bouwmaterialen voor de weg die de traditionele manier van leven in deze streek zal wegvagen. Gewapend met highdefinition camera’s gaat Tian Zhuanzhuang op weg om de Chinees-Tibetaanse oorsprong van de Theeroute vast te leggen.


Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.
Door: ds. Irma Nietveld

Datum: 26 november 2015

Tijd: vanaf 19.00u.

Locatie: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 13 CadzandDe bijbel in het dagelijks leven
De bijbel is een boek met grote zeggingskracht. Hoe kun je die ervaren? Een manier om dat te doen is via de Contextuele Bijbel Studie (CBS), die is ontstaan in sloppenwijken en boerendorpen in Latijns Amerika. CBS werd uitgeprobeerd op een gemeenteavond van PG De Brug te Oostburg en gaf deelnemers een bijzondere ervaring.

CBS kent vijf uitgangspunten. Ze beginnen allemaal met een ‘C’ en verwijzen naar een Engels begrip, omdat de literatuur over CBS in het Engels is geschreven. Dit zijn ze:  • Community’ (gemeenschap): De bijbel wordt niet door mensen op zich, maar in gemeenschap gelezen en verstaan.

  • Contextual’ (in de context): De context, de situatie, waarin je de bijbel leest, is van belang bij het verstaan van de tekst.

  • Critically’ (kritisch): De tekst, die wordt gelezen, werpt een kritisch licht op je.

  • Conscious’ (bewust): Je wordt je bewust van de situatie, waarin je met elkaar verkeert.

  • Change’ (verandering): Je wordt aangezet tot verandering.

CBS doorloopt drie fases:

  • See’ (zien): Je vraagt je af, in wat voor situatie je met elkaar leeft.

  • Judge’ (oordelen): Je beoordeelt de situatie, waarin je met elkaar leeft, via de tekst, die wordt gelezen, vanuit Gods Woord.

  • Act’ (handelen): Je komt in beweging.

Wie nader wil kennismaken met CBS, kan deelnemen aan drie bijeenkomsten.
Door: ds. Aart van Houweling.

Data: 20, 27 januari en 3 februari 2016

Tijd: 19.30u.

Locatie: Kerkcentrum, Kerkplein 2 te Oostburg.


Filmavond
A separation, regie Asghar Farhadi.

Simin wil samen met haar man Nader en hun dochter Termeh Iran verlaten om in het buitenland een nieuw leven te beginnen. Nader heeft echter zijn bedenkingen. Hij wil zijn demente vader niet aan diens lot overlaten en besluit dat het gezin in Teheran moet blijven. Simin is het hier niet mee eens en weigert nog langer met hem samen te wonen. Ze vertrekt naar haar moeder en laat Nader en Termeh alleen achter. Nader kan maar moeilijk met deze nieuwe situatie omgaan en huurt een jonge vrouw in om op zijn zieke vader te passen. Hij weet alleen niet dat zijn nieuwe hulp niet alleen zwanger is, maar ook zonder de toestemming van haar man werkt.A Separation won de Gouden Beer van de Internationale Jury tijdens het filmfestival van Berlijn en een Zilveren Beer voor beste actrices en beste acteurs. Bovendien wist het Iranese drama de Oscar voor Beste Buitenlandse Film in de wacht te slepen(2012).

Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.


Door: ds. Irma Nietveld

Datum: 28 januari 2016

Tijd: vanaf 19.00u.

Locatie: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 13 CadzandFilmavond
A Separation’ (Asghar Farhadi, 2012)

Zie de beschrijving hierboven.


 

Door: ds. Marijn Vermet.Datum: dinsdag 16 februari 2016
Tijd: 19.30 uur (Deur open vanaf 19.00u)
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Aardenburg.

Heikele thema’s uit de geloofstraditie
“Waarom is ons dat nooit zo uitgelegd?” De klacht is vaker te horen bij gelovige mensen die zich aan hun lot overgelaten voelen. Op de een of andere manier hebben zij geen aansluiting gevonden bij de nieuwe denkmodellen voor traditionele geloofsthema’s. Het is een zaak van specialisten gebleven. Daardoor staan velen vandaag met lege handen. Hun denkbeelden dateren uit vroeger tijden en daar hebben zij zelf ook afstand van genomen. Een nieuwe relevante betekenis is echter achterwege gebleven.

In drie avonden worden enkele van deze centrale geloofsthema’s vanuit een hedendaagse visie belicht. Schepping, verlossing en sacramenten komen aan bod.


Door: pastor Ignace D’hert.

Data: 24 februari, 2 en 9 maart 2016

Tijd: 19.45u tot 21.30u, aansluitend aan de avondgebeden in de 40-dagentijd elke woensdag vanaf 19.00u in de Eligiuskerk.

Locatie: Pastoraal Centrum, St. Eligiusplein 17, Oostburg.


Filmavond
Et maintenant on va où?, regie Nadine Labaki.

Het verhaal speelt zich af in een geïsoleerd Libanees dorp waar christenen en moslims vreedzaam samenleven. Dit alles in tegenstelling tot de rest van het land. Het zijn de vrouwen van het dorp die er alles aan doen om dit zo te houden. Die rust blijkt echter vooral te danken aan het feit dat de elektriciteit- en kabelaansluitingen, na de verwoestingen die een eerdere oorlog aanrichtte, nooit zijn hersteld. Want zodra iemand een televisie aanschaft en via een schotelantenne de buitenwereld in beeld komt, breekt de hel los. De vrouwen zetten hun vindingrijkheid, humor, muziek en vriendschap in om de aandacht van de mannen af te leiden en de rust te doen weerkeren. De film won internationaal diverse prijzen en nominaties.


Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.

Door: ds. Irma Nietveld

Datum: 25 februari 2016

Tijd: vanaf 19.00u.

Locatie: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 13 Cadzand


Filmavond
Lourdes, regie Jessica Hausner.

Lourdes is een film in semidocumentaire stijl. De film volgt het dagelijks leven van verpleegsters en vrijwilligers van de begeleide groepsbedevaart van Christine. Christine is een 32-jarige MS patiënte, gekluisterd aan haar rolstoel. Om uit haar isolement te komen maakt ze, hoewel ze niet bijzonder vroom is, een pelgrimstocht naar Lourdes. Zoals zoveel chronisch zieken en gehandicapten gaat ze op bedevaart, maar als Christine op een ochtend ook echt door een wonder lijkt te zijn genezen, ontstaat er naast bewondering ook afgunst in de groep.


Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.

Door: ds. Irma Nietveld

Datum: 17 maart 2016

Tijd: vanaf 19.00u.

Locatie: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 13 Cadzand
Filmavond
Babette’s Feast’ (Gabriel Axel, 2009)
Babette's Feast is een film over sensuele, kunstzinnige passies en verborgen verlangens. Een prachtige film, in Amerika beloond met een Oscar voor beste buitenlandse film.

Aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, de prachtige dochters van een strenge Protestantse pastor die elk aards genot afkeurt. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette, die de Franse onrust ontvlucht is, in het diep religieuze en geïsoleerde dorpje.

De twee zussen besluiten haar onderdak aan te bieden in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. 14 jaar werkt Babette als hun persoonlijke huishoudster. Op een dag krijgt ze bericht uit Frankrijk dat ze de loterij gewonnen heeft. Met het geldbedrag besluit ze de bevolking van het dorp op een enorm feestmaal te trakteren. Het wordt een diner om nooit te vergeten.
Door: ds. Marijn Vermet

Datum: dinsdag 19 april


Tijd: 19.30 uur (Deur open vanaf 19.00u)
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Aardenburg.

Kloosterweekend
Hoe is het om te leven in een kloostergemeenschap? Waarom kiezen mensen er eigenlijk voor om zo te leven? Heeft het "in deze tijd" nog wel waarde? We gaan dat dit jaar weer zelf ontdekken door een weekend te verblijven in een klooster. De verblijfskosten bedragen ongeveer 90 euro.

Bij het maken van dit boekje is nog niet bekend welk klooster het wordt. Maar als u begin september informeert bij de organisator of de website van de Doopsgezinde Gemeente bekijkt, dan is er vast meer duidelijk.


Wil je mee? Geef je dan zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier of per mail op marijnvermet@gmail.com (In ieder geval voor 30 oktober).

Let op: het aantal deelnemers voor dit weekend is beperkt, dus wacht niet te lang als je toch al weet dat je mee wilt.


Door: Marijn Vermet
Data: 6, 7 en 8 mei 2016 (vrijdagmiddag – zondagmiddag) In overleg wordt een voorbereidingsavond afgesproken.


Sint Jansnacht
In 2016 vieren wij voor de elfde keer Sint Jansnacht. Deze nacht knoopt aan bij de oude, volkse viering van voorheen het Midzomerfeest. Met zang en dans rond het St. Jansvuur vierde men het begin van de zomer.

Elkaar ontmoeten – luisteren naar oude verhalen bij het vuur – liederen zingen van vroeger – wensen uitspreken die door de kracht van het vuur in vervulling mogen gaan…

Met speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.
Door: Werkgroep Sint Jansnacht, parochie H. Andreas.

Datum: 24 juni 2016.

Tijd: 20.00u – 24.00u.

Plaats: verdere informatie over de locatie en het programma wordt in het voorjaar van 2016 bekend gemaakt.Cursusbegeleiders

De cursussen worden verzorgd vanuit leden van het katholiek pastoraal team parochie H. Andreas:


Ignace D’hert

Vanuit de Doopsgezinde gemeente Aardenburg:


Marijn Vermet

Vanuit de protestantse gemeentes worden cursussen gegeven door:


Irma Nietveld, Zuidwesthoek
Aart van Houweling, PG De Brug Oostburg


Aanmelden
Voor de cursussen die gegeven worden door katholieke pastores kunt u zich aanmelden via het Pastoraal Centrum te Oostburg, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 12.00u via nummer: 0117-453374 of via e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Voor cursussen in de protestantse gemeenten en de doopsgezinde gemeente kunt u zich aanmelden bij de betreffende dominee. Hieronder vindt u hun telefoonnummers en e-mailadressen:
Marijn Vermet: T: 0117-850440

E : marijnvermet@gmail.com


Irma Nietveld: T: 0117-720413

E: inietveld@zeelandnet.nl


Aart van Houweling: T: 0117-852402

E: avanhvdm@zeelandnet.nlOverzicht aanbod


Maand

Datum

Aanbod

September

18

Spiritueel café

Oktober

6

6

13

13

20

29

Filosofisch café

Bijbelochtend

Bijeenkomsten:Recht naar het hart van het christelijk geloof

Bibliodrama, serie 1

Film: Boyhood

Film:Dorsvloer vol confettiNovember

3

3

10

17

26

Filosofisch café

Bijbelochtend

Bibliodrama, serie 1

Film: Troubled Water

Film: Delamu


December

1

1

1

Filosofisch café

Bijbelochtend

Bibliodrama, serie 1


Januari

5

12

20, 27
28

Bijbelochtend

Bibliodrama, serie 2

Cursus: De bijbel in het dagelijks leven

Film: A separationFebruari

2

2

3
16

24
25

Bijbelochtend

Bibliodrama, serie 2

Cursus: De bijbel in het dagelijks leven

Film: A separation

Cursus: Heikele thema’s uit de geloofstraditie

Film: Et maintenant on va où?Maart

1

1

2, 9
17

Bijbelochtend

Bibliodrama, serie 2

Cursus: Heikele thema’s uit de geloofstraditie

Film: LourdesApril

5

19

Bijbelochtend

Film: Babette’s FeastMei

3

6, 7 en 8

Bijbelochtend

KloosterweekendJuni

7

24

Bijbelochtend

Sint Jansnacht

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina