Vraag: Maar misschien vertrouwden al-Bukhari, Muslim, en anderen op deze mensen zonder hun ware geloof te kennen?Dovnload 32.98 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte32.98 Kb.

Vraag: Maar misschien vertrouwden al-Bukhari, Muslim, en anderen op deze mensen zonder hun ware geloof te kennen?

Deze geleerden wijdden hun leven aan het vergaren en doorgeven van overleveringen en het bestuderen van de overdragers van deze overleveringen. De meesten van hen hebben boeken over Rijal (wetenschap in het beoordelen van de betrouwbaarheid van vertellers) op hun naam staan. Hoewel hun selectiviteit en keuze van autoriteiten en materiaal duidelijk een sterk Sunni standpunt aangeeft, vertrouwden ze wel op die Shi’ah die door hen als eerlijk werden gezien. Dit ondanks het feit dat hun Shi’isme met afkeuren wordt genoemd!

Dus, om te zeggen dat al-Bukhari, Muslim, en anderen niet echt het geloof van deze Shi’ah vertellers kenden, zou betekenen ze als incompetent op hun gebied te betitelen!!!
Vraag: Maar waarom vertrouwden ze niet slechts op Sunni's als autoriteiten?

Misschien waren ze niet zo onverdraagzaam en bekrompen als een aantal van onze Sunni broeders die erop staan het Shi’ah geloof te associëren met allerlei valse aantijgingen. Het zou duidelijk moeten zijn, op basis van de genoemde biografieën, dat kritisch zijn over een aantal Kaliefs en Metgezellen -gebaseerd op niet te ontkennen historische bewijzen- geduld werd door Sunni geleerden van voorgaande generaties.


Vraag: En vertrouwen de Shi'ah op Sunni vertellers in hun boeken?

Zolang de Sunni verteller niet bekend staat om zijn vijandigheid ten opzichte van het Huishouden van de Profeet (s) (Ahl al-Bayt) en betrouwbaar wordt geacht, wordt hij geaccepteerd door Shi'ah overleveraars.


Conclusie:
Het is een feit dat een aanzienlijk deel van de Sunni hadith literatuur verloren zou gaan als het materiaal van de Shi'ah vertellers werd verworpen. Het Shi'ah geloof is altijd geweest, en zal altijd zijn een welbewezen alternatief voor het Sunni standpunt.
Om meer te weten te komen over authentieke Islam, bezoek:
http://al-islam.org/faq/

v1.0

Oh gij die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen

(Qur'an: Hoofdstuk 9, Vers 119)Rafidi

Shi'ah vertellers in Sahih al-Bukhari

Het Shi’ah standpunt werd door vele vroege Islam geleerden, die als waarheidsgetrouw en betrouwbaar werden beschouwd, gevolgd en hun overleveringen van de hadith van de Profeet (s) werden vertrouwd door beroemde Sunni geleerden.


Hieronder is een overzicht van een aantal van de Shi'ah geleerden op wie al-Bukhari zich heeft gebaseerd in zijn Sahih. Als we aan hen de overigen toevoegen, inclusief die vertellers in de Sahih van Muslim en de andere vier Sihah Sittah die het Shi'ah geloof volgden, dan zou het aantal aanzienlijk stijgen. Om ruimte te winnen, wordt verwezen naar de titel van de sectie (kitab) in elk boek voor slechts één hadith van elke persoon - de rest kan gevonden worden door gebruik van indexen of hadith software.
De lezer zal hier en daar de term Rafidi opmerken in de volgende biografieën. De Sunni geleerden definiëren een Rafidi over het algemeen als een Shi'ah die openlijk de legitimiteit van de Kaliefs voor ‘Ali (a) bekritiseert of verwerpt.

'Ubayd Allah b. Musa al-'Absi

(gestorven 213 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-'iman]

Sahih Muslim [kitab al-'iman]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-salat]

Sunan al-Nasa'i [kitab al-sahw]

Sunan Abu Dawud [kitab al-taharah]

Sunan Ibn Majah [kitab al-muqaddamah]


  • "Aboo Daawood zei: Hij was een vurig Shee'ee, zijn ahaadeeth zijn toelaatbaar....Ibn Mandah zei: Ahmad ibn Hanbal was gewoon 'Ubaydullaah aan te wijzen aan de mensen, en hij was bekend om Rafd (buitengewone aanhanger van 'Alee), en hij liet niemand zijn huis binnen die 'Mu'aawiyah' werd genoemd". [The Creed of the Imaam of Hadeeth al-Bukhari and of the Great Scholars from whom he narrated (Salafi Publicaties, GB, 1997), blz. 89 uit Al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, vol. 9, blz .553-557]

"Een vroom iemand, één van de belangrijke Shi'ah geleerden ... betrouwbaar geacht door Yahya b. Ma'in, Abu Hatim zei dat hij betrouwbaar, te vertrouwen was ... al-'Ijli zei: Hij was een autoriteit op het gebied van de Qur'an..." [Al-Dhahabi, Tadhkirat al-Huffaz onder "'Ubayd Allah b. Musa al-'Absi"]

'Abbad b. Ya'qub al-Rawajini

(gestorven 250 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-tawhid]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-manaqib]

Sunan Ibn Majah [kitab ma ja' fi al-jana'iz]  • Hij was een betrouwbaar Rafidi en zijn hadith staat in (Sahih van) al-Bukhari. [Ibn Hajar al-'Asqalani, Taqrib al-Tahdhib, onder "'Abbad b. Ya'qub al-Rawajani"]

Abu Hatim zei: Hij was een sjeik, betrouwbaar. Ibn 'Adi zei: Hij keurde de Salaf af. In hem was extremisme van het Shi'isme. Salih b. Muhammad zei: Hij keurde 'Uthman af. Ik hoorde hem zeggen, "Allah is rechtvaardiger dan dat Hij Talhah en al-Zubayr zou toelaten in de hemel nadat ze loyaliteit aan ‘Ali hadden gezworen en hem vervolgens bevochten." Ibn Hibban zei: Hij was een Rafidi die (anderen tot zijn geloof) uitnodigde. Hij vertelde deze hadith, "Als je Mu'awiyah op mijn preekstoel ziet, vermoord hem!" [Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, onder "'Abbad b. Ya'qub al-Rawajani"]

'Abd al-Malik b. A'yan al-Kufi
Sahih al-Bukhari [kitab al-tawhid]

Sahih Muslim [kitab al-'iman]

Sahih al-Tirmidhi [kitab tafsir al-Qur'an]

Sunan al-Nasa'i [kitab al-'iman wa al-nudhur]

Sunan Abu Dawud [kitab al-buyu']

Sunan Ibn Majah [kitab al-zakah]  • Hij was Rafidi Shi'i, één van (de mensen met) een mening. [Abu Ja'far al-'Uqayli, Du'afa al-'Uqayli, onder "'Abd al-Malik b. A'yan"]

  • Hij was Rafidi, betrouwbaar (saduq).

[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, onder "'Abd al-Malik b. A'yan"]

Al-'Ijli zei: Hij kwam uit Kufah, een Tabi'i (Opvolger), betrouwbaar. Sufyan zei: 'Abd al-Malik b. 'A'yan de Shi'i vertelde ons, hij was een Rafidi voor ons, een man met een mening. Hamid zei: Die drie broers, 'Abd al-Malik, Zurarah, en Hamran waren allen Rawafid. Abu Hatim zei: Hij was één van de eersten die het Shi'isme omarmde, (hij was) op de positie van eerlijkheid, met goede overleveringen en zijn overleveringen zijn opgeschreven. [Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, onder "'Abd al-Malik b. A'yan"]'Abd al-Razzaq al-San'ani

(gestorven 211 AH)
Sahih Bukhari [kitab al-'iman]

Sahih Muslim [kitab al-'iman]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-taharah]

Sunan Nasa'i [kitab al-taharah]

Sunan Abi Dawud [kitab al-taharah]

Sunan Ibn Majah [kitab al-muqaddamah fi al-'iman]  • Ibn 'Adi zei: Zij (d.w.z. geleerden) zagen geen enkel probleem in zijn hadith behalve dat ze Shi’isme aan hem toeschreven… Hij was een man van eer … hij vertelde overleveringen in lof over het Huishouden van de Profeet (Ahl al-Bayt) en kleineerde anderen… Mukhlid al-Shu'ayri zei: Ik was met 'Abd al-Razzaq toen iemand Mu'awiyah noemde. 'Abd al-Razzaq zei: 'Ontheilig niet onze samenkomst door de afstammeling van Abu Sufyan te noemen!'. [Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, onder "'Abd al-Razzaq al-San'ani"]

Ibn 'Adi vertelde (een hadith) van 'Abd al-Razzaq…, "Als je Mu'awiyah op mijn spreekstoel ziet, vermoord hem dan!". [Al-Dhahabi, Mizan al-'I'tidal, onder "'Abd al-Razzaq al-San'ani"]

'Awf b. Abi Jamilah al-'A'rabi

(gestorven 146 AH)
Sahih Bukhari [kitab al-'iman]

Sahih Muslim [kitab al-masajid wa mawadi' al-salat]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-salat]

Sunan Nasa'i [kitab al-taharah]

Sunan Abi Dawud [kitab al-salat]

Sunan Ibn Majah [kitab al-salat]  • Hij was Rafidi maar betrouwbaar… Hij werd betrouwbaar geacht door vele geleerden, en in hem was Shi'isme. [Al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, onder "'Awf b. Abi Jamilah"]

  • 'Awf was een Qadari, een Shi'i, een Shaytan!

[Abu Ja'far al-'Uqayli, Du'afa al-'Uqayli, onder "'Awf b. Abi Jamilah"]

  • Hij neeg naar het Shi'isme. Ibn Ma'in zei: betrouwbaar, Al-Nasa'i zei: Zeer betrouwbaar.

[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, onder "'Awf b. Abi Jamilah"]


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina