Vraag16: Bespreek de werking van de glucocorticoïdenDovnload 91.15 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte91.15 Kb.
Vragen Waelkens2:

Vraag16: Bespreek de werking van de glucocorticoïden.
Effecten op het intermediair metabolisme:

 • verhoogde glucoseproductie

 • permissief effect (glucagon, catecholaminen)

 • stimulatie glycogeensynthese (???)

 • stimulatie lipolyse extremiteiten en lipogenese thv aangezicht en romp

 • verminderde glc opname in vet, spier en lymfeweefsel

 • controle van RNA en eiwitmetabolisme

Effecten op mechanismen gastheer: • onderdrukken immuunreactie

 • anti-inflammatoir effect (reductie aantal mestcellen, ...)

Andere:


 • controle BD en HD

 • weerstand tegen stress

 • controle water- en elektrolietenbalans


Vraag17: Bespreek de werking van de mineralocorticoïden.
Werking mineralicorticoïden:

Onderscheid met glucocorticoïden is nt absoluut!!!


Vb: aldosterone
* verhogen [Na+] => verhogen Na+ opname dr niet

* verlagen [K+] => excretie

* verlagen [H+] => excretie (aanzuren urine)


 • verhoging bloeddruk
  • RNA & proteïne synthese

  • Verhogen resorptie Na+, Cl-, HCO3- in distale tubulus

  • Meer K+ & H+ wissel tegen Na+

  • NH4+ verlies verhoogt => aanzuren urine

   • Verhogen osmolariteit plasma

  • Epithetliale weefsels: ionenuitwisseling

functie:


herstel bloeddoorstroming nier

Vraag18: Hoe wordt de synthese en de secretie van de mineralocorticoïden geregeld ?
Regeling aanmaak:

De algemene werking vd cortex w geregeld dr ACTH, dus heeft deze ook een invloed op mineralocorticoid synthese


Voor productie mineralocorticoïden is het desmolase/ 20-22 lyase een cruciaal enzyme

 • activatie dr fosforylatie is vereist

Angiotensinogeen (leverproduct)

Omgezet dr renine tot angiotensine I

Omgezet dr ACE tot angiotensine II

Werking angiotensine II:


 • vasoconstrictie thv niersysteem

 • stop vrijstelling renine

 • synthese vasopressine in paraventriculaire kernen

 • verhogen Na+ resorptie thv distale tubulus

 • receptor thv zona glomerulasa: signaaltransductieketen (Ca2+ & fosfolipiden): fosforylatie enzyme

verhoging productie pregnolon
aanmaak aldosterone is op vraag; gn reserve

=> vermits het hier gaat om steroidhormonen gebeurt de secretie passief dr diffusie???


Vraag19: Bespreek het transport en katabolisme van de steroïdhormonen.
Transport:

Glucocorticoïden:

Binding aan transportereiwit; • CBG = corticosteroid binding globuline = transcortine 80%

 • Albumine 20%

Aanmaak transporteiwit dr lever:

Verhoogd bij zwangerschap & veel oestrogeen


Mineralocorticoïden:

Binding aan transportereiwit; (minder sterke binding) • albumine

 • beperkt aan CBG


Androgenen / oestrogenen:

Binding aan transportereiwit; • TEBP = testosterone/estrogeen binding proteïn

 • Albumine

Binding aan transporteiwit vertraagt afbraak


Katabolisme:

= detoxificatie reacties
 1. eliminatie C4=C5

 2. reductie 3-keto -> 3-OH

 3. conjugatie: - glucuronzuur

- sulfaat thv elke vrije OH-groep
Cortisol & cortison:

 • oxidatie 11-OH & 21-OH

 • reductie 20-keto

 • oxidatie 17-OH => verlies 2C’s


Aldosteron: (15 à 25min)

 • reductie in A-ring -> conjugatie aan glucuronzuur

 • glucuronzuurconjugatie zonder reductie

  • zeer snel


Androgenen:

17-ketoderivaten


gebeurt dr lever
Vraag20: Geef een kort overzicht van de bijnierschorspathologie
Teveel bijnierhormoon:

Syndroom van Cushing


Teveel aan glucocorticoïden

Oorz: - overmatige secretie: • adenoma/carcinoma

 • overmaat ACTH (secundair)

- teveel cortisolbehandeling

Syndroom van Conn


= primair hyperaldosteronisme
Syn v C: bij adenoma glomerulosa cellen
Secundair hyperaldosteronisme:

Extrarenale factoren => hyperplasie & hyperfunctie juxtaglomerulaire cellen


Gn overmaat glucocorticoïden


Adrenogenitaal syndroom


Oorz: - feminizerende tumoren

 • defect in steroidproducerende enzymen

  • 21-hydroxylase deficiëntie

  • 11beta-hydroxylase deficiëntie

   • tekort cortisol

    • hyperplasie bijnier

    • veel ACTH


Teweinig bijnierhormoon:

Acute bijnierinsufficiëntie


Oorz: - bloeding

- stollingsprobleem

- zware infectie = syndroom van Waterhouse en Fridericksen


 • plotse stop cortizone therapieZiekte van Addison


= primaire bijnierinsufficiëntie

oorz: - immunologisch • tbc

 • tumor

 • amyloïdose (afzetting wasachtige, fibrillaire eiwitsubstantie in verschillende organen)


Vraag21: Bespreek de synthese en secretie van de bijniermerghormonen.
Synthese catecholamine’s:

Tyrosine --> DOPA  dopamine  noradrenaline  adrenaline


Fenylalanine  alanine (lever)
Opname alanine in bijniermergcellen dr actief transport

A. tyrosine hydroxylase


Tyrosine  dihydroxyfenylalanine DOPA

 • in partikelfractie of in cytosol

 • v-bepalende reactie

 • oxidoreductie met tetrahydropteridine als co-factor (THD reductase vereist)

 • regeling via feed-back inhibitieB. DOPA decarboxylase


DOPA  dopamine

 • cytoplasma

 • inhibitie dr alfa-methyldopa

 • weinig specifiek: aromatisch-L-aminozuur decarboxylaseC. Dopamine beta-hydroxylase DBH


Dopamine  noradrenaline

 • granulenD. Fenyl-ethanolamine-N-methyltransferase PNMT


Noradrenaline  adrenaline

 • cytoplasma

 • donor SAM

 • inductie dr glucocorticoiden

nt-specifiek fenylalkylamine-N-methyltransferase:

dopamine  epine • verdere reacties in cytoplasma

 • halvering transport wegen: sparing E

chromaffiene granulen: • oorsprong Golgi-net

 • hoge c catecholamine & ATP 4:1

 • chromograninen


Secretie:

Secretie onder de vorm van granulen => exocytose


Inductie:

 • Ca2+

 • Cholinerge & beta-adrenerge agonisten

+:


 • fysische inspanning

 • angina pectoris

 • hartinfarct

 • bloedverlies

 • anesthesie

 • ...

 • alles van stress dus

Adrenaline-spec:  • pijnlijke prikkels

  • lage glycemie

  • bep hypothalamusgebieden

Noradrenaline-spec:  • reflectoire vasoconstrictie

  • bep hypothalamusgebieden


Vraag22: Bespreek het katabolisme van de bijniermerghormonen.
Fase1 detox reacties:

 1. methylatie dr COMT (catechol-O-methyltransferase)

adrenaline  metanefrine

noradrenaline  normetanefrine 1. oxidatie dr mono-amino-oxidase MAO

 3,4-dihydroxymandelzuur  (methylatie) 3-methoxy-4-hydroxymandelzuur

oxidatie metanefrine/normetanefrine  3-methoxy-4-hydroxymandelzuur

verwijdering dr urine
Fase2 detox reacties:


 1. glucuronzuur

 2. sulfaat

 3. acetylatie

conjugatie in lever

op 4-OH
Vraag23: Bespreek de structuurvereisten van de bijniermerghormonen


Basisstruct: benzeenring & ethanolamine zijketen
Max activiteit:

 • 2C’s scheiden benzeenring & aminogroep

 • hydroxy-substitutie in 3&4 van benzeenring

-> alkylgroep op N


OH-groepen catecholring:  • afwezigheid: verlaagt algemene activiteit

  • 3-OH/5-OH catecholring: + beta2

  • para OH: + vrij maken VZ

p76 cs
Vraag24: Geef een korte bespreking van de werking van de bijniermerghormonen


Catecholamine:

 • Neurotransmitter voor adrenergische zenumen

 • Metabolisme

aanmaak:


+ thv tyrosine hydroxylase (PKA) v bepalend

+ thv dopamine beta-hydroxylase dr inductie

+ thv fenylethanolamine-N-methyltransferase dr inductie


 • neuronale factoren

 • endocriene factorenA. bloedsomloop


 • CO verhoogt

 • Verhoging f

 • Daling perifere weerstand => betere doorbloeding spier

 • Slijmvliezen & huis: constrictie (voorkomen sterke bloeding bij wonde)

 • Hersenen: passieve dilatatie dr stijging BD

 • Vasodilatatie hart (metaboliet & AN)

Adrenaline: vasodilatatie in spieren & hart

Hoge doses: vasoconstrictie huid, slijmvliezen & gebied N. Splanchnicus

Vasodilatie spieren, lever & hart

Noradrenaline: vasoconstrictie spieren, huid & ingewandenB. ademhalingsstelsel


 • relaxatie bronchusspieren

 • ontzwelling mucosa (vasoconstrictie) & vermindering secreties: dieper & intenser ademenC. andere gladde spieren


Adrenaline: cfr OSZ

Relaxatie: • maag

 • darmen

 • bronchiën

 • blaas

Constrictie:

 • sfincter blaas

 • ileocaecale sfincter

 • pylorus
 • pupildilatatie

 • contractie pilomotorenD. skeletspieren


Adrenaline:

- Verlengen samentrekking tetanisch geprikkelde spier

- Vermoeide spier terug sterkere contracties activering fosforylase

E. metabolisme


KH:

 • glycogenolyse: stijging glycemie  glucosurie

 • NA: prikkeling N splanchnicus (lever): + glucose-6-fosfatase: gluconeogenese

 • Spier: glucose  melkzuur  (lever) glucose = Cori-cyclus

 • Verhoogde omzetting van fructose 1,6-diP in fructose 6-P: gluconeogenese


Lipiden:

 • lipolyse

 • stijging conc vrije VZ in plasma


Proteïnen:

Adrenaline: Inhibitie synthese


Totaal metabolisme & O2verbruik:

Vlugge stijging metabolisme onafh lever (afbraak TG)

Trage stijging afh lever (oxidatie melkzuur)
Andere werkingen:

Adrenaline:

Secretie: - ACTH  • TSH

  • Gonadotrope hormonen

Versterken speekselsecretie – traansecretie – zweetafscheiding

Milt trekt samen: vergroten hematocriet

Verkorten stollingstijd
Vraag25: Geef een kort overzicht van de bijniermergpathologie
Hyperfunctie: teveel

Feo chromocytoom

= kwaadaardige tupor chromafiene cellen


 • zeldzaam

 • in bijniermerg/ander catecholamine-secreterend weefsel

 • extreme productie NA & AN

 • symptomen:

  • hypertensie

  • overvloedig zweten

  • constipatie

  • gewichtverlies

  • hyperglycemie

  • glucosurie

  • tremor

  • ...

 • tss 40&50j
Hypofct: teweinig

=> klinisch onbekend


Vraag26: Wat is POMC (pomc)?
POMC = pro-opio-melano-cortine

= ‘big’ ACTH


Binnen de hormonen van de (pars distalis) adenohypofyse (en pars intermedia) bestaat er een hele groep peptiden afgeleid van POMC:

 • Adrenocorticotroop hormoon ACTH

 • Melanocyt stimulerend hormoon MSH

 • Lipotrofinen

 • Endorfinen = ENDOgene mORFINEN

 • Enkefalinen (nt geacetyleerd in hersenen => daar wel actief)

POMC:


 1. ACTH

  1. Alfa-MSH

  2. CLIP = Corticotrope Like Intermediate lobe Polypeptide

 2. beta-LPH = beta-lipotrofine

  1. gamma-LPH = gamma-lipotrofine

   1. beta-MSH = beta-melanocyt stimulerend hormoon

  2. beta-endorfine

   1. gamma-endorfine

   2. alfa-endorfine

+ N-term: gamma-MSH
precursor-POMC (285AZ) -> POMC (134AZ)

proteolyse : signaalpeptide weg


POMC productie en lokalisatie in meerdere weefsels -> hersenen

Aanmaak bep hormoon afh aanw bep proteasen

Algemene stock POMC

=> snelle vrijstelling -> crisissituatie hormonen


Vraag27: Bespreek de hormonen van de adenohypofyse en de regeling van hun secretie
Peptiden afgeleid van pro-opiomelanocortine:

 1. Adrenocorticotroop hormoon ACTH

Regeling secretie:

+ CRH = corticotropin-releasing hormoon

- cortisol


 • mog voorloper alfa-MSH en CLIP

 • stimulatie werking cortex bijnier (ZR & ZF)

 • regeling secretie glucocorticoiden

 • trofisch effect op cortex

 • vasodilatatie bijnier
 1. Melanocyt stimulerend hormoon MSH

= intermedine = melanotropine

Regeling secretie:

+ MRH = MSH releasing hormoon


 • MRIH = MSH release inhibiting hormoon
 • gemeenschappelijke structurele kenm met ACTH

  • overproductie ACTH: fct MSH

 • kleurverandering kikker
 1. Lipotrofinen

Regeling secretie:


 • mobilisatie vet uit VC

 • FFA conc in plasma verhogen

 • Vet afzetten in lever

 • Eventueel ketose

 • Fys : precursoren
 1. Endorfinen en enkefalinen

Regeling secretie:


  • Neurotransmitters

  • PijngewaarwordingGlycoproteïne hormonen


Gemeenschappelijke alfa-keten

Specificiteitsbepalende beta-keten
 1. Thyreotroop hormoon TSH

Regeling secretie:

+ TRH = Thyrotropin releasing hormoon • SS

 • T3 & T4
  • Basofiele cellen

  • Stimulatie schildklier

  • Via G-prot: AC & PLC
 1. Follikelstimulerend hormoon FSH

Regeling secretie:

+ GnRH  • Basofiele cellen
 1. Luteïnizerend hormoon

Regeling secretie:

+ GnRH  • Bij man = interstitiële cellen stimulerend hormoon OCSHSomatomammotrofinen


Lineaire polypeptiden

Interne disulfidebruggen 1. Prolactine PRL

Regeling secretie:

+ PLRH = prolactine releasing hormoon • PLRIH = prolactine release inhibiting hormoon

Vrouwelijke hormonen


  • lactotrofe cellen: acidofiele cellen

  • receptor: 1TM proteïne verder cascade cfr GH

  • initiatie & onderhoud lactatie
 1. Groeihormoon GH

= somatotroop hormoon

Regeling secretie:

+ GHRH = somatocrinine


 • SS = somatostatine
  • acidofiele cellen

  • pulsatiele afscheiding

  • vrijstelling vrije VZ

  • teveel: gigantisme/acromegalie teweinig: dwerggroei

  • receptor PTK (Jak2)

  • biologische effecten:

   • productie IGF1 & 2

   • proteïnemetabolisme

   • metabolisme KH

   • metabolisme lipiden


Vraag28: Bespreek de hormonen van de neurohypofyse en de regeling van hun secretie.

Aanmaak thv hypothalamus (supra-optische & paraventriculaire kernen)


Secretoire granulen: axoplasmatische flow

Secretie dr neurohypofyse


Ontstaan beide uit veel grotere precursor

Structuur tamelijk gelijklopend • Nonapeptide (7AZ =)

 • 1disulfide brug

Verschil in staartje

binden nt aan plasma-prot: T1/2 klein

metabolisme vnl dr lever
Secretie: afzonderlijk

Proces van exocytose: depolarisatie : Ca2+ inflow : exocytoseVASOPRESSINE = ADH = anti-diuretisch hormoon


Geassocieerd met neurofysine II
Pre-pro-pressofysine:

 • signaalpeptide

 • vasopressine

 • neurofysine II

 • glycoproteïne

V1-receptor: extrarenaal

G-prot: PLC: PIP2: DAG & IP3: Ca2+: PKC


V2-receptor: PM epitheel nier

G-prot: AC: cAMP & fosfodiësterase inh: verhogen permeabiliteit • rem diurese

 • meer vocht resorptie

 • urine concentratie

Regeling secretie: • osmoreceptoren (supra opt kernen): meten elektrolytenc

 • cardiale baroreceptoren: drukmeting

 • stretch-receptoren: V-meting (grote art & venen)

 • hypothalamus

 • angiotensine IIOXYTOCINE


Geassocieerd met neurofysine I
Pre-pro-oxyfysine:

 • signaalpeptide

 • oxytocine

 • neurofysine I

Baarmoeder receptor: G-prot: beïnvloeden andere receptoren
 • samentrekken myo-epitheliale cellen rond melkkliertjes

 • contractie gladde spiercellen uterus: inductie bevalling

Regeling secretie: • prikkeling tepels: neuronale impulsen

 • dilatatie vagina & uterus

 • estrogenen: + productie

 • progesterone: - productie

 • psychologisch: hypothalamus


Vraag29: Bespreek de werking van het GH.
Groeihormoon receptor:

 cytokine-hematopoïne receptor superfamilie • transmembraan receptor proteïne

 • ligand binding  dimeer vorming

 • activatie proteïne tyrosine kinase (Jak2)

 • verdere signaaltransductie


Biologische effecten:

Productie IGF-1 & IGF-2


Anabole effecten stimulatie celgroei: indirect via IGF’s = somatomedinen

Harmonieuze groei (overal buiten hersenen & oogbal)Proteïne metabolisme


+ synthese DNA, mRNA, tRNA

+ activiteit ribosomen

+ v transport AZ doorheen membraan


 • retentie stikstof (insuline) : afname omzetting tot ureum

 • andere weefselbestanddelen weerhouden: Na+, Cl-, K+, fosfaat, Ca2+Metabolisme vd KH


Zwakke diabetogene activiteit
Hyperglycemie dr daling perifeer glucose gebruik (dr verhoogde lipolyse)

+ gluconeogenese  mog opstapeling glycogeen in lever


Metabolisme Lipiden
* mobilisatie vrije VZ uit verweefsel

* ketogenese • daling RQ

 • vermindering vetreserve

 • stijging prot gehalte

blokkering lipolytische werking dr glucose


  • onrechtstreekse stimulans secretie insuline

  • rechtstreekse stimulatie productie glucagon

 E shift van glucose nr lipiden
Vraag30: Wat is het dag-nacht ritme van groeihormoon ? Waarom is somatotroop hormoon in feite een betere benaming voor GH ?


 • secretie onder de vorm van pulsen

 • c verandert snel & fel tgv metabole prikkels

 • dag-&-nacht rimte:

piek conc 3à4 uur na begin diepe slaap

gn inhibitie dr glucose op dat moment

wsl opgelegd dr CZS

doel: recuperatie organisme • stimulering secretie: somatocrinine (hypothalamus)

 • inhibitie secretie: somatostatine (hypothalamus)

Somatotroop hormoon?= Groei beïnvloedend hormoon
het GH heeft heel wat fct’s buiten ‘doen groeien’:

 • spec groeifct wordt uitgevoerd dr vrijgestelde hormonen IGF’s

fct:

 • bescherming proteïne & glc reserves

 • fct recuperatie mechanisme lichaam (voortgaande secretie na adolescentie)

  • aanmaak kapotte eiwitten

  • verbranding

 • misbruik in sport

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina