Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorgDovnload 64.89 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte64.89 Kb.
Vragenlijst
Ervaringen met de farmaceutische zorg
Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder

die gebruik maken (of hebben gemaakt)

van de openbare apotheek

CQ-index Farmacie versie 2.0 (december 2014)Deze vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL en ARGO BV in opdracht van Stichting Miletus en met draagvlak van de stuurgroep kwaliteitsindicatoren farmacie.
Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC.
INTRODUCTIE
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met uw apotheek. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuten.
De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan géén herinnering meer thuis gestuurd.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de zorg die u krijgt. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje . Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met XXXX, telefoonnummer XXXX.

Of u kunt een email sturen naar: XXXX
INVULINSTRUCTIE


 • Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende brief staat. Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven.
 • De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze. Kruisjes die buiten de vakjes staan worden door de computer niet gezien.
 • Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat aangegeven dat u meerdere vakjes kunt aankruisen.
 • Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen vakje.
 • Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, ‘weet ik niet’, of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid.
 • Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:

 Nee  ga door naar vraag 3

 Ja


 • Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:

 Nee


() Ja

VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE FARMACEUTISCHE ZORG

 1. Heeft u in de afgelopen 8 weken medicijnen van uw apotheek gekregen?

U mag meer dan één vakje aankruisen

 • Ja, nieuwe medicijnen die ik nog niet eerder had gebruikt

 • Ja, medicijnen die ik al eens eerder gebruikt

 • Nee, ik heb helemaal geen medicijnen gekregen de afgelopen 8 weken Als u de afgelopen 8 weken helemaal geen medicijnen van de apotheek heeft gekregen, dan is deze vragenlijst niet op u van toepassing. U kunt stoppen met het invullen van de vragenlijst.

De volgende vragen gaan over uw ervaringen tijdens uw meest recente bezoek aan de apotheek.
 1. Was dit de eerste keer dat u gebruik maakte van deze apotheek?

 • Nee

 • Ja
 1. Zou u deze apotheek bij uw vrienden of familie aanbevelen?

 • 0 Zeer waarschijnlijk niet

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10 Zeer waarschijnlijk wel 1. Hielp de apotheekmedewerker u binnen 5 minuten?

 • Nee

 • Ja


INFORMATIEVERSTREKKING OVER MEDICIJNEN
De volgende vragen gaan over de informatie die u tijdens uw meest recente bezoek (in de afgelopen 12 maanden) aan de apotheek heeft gekregen over uw medicijnen.

 1. Legden de medewerkers van de apotheek de werking van de medicijnen op een begrijpelijke manier uit?

 • Nee, helemaal niet

 • Een beetje

 • Grotendeels

 • Ja, helemaal
 1. Legden de medewerkers van de apotheek op een begrijpelijke manier uit hoe u de medicijnen moet gebruiken?

 • Nee, helemaal niet

 • Een beetje

 • Grotendeels

 • Ja, helemaal 1. Legden de medewerkers van de apotheek eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen op een begrijpelijke manier uit?

 • Nee, helemaal niet

 • Een beetje

 • Grotendeels

 • Ja, helemaal
 1. Vroegen de apotheekmedewerkers aan u of u nog vragen had?

 • Nee

 • Ja


BEJEGENING
De volgende vragen gaan over de bejegening door de apotheekmedewerkers zoals u deze ervaren heeft in de afgelopen 12 maanden.


 1. Namen de apotheekmedewerkers u serieus?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd
 1. Hadden de apotheekmedewerkers genoeg tijd voor u?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd
 1. Luisterden de apotheekmedewerkers aandachtig naar u?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • AltijdPRIVACY
De volgende vragen gaan over de privacy in de apotheek zoals u die ervaren heeft in de afgelopen 12 maanden.


 1. Kon u in de apotheek een gesprek voeren aan de balie zonder dat andere patiënten konden meeluisteren?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • Niet van toepassing, er waren geen andere patiënten aanwezig
 1. Gaan de apotheekmedewerkers zorgvuldig om met uw privacy?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd
 1. Boden de apotheekmedewerkers de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek in een aparte ruimte of spreekkamer?


BEVORDEREN JUIST MEDICIJN­GEBRUIK
De volgende vragen gaan over de bevordering van juist medicijngebruik door de apotheekmedewerkers tijdens de afgelopen 12 maanden.
NIET HET EERSTE BEZOEK WAS >


 1. Vroegen de apotheekmedewerkers of het u lukte de medicijnen volgens de voorschriften te gebruiken?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd
 1. Vroegen de apotheekmedewerkers of u last had van bijwerkingen van de medicijnen?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd
 1. Bespraken de apotheekmedewerkers met u of de medicijnen het gewenste resultaat hadden?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • AltijdDE BEGELEIDING BIJ HET MEDICIJN­GEBRUIK
De volgende vraag gaat over de begeleiding van de apotheek bij uw medicijngebruik in de afgelopen 12 maanden.


 1. Dachten de apotheekmedewerkers met u mee als u problemen had met uw geneesmiddelen (bijvoorbeeld bij bijwerkingen of als het u niet lukt de middelen volgens voorschrift te gebruiken)?

 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • Niet van toepassing, ik had geen problemenUW PATIËNTDOSSIER
De volgende vraag gaat over de informatievoorziening door de apotheek met betrekking tot uw patiëntdossier.


 1. Bent u door de medewerkers in uw apotheek geïnformeerd over hoe in de apotheek met uw gegevens omgegaan wordt?

 • Nee

 • Ja


UW BEOORDELING VAN DE APOTHEEK
De volgende vragen gaan over wat u van uw apotheek vindt.


 1. Welk cijfer geeft u aan de apotheek? Een 0 betekent heel erg slecht, een 10 betekent: uitstekend.

 • 0 Heel erg slechte apotheek

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10 Uitstekende apotheek 1. Als u één ding zou kunnen veranderen aan de zorg die u krijgt in de apotheek, wat zou dat dan zijn?


OVER UZELF


 1. Bent u een man of een vrouw?

 • Man

 • Vrouw
 1. Wat is uw leeftijd?

 • 16 t/m 24 jaar

 • 25 t/m 34 jaar

 • 35 t/m 44 jaar

 • 45 t/m 54 jaar

 • 55 t/m 64 jaar

 • 65 t/m 74 jaar

 • 75 jaar of ouder
 1. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of een voldoende getuigschrift)

 • Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt)

 • Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)

 • Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO, huishoudschool)

 • Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)

 • Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)

 • Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)

 • Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)

 • Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

 • Anders, namelijk: 1. In welke taal praat u thuis het meeste?

 • Nederlands

 • Fries

 • Nederlands dialect

 • Indonesisch

 • Sranan (Surinaams)

 • Marokkaans-Arabisch

 • Turks

 • Duits

 • Papiaments (Nederlandse Antillen)

 • Anders, namelijk:

frame1 1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?

 • Uitstekend

 • Zeer goed

 • Goed

 • Matig

 • Slecht
 1. Heeft iemand u geholpen deze vragenlijst in te vullen?

 • Nee  ga door naar vraag 29

 • Ja 1. Hoe heeft die persoon u geholpen?

U mag meer dan één vakje aankruisen

 • Heeft de vragen voorgelezen

 • Heeft mijn antwoorden opgeschreven

 • Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord

 • Heeft de vragen in mijn taal vertaald

 • Heeft op een andere manier geholpen, namelijk:


 1. We willen de vragenlijst blijven verbeteren. We horen dan ook graag wat u van de vragenlijst vindt. Mist u iets in deze vragenlijst? Of heeft u nog opmerkingen of tips? Dan kunt u dat hieronder aangeven.


-EINDE-
HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJSTDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina