Vsko leerplan opleiding hersteller BruingoedDovnload 146.81 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte146.81 Kb.VSKO
Leerplan
OPLEIDING


Hersteller Bruingoed
BSO 3

Modulair
Studiegebied

Mechanica-Elektriciteit

Goedkeuringscode: 07-08/1815/N/G 31 januari 2008


Naam

Code

Lestijden

Vak

Basis Elektriciteit

M ME C100

10 Lt TV en 30 Lt PV

Elektriciteit

Praktijk elektriciteit

Mechanica

Praktijk mechanica

Lassen-constructie

Praktijk lassen-constructie

Elektromechanica

Praktijk elektromechanica

Elektronica

Praktijk elektronica

Autotechniek

Praktijk autotechniek

Carrosserie

Praktijk carrosserie

Nijverheidstechnieken

Praktijk nijverheidstechnieken

Centrale verwarming

Praktijk centrale verwarming

Koeltechniek

Praktijk koeltechniek

Sanitair

Praktijk sanitair

Uurwerkmaken

Praktijk uurwerkmakenBasis Metaal

M ME C300

10 Lt TV en 30 Lt PV

Elektriciteit

Praktijk elektriciteit

Mechanica

Praktijk mechanica

Lassen-constructie

Praktijk lassen-constructie

Elektromechanica

Praktijk elektromechanica

Elektronica

Praktijk elektronica

Autotechniek

Praktijk autotechniek

Carrosserie

Praktijk carrosserie

Nijverheidstechnieken

Praktijk nijverheidstechnieken

Centrale verwarming

Praktijk centrale verwarming

Koeltechniek

Praktijk koeltechniek

Sanitair

Praktijk sanitair

Uurwerkmaken

Praktijk uurwerkmakenInitiatie elektronica

M Me 121

120 Lt TV

Elektriciteit

ElektronicaHerstellen en installeren audio video

M ME 122

80 Lt TV en 40 Lt PV

Elektriciteit

Praktijk elektriciteit

Elektronica

Praktijk elektronicaMeewerkende centra voor volwassenenonderwijs

Johan Du Bois

PCVO Dender en Schelde

Stefaan Herschap

PCVO Meetjesland

Geert Verstrynge

KISP

Martin Van hamme

CVO STAD GENT

Julien Messiaen

CVO Vazov

Marc Bonner

Vrij Technisch Instituut OSP

Tom Alaers

CVO DTL Herentals

Simillion Luc

CVO Leerstad

Ben Wymeersch

CVO Deurne-Antwerpen

Roger Vanden Broeck

CVO-VTI-Leuven

Jozef Eysermans

CVO Lino Lommel

Spirinckx Johan

Cervo Go De Panne

De Zutter Luc

CVO Brussel

Luc De Ruytter

CVO Ieper

Bavo Van Soom

OVSG

Dirk BokkenInhoudstafel

1 Inleiding 7

1.1 Algemene inleiding 7

1.2 Inhoud 7

1.3 Modules 7

1.4 Niveau en soort vak 7

2 Beginsituatie 8

3 Algemene doelstellingen van de opleiding 9

3.1 Doelstellingen 9

3.2 Sleutelvaardigheden 9

4 Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen 10

4.1 Algemene infrastructuur 10

4.2 Aanbevolen 10

4.3 Meet- en aftekengereedschap 10

4.4 Gereedschappen 10

5 Evaluatie van de cursisten 12

5.1 Evaluatie in het volwassenenonderwijs 12

5.2 Doel van evaluatie 12

5.3 Kwaliteit van de evaluatie 12

6 Module: M ME C 100 Basis Elektriciteit - 40 lestijden (10 TV/30 PV) 13

6.1 Algemene doelstelling van de module 13

6.2 Beginsituatie 13

6.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 14

7 Module: M ME C 300 Basis Metaal - 40 lestijden (10 TV/30 PV) 16

7.1 Algemene doelstelling van de module 16

7.2 Beginsituatie 17

7.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 17

8 Module: M Me 121 - Initiatie Elektronica (120 Lt TV) 20

8.1 Algemene doelstelling van de module 20

8.2 Beginsituatie 20

8.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 21

9 Module: M Me 122 - Herstellen en Installeren Audio Video (80 Lt TV en 40 Lt PV) 24

9.1 Algemene doelstelling van de module 24

9.2 Beginsituatie 24

9.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 25

10 Bibliografie 30

10.1 Algemeen 30

10.2 Brochures 30

10.3 Tijdschriften/vakliteratuur 30

10.4 Interessante sites : 311Inleiding

1.1Algemene inleiding


De beroepsopleiding Hersteller Bruingoed hoort thuis in het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT.

Van de opleiding Hersteller Bruingoed is er een beroepsprofiel gemaakt. We kunnen stellen dat het hier gaat om een persoon die zich bezighoudt met het herstellen van bruingoed zijnde audio- en videoapparatuur.

In het beroepsprofiel is geen niveaubepaling en beroepsdrempel opgenomen.

1.2Inhoud


In de opleiding Hersteller Bruingoed worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het herstellen van bruingoed. Men moet een diagnose stellen, onderdelen bestellen, het toestel herstellen, het opnieuw aansluiten en installeren. Hij moet de toestellen eveneens kunnen aansluiten op de nodige nutsvoorzieningen.

Het is dus de geschoolde arbeider die zelfstandig en met kennis van zaken op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier zorgt voor de installatie van nieuwe en de herstelling van defecte elektrotechnische toestellen.


1.3Modules


De opleiding Hersteller Bruingoed bestaat uit 4 modules:

 • Basis Metaal 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

 • Basis Elektriciteit 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

 • Initiatie Elektronica 120 Lt waarvan 120 Lt TV

 • Herstellen en Installeren Audio Video 120 Lt waarvan 80 Lt TV en 40 Lt PV

De totale opleiding omvat dus 320 Lt.

De modules “Basis Elektriciteit”, “Basis Metaal” en “Initiatie Elektronica” zijn instapvrije modules. Deze modules gelden als instapvoorwaarde voor het volgen van de module “Herstellen en Installeren Audio Video”.


1.4Niveau en soort vak


De opleiding omvat op een totaal van 320 Lt:

 • 220 Lt TV

 • 100 Lt PV

Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs.

2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

3Algemene doelstellingen van de opleiding

3.1Doelstellingen


De beroepsopleiding Hersteller Bruingoed hoort thuis in het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT.

Van de opleiding Hersteller Bruingoed is er een beroepsprofiel gemaakt. We kunnen stellen dat het hier gaat om een persoon die zich bezighoudt met het herstellen van bruingoed zijnde audio- en videoapparatuur.

In het beroepsprofiel is geen niveaubepaling en beroepsdrempel opgenomen.

In de opleiding Hersteller Bruingoed worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het herstellen van bruingoed. Men moet een diagnose stellen, onderdelen bestellen, het toestel herstellen, het opnieuw aansluiten en installeren. Hij moet de toestellen eveneens kunnen aansluiten op de nodige nutsvoorzieningen.Het is dus de geschoolde arbeider die zelfstandig en met kennis van zaken op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier zorgt voor de installatie van nieuwe en de herstelling van defecte elektrotechnische toestellen.

3.2Sleutelvaardigheden


Sleutelvaardigheid

Specificatie

Code

Accuratesse

In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien.

SV02

Flexibiliteit

In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures.

SV12

Kwaliteitsbewustzijn

In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen.

SV17

Problemen onderkennen en oplossen

Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken.

SV23

Veiligheids- en Milieubewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden.

SV30

Zelfstandigheid

In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken.

SV32


4Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen

4.1Algemene infrastructuur


 • Multimedia-apparatuur

 • Voedingen

 • Cpu

 • I/o-kaarten.

 • Industriële drukknoppen, schakelaars en sensoren

 • Contactoren

 • Motorbeveiligingsschakelaars met hulpcontacten.

 • Elektrisch didactische industriemodellen

 • Elektropneumatisch didactische industriemodellen

 • Werkbanken

 • Handboormachine

 • Persoonlijke en algemene beschermingsmiddelen

4.2Aanbevolen


 • Dataprojector of pc’s in netwerk

4.3Meet- en aftekengereedschap


 • Rolmeter

 • Waterpas

 • Universeel meettoestel

4.4Gereedschappen


 • Centerpons

 • Hamer

 • Platte steeksleutels

 • Ringsleutels

 • Inbussleutels

 • Schroevendraaiers

 • Kruisschroevendraaiers

 • Boren

 • Buizenklem

 • Digitale multimeter

 • Oscilloscoop

 • Functiegenerator

 • Regelbare voeding

 • Scheidingstransformator

 • Basiscomponenten

 • Soldeergereedschap

 • Experimenteerbordjes

 • Elektronische toestellen

 • Storingstabellen en diagramma’s

 • Foutenbomen

 • Multimeters

 • Zijkniptang

 • Universele tang

 • Striptang

 • Sensoren en detectoren

 • Alarmmelders

 • Brandbeveiligingssystemen met componenten

 • Camerabewakingssysteem

 • Codeklavieren en elektronische sloten, kaartlezer


5Evaluatie van de cursisten

5.1Evaluatie in het volwassenenonderwijs


In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te optimaliseren.

5.2Doel van evaluatie


 • In de eerste plaats worden de sterke en de zwakke punten van de cursist opgespoord (diagnose). Indien nodig kan remediëring en bijkomende begeleiding voorzien worden. De cursist wordt door de evaluatie gestimuleerd om over zijn eigen leerproces te reflecteren.

 • Een evaluatie verschaft ook duidelijkheid over wat van de cursist verwacht wordt en in welke mate hij al dan niet aan de vooropgestelde criteria voldoet. In overleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt worden om beslissingen te nemen over het verdere traject. Het valt aan te bevelen om de evaluatiecriteria vooraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria worden ook best vooraf besproken in de vakgroep.

 • Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen en om wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen.


5.3Kwaliteit van de evaluatie


Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie.

Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescores een maat zijn voor de beheersing van de beoogde doelstellingen. Betrouwbaarheid slaat op het feit of de scores technisch eerlijk, correct en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten over alle nodige informatie beschikken, zowel voor een degelijke voorbereiding als voor de concrete uitvoering van de evaluatietaak (examen, toets, oefening, opdracht, …), zodat de evaluatie aan hun verwachtingspatroon voldoet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces.


6Module: M ME C 100 Basis Elektriciteit - 40 lestijden (10 TV/30 PV)


Administratieve code: 8110

6.1Algemene doelstelling van de module


Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen.

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

De cursist kan


 • Verantwoord met elektrische energie omgaan

 • de gevaren van elektrische energie onderkennen

 • veiligheidsnormen en reglementering naleven

 • spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen

 • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren

 • courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen

 • Elektrische verbindingen realiseren

 • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren

 • eenvoudige bedradingschema’s lezen

 • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren

 • technische informatie raadplegen

6.2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

6.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ET

Leerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De verschillende manieren van spanningsopwekking kennen.

Verschillen kennen tussen wisselspanning en gelijkspanning.


Elektrische energie

Wisselspanning en gelijkspanning.Via inductie, via statische elektriciteit, via piëzo-elektriciteit, via foto-elektriciteit, via chemische werking, via thermische elektriciteit.

De verschillende effecten van stroom kennen.
Vormen

 • Licht

 • Warmte - thermisch

 • Beweging

 • Magnetisme

 • Chemische werking
De gevaren van elektriciteit kennen.

Veiligheidsnormen en reglementering kunnen naleven.BC

SV


Opsomming gevaren. Effecten van elektrische stroom.

Normen en reglementering.


Het begrip weerstand kunnen verklaren en weerstand kunnen meten.

BC

Begrip Weerstand - Ohmmeter.
Het begrip spanning kunnen verklaren en spanning kunnen meten in een eenvoudige kring.

BC

Begrip Spanning - Voltmeter
Courante elektrische gegevens en opschriften kunnen interpreteren.

Het verband tussen de grootheden kennen en kunnen gebruiken.BC

Elektrische grootheden

 • Spanning

 • Stroom

 • Weerstand - verbruiker

 • Vermogen
Elektrische verbindingen met geleiders en leidingen kunnen uitvoeren.

Meest voorkomende symbolen kennen.

Eenvoudige bedradingschema’s kunnen lezen.


BC
BC

BC


Elektrische verbindingen

De verschillende soorten symbolen

Bedradingschema’s

De noodzaak van elektrische beveiliging van kringen inzien.
Beveiligingen

 • Werking zekering, soorten

 • Overbelasting

 • Kortsluiting

 • Functie van een zekering, draadsectie

Het opsporen van een kortsluiting in een eenvoudige elektrische kring.


7Module: M ME C 300 Basis Metaal - 40 lestijden (10 TV/30 PV)


Administratieve code: 8111

7.1Algemene doelstelling van de module


Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.

Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

De cursist kan


 • Een werkmethode opvolgen

 • een technische tekening gebruiken

 • een werkvolgorde opvolgen

 • eenvoudige werkstukken aftekenen

 • courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden

 • courante kunststoffen onderscheiden

 • een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren

 • metingen uitvoeren

 • gereedschap onderhouden

 • Constructies demonteren en monteren

 • genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen gebruiken

 • demontage- en montagetechnieken toepassen

 • mechanismen demonteren-monteren

 • het gereedschap kiezen

 • Handmatige bewerkingen uitvoeren

 • dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden

 • evenwijdig aan een aftekenlijn zagen

 • werkstukken ontbramen

 • werkstukken bijvijlen

 • eenvoudige werkstukken plooien en rechten

 • in- en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden

 • Machines bedienen

 • snijgereedschap kiezen

 • aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen

 • werkstukken klemmen

 • met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen boren

 • koelsmeermiddelen gebruiken

 • onderhoudsvoorschriften toepassen

 • globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

 • voor zichzelf en voor anderen veilig werken

7.2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

7.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ET

Leerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Globale en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken.

Voor zichzelf en voor anderen veilig kunnen werken.SV
SV

Veiligheid
Een technische tekening kunnen gebruiken.

Een werkvolgorde kunnen opvolgen.BC

BC


Werkmethode en werkvolgorde
Eenvoudige werkstukken kunnen aftekenen.

BC

Aftekenen
Courante ferro- en non-ferrometalen kunnen onderscheiden.

Courante kunststoffen kunnen onderscheiden.BC
BC

Materialen

 • Ferro en non-ferro

 • Kunststoffen
Een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel kunnen controleren.

Metingen kunnen uitvoeren.BC
BC

Controle

 • Visueel

 • Meten
Gereedschap kunnen onderhouden.

BC

Onderhoud

 • Gereedschap
Genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen kunnen gebruiken.

Demontage- en montagetechnieken kunnen toepassen.

Mechanismen kunnen demonteren - monteren.

Het gereedschap kunnen kiezen.BC
BC

BC

BCMonteren en demonteren

 • Bevestigingsmiddelen

 • Borgmiddelen
Dunne plaat volgens een aftekenlijn kunnen snijden.

Evenwijdig aan een aftekenlijn kunnen zagen.

Werkstukken kunnen ontbramen.

Werkstukken kunnen bijvijlen.

Eenvoudige werkstukken kunnen plooien en rechten.

In- en uitwendige bevestigingsschroefdraad kunnen tappen en snijden.BC

BC

BCBC

BC

BCHandmatige bewerkingen

 • Snijden

 • Zagen

 • Ontbramen

 • Bijvijlen

 • Plooien

 • Rechten

 • Schroefdraad tappen

 • Schroefdraad snijden
Snijgereedschap kunnen kiezen.

Aan de hand van tabellen snijsnelheden kunnen kiezen.

Werkstukken kunnen klemmen.

Met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen kunnen boren.

Koelsmeermiddelen kunnen gebruiken.

Onderhoudsvoorschriften kunnen toepassen.BC

BC

BCBC
BC

BC


Machines

8Module: M Me 121 - Initiatie Elektronica (120 Lt TV)


 • Administratieve code: 8112

8.1Algemene doelstelling van de module


Uitgaande van bestaande gedrukte schakelingen leert men inzicht verwerven in basiselektronica.

Met meettechnieken inzicht verwerven in elektronische basiscomponenten en schakelingen is in deze module veel belangrijker dan het aanleren van theoretische principes en karakteristieken.

Men moet ook technische gegevens gebruiken om na te gaan of het meettoestel geschikt is voor de opdracht.

De schakeling wordt als een “black box” beschouwd. • Aan elektronische basiscomponenten en schakelingen metingen uitvoeren

 • Elektronische schakelingen gebruiken

8.2Beginsituatie


 • De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden


8.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ET

Leerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Overzicht kunnen geven van de toepassingsgebieden van elektronische schakelingen en toestellen.
Gebruik van elektronische schakelingen in communicatie, regeltechniek, besturingstechnieken, audio- en videoapparatuur, ...

Verwijzen naar hedendaagse elektronische apparaten.

Elektronische apparaten en meettoestellen kunnen gebruiken.

Elektronische apparaten en meettoestellen kunnen aansluiten.Meetresultaten kunnen interpreteren.

De geschiktheid van het meettoestel kunnen nagaan.
BC01
BC01
BC01


Elektronische apparaten en meettoestellen :

 • Multimeter : instellingen en eigenschappen, analoge en digitale multimeters.

 • Oscilloscoop : instellingen en aansluitingen, toepassingen en functies, triggering, frequentieberekening, beeldvorming, blokschema.

 • Functiegenerator : instellingen en aansluitingen, toepassingen en functies.
Veiligheidsvoorschriften kunnen toepassen.

Kunnen rapporteren.BC01

BC01


Veiligheid :

 • Basisveiligheid.

 • Elektrisch gevaar.

 • Veiligheid op de werkvloer : collectieve veiligheid, personen-beveiliging.

 • Gevaarlijke situaties.

Voorschriften AREI.

Veilig gereedschap.Het gedrag en de eigenschappen van de elektronische basiscomponenten en schakelingen kunnen formuleren.

Metingen kunnen toelichten.Basiscomponenten kunnen herkennen.

Waarden kunnen aflezen op basiscomponenten.

De aansluitingen van halfgeleiders herkennen en op een goede manier monteren in een elektronische schakeling.

BC01

BC01


BC01


Passieve componenten :

 • Weerstanden : lineaire en niet lineaire weerstanden.

 • Condensatoren : eigenschappen en gebruik, laden en ontladen, RC-kringen, wisselstroomweerstand.

 • Spoelen : eigenschappen en gebruik, wisselstroomweerstand, magnetische overdracht, transformatoren.

Basis halfgeleiders :

 • Diode : symbool, eigenschappen en gebruik.

 • Zenerdiode : symbool, eigenschappen en gebruik.

 • LED : symbool, eigenschappen en gebruik.

 • Transistor : symbool, eigenschappen en gebruik, NPN en PNP, basisschakelingen, transistor als schakelaar, transistor als versterker, stroomversterking, ingangsweerstand.

Aan de hand van meetopstellingen kunnen gebruik en eigenschappen van de verschillende componenten gedemonstreerd worden.

Gebruik van multimeter, oscilloscoop en functiegenerator zijn hier sterk aangewezen.

Data opzoeken van bepaalde halfgeleiders op het Internet.


Het gedrag, de eigenschappen en de functie van digitale basisschakelingen kunnen formuleren.

Metingen kunnen toelichten.

Logische vergelijkingen kunnen opstellen uitgaande van een eenvoudige probleemstelling.

Algemeen :

 • Binair rekenen.

 • Boleaanse algebra.

 • Basis poortschakelingen : OF, EN, NIET, NOF, NEN, ...

 • Waarheidstabellen.

Sequentiele logica :

 • Geheugenschakelingen : RS-, D-, JK-flipflop.

 • Tellers : asynchrone en synchrone.

 • Schuifregisters, ...

Aan de hand van meetopstellingen kunnen functie en eigenschappen van poortschakelingen en andere digitale schakelingen aangetoond worden.

Data opzoeken van bepaalde digitale IC’s op het Internet.
Het nut van voeding en gelijkrichting kunnen formuleren.

De functie en de eigenschappen van de verschillende onderdelen van een gelijkrichterschakeling kennen.

De werking van de verschillende soorten gelijkrichterschakelingen kennen.

Aan de hand van schema’s kunnen foutzoeken in gelijkrichterschakelingen.

Doel en werking van een spanningsstabilisator kunnen toelichten.

Defecte onderdelen in een voeding kunnen vervangen.
Voedingen :

 • Opbouw.

 • Gelijkrichtingsmethodes en afvlakking.

Stabilisatorschakelingen :

 • Stabilisatie met zener en/of transistor.

 • Stabilisator-IC’s

Met schema- en simulatie-software kunnen ook fouten gesimuleerd worden in eenvoudige voedingen.

Foutzoeken in voedingen van bestaande toestellen aan de hand van schema’s.Het gedrag en het nut van de verschillende soorten multivibratoren kunnen omschrijven.

De verschillende functies van een Timer-IC kunnen verklaren.

De werking van een Timer-IC kunnen verklaren.
Multivibratoren :

 • A-stabiele

 • bi-stabiele

 • mono-stabiele multivibrator.

Timer-IC 555.

Opstellen van een A-stabiele multivibrator en/of een mono-stabiele multivibrator d.m.v. 555 met regelbare frequentie.

Gebruik van simulatie-software.Toestellen op in- en uitgang(en) kunnen aansluiten.

De gevolgen bij het wijzigen van de uitwendig bereikbare componenten kunnen nagaan.

De functie van schakelingen kunnen formuleren.

De beperkingen van schakelingen kunnen vaststellen.BC02

BC02
BC02

BC02


In- en uitgangsimpedantie van schakelingen en toestellen.

In- en uitgangen op toestellen, soorten aansluitingen.

9Module: M Me 122 - Herstellen en Installeren Audio Video (80 Lt TV en 40 Lt PV)


 • Administratieve code: 8113

9.1Algemene doelstelling van de module


Het betreft hier het herstellen en installeren van audio of geluidsapparatuur en video- of beeldapparatuur. De herstelling van deze apparaten gebeurt d.m.v. een foutzoekmethode (foutzoekboom, database...).

Meettechnieken zijn in deze module onontbeerlijk, vandaar dat hier veel aandacht aan gegeven wordt.

Communicatievaardigheid, gebruik van het internet en het verwerven van nieuwe technieken behoren tot de inhoud van deze module.


 • Op functieniveau audio- en videoapparatuur herstellen

 • De administratieve opvolging van een herstelling uitvoeren

 • Leveringen uitvoeren

9.2Beginsituatie


De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

 • Basis Elektriciteit

 • Basis Metaal

 • Initiatie Elektronica


9.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ET

Leerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Het gedrag, de eigenschappen en de functies van verschillende basisschakelingen met operationele versterkers kunnen formuleren.

Metingen kunnen uitvoeren in basisopstellingen.
Opampschakelingen

 • Comparator

 • Inverterende versterker

 • Niet inverterende versterker

 • Sommeerversterker, verschilversterker

 • Integrator en differentiator

Met schema- en simulatie-software kunnen deze schakelingen gesimuleerd worden.

Data van IC’s opzoeken via het Internet.Het verschil tussen een klasse A, AB en B kunnen formuleren betreffende DC-instellingen en instelpunt.

Metingen kunnen uitvoeren in basisopstellingen.

Fouten kunnen opsporen en een diagnose kunnen stellen.
Audio-versterkers

 • Algemene eigenschappen van een versterker (ruis, brom,…)

 • Voorversterkers met transistoren

 • Klasse-indeling en DC-instellingen bij vermogeneindtrappen

 • Foutzoeken in versterkers : foutenzoekboom, storingen, ...

 • Geïntegreerde schakelingen

Aan de hand van eenvoudige opstellingen en/of simulaties de werking van de verschillende schakelingen leren kennen.

Data van IC’s en componenten opzoeken op het Internet.

Gebruik van MOSFET.


Het werkingsprincipe kunnen verklaren van schakelende voedingen.

Metingen kunnen uitvoeren aan de hand van een schema in een schakelende voeding van een bestaand toestel.
Schakelende voedingen

 • Principe

 • Blokschema

 • Diagramma’s, gebruik van de oscilloscoop
Weten hoe geluid zich voortplant.

De hoorbare frequenties kunnen situeren in het spectrum.
Akoestiek

 • Principe van een microfoon

 • Principe van een luidspreker

 • Principe van analoge en digitale geluidsfilters
De principes kennen van AD- en DA-omzetting toegepast in audio en video.
AD- en DA-convertors

 • Sampling en samplingfrequenties

 • Toepassingsgebieden

 • Blokschema’s
De werking en samenstelling van een CRT-toestel kunnen formuleren, blokschematisch.

Audio- en videoapparatuur kunnen nazien en een diagnose kunnen stellen.

Foutzoekmethodes kunnen gebruiken.

Metingen kunnen uitvoeren.

Herstellingen kunnen uitvoeren.

Verschillende mediavormen kunnen raadplegen.


BC01
BC01

BC01

BC01


BC01

Televisietoestellen (CRT) :

 • Algemene werking, blokschema

 • Opbouw van een beeld

 • Vermogenschakelingen : voeding, hoogspanningsgedeelte, OW-correctie, RGB-eindtrappen, geluid, ...

 • Metingen, foutdiagnose en vervangen van onderdelen

 • IN- en Uitgangen

Gebruik van servicedocumentatie als er gewerkt of gemeten wordt aan bestaande toestellen.

Blokschematische analyse aan de hand van de servicedocumentatie.

Forums op Internet.


De werking en samenstelling van een LCD-toestel kunnen formuleren, blokschematisch.

Audio- en videoapparatuur kunnen nazien en een diagnose kunnen stellen.

Foutzoekmethodes kunnen gebruiken.

Metingen kunnen uitvoeren.

Herstellingen kunnen uitvoeren.

Verschillende mediavormen kunnen raadplegen.


BC01
BC01

BC01

BC01


BC01

LCD-televisie en projectie (beamer)

 • Blokschema

 • Algemene werking

 • Foutdiagnose en vervangen van onderdelen

Gebruik van servicedocumentatie als er gewerkt of gemeten wordt aan bestaande toestellen.

Blokschematische analyse aan de hand van de servicedocumentatie.

Forums op Internet.


De werking en de samenstelling van een videorecorder en een DVD-recorder blokschematisch kunnen toelichten.

Audio- en videoapparatuur kunnen nazien en een diagnose kunnen stellen.

Foutzoekmethodes kunnen gebruiken.

Metingen kunnen uitvoeren.

Herstellingen kunnen uitvoeren.

Verschillende mediavormen kunnen raadplegen.


BC01
BC01

BC01

BC01


BC01

Videorecorder

 • Algemene werking, opbouw van een videosignaal

 • Opbouw mechanische opstelling

 • Metingen, foutdiagnose en vervangen van onderdelen

 • Onderhoud

  DVD-ROM- en DVD-recordertoestellen • Opbouw van een CD-signaal

 • Algemene werking, werking van de lasercel

 • Foutdiagnose en vervangen van onderdelen.

Gebruik van servicedocumentatie als er gewerkt of gemeten wordt aan bestaande toestellen.

Blokschematische analyse aan de hand van de servicedocumentatie.

Forums op Internet.


De eigen werkplek kunnen inrichten en in orde kunnen houden.

Gereedschappen kunnen gebruiken.BC01
BC01

De werkomgeving

 • Inrichting en organisatie

Gereedschappen

 • Meetgereedschap

 • Bevestigingsgereedschap

 • Soldeergereedschap

 • Keuze

 • Gebruik
Goederen in ontvangst kunnen nemen en kunnen controleren.

Een foutomschrijving kunnen formuleren.

Kostprijs en opportuniteit van een herstelling kunnen ramen.

Werkzaamheden kunnen plannen.

Een tijdsbestek kunnen opmaken.

Uitgevoerde herstellingen kunnen bijhouden.

Werkbonnen kunnen invullen.

Goederen kunnen opslaan.

Bij moeilijkheden de fabrikant kunnen contacteren.

Transportmiddelen kunnen gebruiken.

Toestellen kunnen verpakken.

Bestellingen kunnen voorbereiden en kunnen uitvoeren.

Bestellingen aan de verantwoordelijke kunnen doorgeven.

Vereiste communicatiemiddelen kunnen gebruiken.BC02
BC02

BC02
BC02

BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

BC02


Administratieve opvolging

 • Vakterminilogie

 • Vakcommunicatie

 • Gegevensverwerking

 • Uitvoeringsverslag

 • Herstellingskost

 • Uitvoeringstijd

 • Verpakkingsmaterialen

 • Goederenbehandeling

 • Communicatiemiddelen

 • Interne

 • Externe

Documenten van fabrikanten.

Prijscatalogi.

Administratieve opdrachten met een minimum aan informatie.

Internetgebruik, mailing.Klantvriendelijk kunnen luisteren en gerichte vragen kunnen stellen.

Bij het slecht functioneren van toestellen en bij defecten, klachten kunnen interpreteren en kunnen behandelen.

De meest efficiënte route kunnen uitstippelen.

Met de wensen van de klant rekening kunnen houden.

Onderdelen en toestellen kunnen vervoeren.

Klanten over de werking en gebruikswijze kunnen informeren.

Toestellen correct kunnen in- en uitpakken.

Bij het manipuleren van toestellen de juiste houding kunnen aannemen.

Verpakkingen kunnen verzamelen, selecteren en afvoeren.

Oude toestellen en materialen kunnen afvoeren.

Toestellen kunnen aansluiten en kunnen afstellen.


BC03
BC03
BC03

BC03


BC03

BC03
BC03

BC03
BC03

BC03


BC03

Leveringen

 • Toestelhandleiding en gebruiksaanwijzigingen

 • Verpakkingshandelingen

 • Ergonomische handelingen

 • Milieurichtlijnen

 • Duurzaam materiaalgebruik

Verwijderen en sorteren

Handleidingen van fabrikanten.

Storingsdiagrammen.

Soorten verpakkingsmaterialen.

Milieuwetgeving.
10Bibliografie

10.1Algemeen


B. De Donder, P. Hellemans, Watt met elektriciteit, Deel 1 en Deel 2

Elektriciteit gelijkstroomtheorie Deel 1 M.A.J. op ’t Rood uitgeverij Van In Lier. ISBN 90-306-1658-X

Elektriciteit wisselstroomtheorie Deel 2 M.A.J. op ’t Rood uitgeverij Van In Lier. ISBN 90-306-1848-5

DEKELVER, V., FICHET, J.M., VAN OPSTAL, J.-E., Technologie – Installatieleer 1-2, Uitgeverij Wolters Plantyn

HAP, P., Tabellenboek voor Elektrotechniek, Uitgeverij Wolters Plantyn

COOREMAN, H., DE BRUYN, M., Elektrotechnisch tekenen - schemalezen, Uitgeverij Wolters Plantyn;

NEDERVEEN, J.P., Tabellen Elektrotechniek, Uitgeverij Educaboek-Stam Technische Boeken;

VANDEVIJVERE, J., Realisatietechnieken elektriciteit, Standaard Educatieve uitgeverij;

VEKENS, J., Installatiepraktijk van de elektricien 1-2, Standaard Educatieve Uitgeverij;

Technisch tekenen - tweede graad TSO - CAD Elektriciteit: theorieboek , VVKSO, Uitgeverij Wolters Plantyn;

Technisch tekenen - tweede graad TSO - CAD Elektriciteit: oefeningenboek, VVKSO, Uitgeverij: Wolters Plantyn;

Technisch tekenen, - Tweede graad TSO - CAD Elektriciteit: bundel leraar, VVKSO, Uitgeverij Wolters Plantyn.

R.devos/k.eerlingen/j.pollefliet - Inleiding tot de industriële elektronica - Lier, Van In/Antwerpen,De Nederlandse boekhandel/Antwerpen,De Sikkel

G.h.schutte - Elektronische energie-omzetting - Groningen,Wolters-Noordhof

J.hay - Regeltechniek 1 - Brugge, Die Keure

J.roelands - Regeltechniek 2 - Brugge, Die Keure

J.cuppens/h.saeys - Basiselektronica 1&2 - basiselektronica 3, 4 & 5 - basiselektronica 6 - Brugge, Die Keure

AIB - VINÇOTTE, Algemeen Reglement op de Elektrische installaties AREI, Brussel.

EANDIS, Publicaties en Reglementen,

Peters. H. ; Domotica isbn-13 : 9789053812051 uitgeverij Segment

Jörg Ochs ; Besturen via internet ISBN- 13 : 978-90-5381-148-1

I. Maesen, G. Van Heuverzwyn : Labo Elektronica 1, uitgeverij Plantyn, ISBN 90 301 6331 3

Cuppens J., Saeys H. : basiselektronica, boek 2 en boek 3. Uitgeverij Die Keure

Cuppens J., Saeys H. : halfgeleiderbouwstenen 1A, 1B, uitgeverij Die Keure

Horowitz P., Hill W. : elektronica kunst en kunde deel 1, uitgeverij Segment

Claerhout L., Elektrotechnische begrippen 2 , uitgeverij Plantyn

Strasshofer J., elektronica à la carte , uitgeverij Elektuur

Dirksen A.J., elektronische meetinstrumenten, uitgeverij Kluwer

Ebner M., basiscursus elektronica , uitgeverij segment, ISBN 90 5381 191 5

10.2Brochures


Brochure Technisch Bureau voor Schadepreventie, postbus 54, 3740 AB Baarn

Voorschriften voor de elektronische installaties voor beveiliging tegen indringing, BVVO, De Meeusplantsoen 29, 1040 Brussel

Diverse documentatie van Vinçotte, Koningslaan 157, 1060 Brussel

10.3Tijdschriften/vakliteratuur


Databoeken van verschillende fabrikanten

Commerciële catalogi allerhande van diverse merken/fabrikanten.

Bouwen, verbouwen: de aansluiting van de woning, Electrabel Distributie Vlaanderen

Vademecum van de installateur, Elektrabel

Cursus domotica VDAB

Het installatieboek, GE Power Controls-Vynckier

Algemeen reglement op de elektrische installaties, AREI, AIB-Vinçotte, Uitgeverij CED-Samson;

Normen EN-60617, 1 tot 13, BIN

Wetgeving: Belgisch Staatsblad (www.just.fgov.be/index_nl.htm ); zoeken op alarmsystemen

Cursus alarmsystemen (conceptie en installatie en onderhoud), Instituut voor de Beveiliging, Brussel

AIB -VINÇOTTE, Algemeen Reglement op de Elektrische installaties AREI, Brussel

CED - SAMSON, Algemeen Reglement op de Elektrische installaties, Diegem


10.4Interessante sites :


www.pilz.de/produkte/sicherheit/index.htm

www.ad.siemens.de

www.ad.siemens.de/safety

www.as-interface.com

www.profibus.com

www.phoenixcontact.com

www.schneiderautomation.com

www.schmersal.de

www.pepperl-fuchs.com

www.bve.nl/bustechnologie

www.sps-magazin.de

www.sick.de

www.bustechnolgie.nl

http://www.eandis.be/nl/07_publicaties/publicaties.aspx.

www.just.fgov.be/index_nl.htmLeerplan Hersteller Bruingoed BSO 3 - 31 januari 2008 - p.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina