VUmc Cancer Center Amsterdam (cca) vumc Institute for Cancer and Immunology (v-ici)Dovnload 29.12 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte29.12 Kb.

VUmc - Cancer Center Amsterdam (CCA)

VUmc - Institute for Cancer and Immunology (V-ICI)


Formulier is niet bestemd voor P&O; alleen inleveren bij:

Hand this form only at (not P&O):Bureau CCA/V-ICI

De Boelelaan 1117, CCA3.36

1081 HV Amsterdam

tel: +31-20-4443113

email: v-ici@vumc.nl

Onderzoeksplan voor klinische onderzoekers in opleiding (ANIOS, AIOS, junior stafleden, en arts-onderzoekers)

Research Plan for Clincial Research Assistants


Persoonlijke gegevens – Personal data

Eigennaam en voorletters

Birth name and initialsRoepnaam

First nameGeboortedatum, geslacht

Date of birth, sex

man

male




vrouw

female


Adres

Street, house numberPostcode en woonplaats

Postal code and city


Werkadres – Work address

Faculteit / instituut

Faculty / instituteAfdeling

DepartmentTelefoonnummer werk

Telephone number workMobiel tel. nr.

Mobile numberE-mail werk

E-mail work


Vooropleiding – Previous qualifications

Opleiding

Course


Universiteit

UniversityDatum afstuderen

Graduation dateJudicium

Degree classification


Dienstverband – Employment at VUmc

Datum in dienst

Commencement of employmentWerktijdfactor

Working-time factorDatum uit dienst (verwacht)

Expected termination dateType aanstelling (kruis aan):  ANIOS  AIOS*  junior staflid  arts-onderzoeker

Type of employment* Indien AIOS: de te volgen opleiding tot specialist:

In case of AIOS: training program medical specialist
Financier (geldstroom)

Source of funding


Begeleiding – Guidance

Promotor(es)

Supervisor(s)Co-promotor(es)

Co-supervisor(s)Begeleider(s)

Mentor(s)


Onderzoeksplan – Research plan

(Werk)titel onderzoek

(Working) title of the research

Samenvatting van de probleemstelling (max ½ A4)

Summary of the research proposal
Is het onderzoeksvoorstel door de wetenschappelijke commissie van de onderzoeksschool of het onderzoeksinstituut goedgekeurd?

Has the research proposal been approved by the academic committee of the research school / institute?• Bijlage: de projectaanvraag, het onderzoeksvoorstel en/of het werkplan

• Appendix: the project application, the research proposal and/or the plan of work
Opleidingsplan – Training plan

Planning te volgen cursussen (naam cursus en de verzorgende instelling)

Training plan (name of course and institute)Begeleidingsplan – Training plan

Data waarop gesprekken plaatsvinden met de promotor: volgens jaargesprekken

Dates of interviews with the supervisor: according to annual planning


16. Ondertekening – Signatures

Ondertekende verklaart de gegevens op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

The undersigned declares that the information entered in this form is true and correct.Handtekening voor akkoord promotor

Approved by the supervisor
datum

dateHandtekening voor akkoord oio/promovendus

Approved by the research assistant
datum

dateHandtekening voor akkoord voorzitter onderwijscommissie

Approved by the director of the research school / institute
datum

date

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina