We need you Lord – Don Besig Daydream LullabyDovnload 96.64 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte96.64 Kb.
Kerstconcert

Landelijke Gilde Wilsele Wilsele Dorp

zaterdag 21 december 2012


Koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana Duma

Piano en orgel: Herman Baumers


Programma
Bundeslied – W.A.Mozart

We need you Lord – Don Besig

Daydream Lullaby – Henry O. Millsby

Sunrise, sunset uit Fiddler on the Roof - Jerry Bock

Bogoroditse Devo – Serge Rachmaninov

Drink to me only with thine eyes – Engelse volkszang – Anders Öhrnwall

Infant holy, infant lowly – Willcocks

Herders Hij is geboren - V.van Frachen

Nu syt wellecome

White Christmas – Irving Berling – Arr. Hector MacCarthy

Pauze
O, Ce veste minunata - Roemeens kerstliedNu is die Roe van Jesse – str. 2 en 4: Bew. H. Dirken

Pastores y zagalas – Spaans Kerstlied – Bew. Jan Vermulst

Stille nacht – Franz Gruber

Campana sobre campana - traditioneel Spaans kerstlied uit Andalusië.

Hoe leit dit Kindeke

Lullaby of the dove - t. Don Besig and Nancy Price m. Don Besig

Christmas Lullaby - John Rutter

Carol of the Bells - M. Leontovich

A little light was born - M. Barrett

Jazz Gloria - Natalie Sleeth

Merry Christmas Jazz – Tom Cunningham

Bundeslied – W.A.Mozart

De melodie van dit Bundeslied werd later de melodie van Land der Berge, Land am Strome, het Oostenrijks Volkslied.

1. Brüder, reicht die Hand zum Bunde!
Diese schöne Feierstunde
Führ uns hin zu lichten Höh'n!
Lasst, was irdisch ist, entfliehen;
Unsrer Freundschaft Harmonien

Dauern ewig, fest und schön.

2. Preis und Dank dem Weltenmeister,
Der die Herzen, der die Geister
Für ein ewig Wirken schuf!
Licht und Recht und Tugend schaffen
Durch der Wahrheit heil'ge Waffen,
Sei uns heiliger Beruf.

3. Ihr, auf diesem Stern die besten


Menschen all im Ost und Westen,
Wie im Süden und im Nord;
Wahrheit suchen, Tugend üben,
Gott und Menschen herzlich lieben,
Das sei unser Losungswort.
We need You Lord – Don Besig


When the shadows appear bringing darkness, and despair,

when our hearts are feeling lonely and no one seems to care;

When there's nowhere to turn, or we find we don't belong,

Lord, speak to us, and comfort us, and help us to be strong.

We need You every hour to help us find our way,

to fill our lives with hope, to guide us through each day.

We need You, yes we need You, every hour we need You.

O blessed Lord and Savior, we give our hearts to You.
When we're feeling afraid, and we want to turn away;

When temptation overcomes us and makes us go astray;

When we stumble and fall, or the signs of doubt set in,

Lord, come to us, and walk with us, and help us start again.

We need You, yes we need You, every hour we need You.

O Blessed Lord and Savior, we give our hearts to You.

Lord, we give our hearts to You!


Als de schaduwen duisternis en wanhoop lijken te brengen,

wanneer onze harten eenzaam zijn en niemand er zich druk om maakt;

Als we nergens terecht kunnen, of wij ons nergens thuis vinden,

Heer, spreek dan tot ons, en troost ons, en help ons om sterk te zijn.

We hebben u nodig elk uur om onze weg te helpen vinden,

om ons leven met hoop te vullen, om ons door elke dag te leiden.

We hebben U nodig, ja we hebben U nodig, elk uur we hebben U nodig.

O gezegende Heer en Heiland, we richten onze harten tot U.


Als we ons bang voelen, en we willen ons afwenden;

Wanneer verleiding ons overkomt en ons doet dwalen;

Wanneer we struikelen en vallen, of de tekenen van twijfel zich aankondigen,

Heer, kom dan naar ons, en wandel met ons mee, en help ons opnieuw te beginnen.

We hebben U nodig, ja we hebben U nodig, elk uur we hebben U nodig.

O gezegende Heer en Heiland, we richten onze harten tot U.

Heer, we richten onze harten tot U!
Daydream lullaby – Henry O. Millsby
Daydream lullaby, a little daydream lullaby

to have a little daydream, sing a lullaby

and say to all the worries: Goodbye!
Pick a little cherry from a lemontree, oh don't be so shy,

try to climb the top of a redwoodtree, oh in your lulaby!
Give a little kiss to your cat or dog

may be you would better like a golden frog.


Sing the craziest song you have ever heard

learn the lucky flight of a ladybird.


Together let us try to have a little daydream, sing a lullaby,

and say to all the worries: Goodbye!


Sunrise, sunset uit Fiddler on the Roof - Jerry Bock


Now is the little boy a bridegroom
Now is the little girl a bride.

Under the canopy I see them, side by side.

When did she get to be a beauty?
When did he grow to be so tall?

Wasn't it yesterday


When they were small?

Sunrise, sunset


Swiftly flow the days
Seedlings turn overnight to sunflowers

Blossoming even as we gaze

Sunrise, sunset
Swiftly fly the years
One season following another
Laden with happiness and tears

What words of wisdom can I give them?


How can I help to ease their way?

Now they must learn from one another


Day by day

Nu is de kleine jongen een bruidegom
Nu is het kleine meisje een bruid.

Onder de luifel zie ik ze, zij aan zij.

Wanneer werd ze toch die schoonheid?
Wanneer groeide hij en werd zo groot?

Was het gisteren niet


Toen ze nog klein waren?

Zonsopgang, zonsondergang


Snel vlieden de dagen
Zaden worden 's nachts zonnebloemen
Bloeiend zelfs terwijl we er naar kijken

Zonsopgang, zonsondergang

Snel vlieden de jaren
Het ene seizoen volgt na het andere
Beladen met geluk en tranen

Welke woorden van wijsheid kan ik ze geven?


Hoe kan ik helpen hun weg te verlichten?

Nu moeten ze van elkaar leren


Dag na dag


Bogoroditse Devo – Serge Rachmaninov
Bogorodice Devo, Maagd, die God gebaard hebt,

radujsja, Blagodatnaja Marie, verheug U, Hoogbegenadigde Maria,

Gospod' s Toboju; de Heer is met U;

blagoslovenna Ty v ženach Gezegend zijt Gij onder de vrouwen

i blagosloven plod čreva en gezegend is de Vrucht van uw schoot,

Tvoego, jako Spasa rodila want de Verlosser onzer zielen.

esi duš našich. is uit U geboren

Slotgezang Vespers (in een Vigilie)

Drink to me only with thine eyes – Engelse volkszang – Anders Öhrnwall
Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss within the cup
And I'll not ask for wine.
The thirst that from the soul doth rise
Doth ask a drink divine;
But might I of love's nectar sup,
I would not change for thine.
I sent thee late a rosy wreath,
Not so much honouring thee
As giving it a hope that there
It could not withered be;
But thou thereon did’st only breathe,
And sent'st it back to me;
Since when it grows, and smells, I swear,
Not of itself but thee!
Woorden van Ben Johnson in 1616. De oorsprong van de melodie is onbekend,but traces back to at least 1770 maar gaat terug tot minstens 1770.
Infant Holy, Infant Lowly

Tekst en muziek: Pools kerstlied; Engelse vertaling: Edith M.G. Reed, 1885-1933
Tune: W ZLOBIE LEZY Bewerking: David WILLCOCKS1. Infant holy, infant lowly,

for his bed a cattle stall;

oxen lowing, little knowing,

Christ the babe is Lord of all.

Swift are winging angels singing,

noels ringing, tidings bringing:

Christ the babe is Lord of all.


2. Flocks were sleeping, shepherds keeping

vigil till the morning new

saw the glory, heard the story,

tidings of a gospel true.

Thus rejoicing, free from sorrow,

praises voicing, greet the morrow:

Christ the babe was born for you.Herders Hij is geboren – Bewerking Victor van Frachen

Herders Hij is geboren in 't midden van de nacht


Die so lanck van te voren de wereld heeft verwacht
“Vrolijck, o herderkens” songhen ons d'engelkens
Songhen met blijde stem: “Haest u naer Bethlehem!”

Als wij daer zijn gekomen: Siet een clijn kindeken


Leyt op ’t stroy, nieuw geboren, soet als een lammeken;
D'ooghskens van stonden aan, sach men vol traenen staen
't Weenden uyt druck en rouw, in dese straffe kouw.

Siet wij schencken U ‘t saemen een teer clein lammeken;


Boter, melck en saene, voor U lief mondeken
Na, na, na kintjen teer, sus, sus en krijt niet meer
Doet U clijn ooghskens toe, sy sijn van 't krijten moe.

't Kintje begonst te slaepen, de moeder sprack ons aen:


“Lieve herderkens ‘t saemen, wilt soetjens buyten gaen;
U-lie zij peis en vree, dat brengt mijn kint u mee.
Want ‘t is uw Godt en Heer, kompt morghen nog eens weêr.”
Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer

1. Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer,


Ghy komt van also hoghe, van also veer;
Nu syt wellecome van den hoghen hemel neer;
Hier al in dit aertrijck sijt ghij ghesien noijt meer.
Kyrieleis.

2. Christe Kyrieleison laet ons singhen blij,


Daermeed oock onse leysen beghinnen vrij;
Jezus is gheboren op den heyligen Kersnacht
Van een maghet reyne, die hoogh moet sijn gheacht.
Kyrieleis.

3. D'herders op den velde hoorden een nieu liedt,


Dat Jezus was gheboren, sij wisten 't niet:
"Gaet aen geender straten en ghij sult hem vinden klaer,
Bethlem is de stede daer 't is geschiet voorwaer.
Kyrieleis.

4. D'heylighe drie koon'ghen uyt soo verren landt,


Sij sochten onsen Heere met offerhandt
S'offerden ootmoedelyck myrh, wierook ende ghoudt,
Teeren van den kinde dat alle dinck behoudt.
Kyrieleis.

White Christmas – Irving Berling – Arr. Hector MacCarthy
The sun is shining, the grass is green, the orange and palmtrees way.

There’s never been such a day in Beverly Hill L.A.

But it’s December, the twenty fourth, And I am longing to be up North.
I'm dreaming of a white Christmas,
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas,


With every Christmas card I write
May your days be merry and bright,
And may all your Christmases be white

Pauze
O ce veste minunată

Roemeens kerstlied


O ce veste minunată
în Vifleem ni s-arată
Că a născut prunc,
prunc din duhul sfînt
Fecioara Maria.

Că la Vifleem Maria


Săvarşind călătoria
În sărac locas
Lîng-acel oraş
la născut pe Messia.

Pe Fiul cel din vecie,


Ce la trimis Tatăl mie
Să se nască şi să-l crească
Să ne mîntuiască

O wat een heerlijke tijding

O wat een heerlijke tijding,

die ons in Bethlehem werd gebracht.

Want een kind werd geboren

geboren van de heilige Geest

uit de heilige Maagd


Want daar in Bethlehem heeft Maria

haar reis beëindigd

In een arme stal

naast gindse stad

werd geboren de Messias
De Zoon die eeuwig is

Die aan mij is gezonden door de Vader

Om geboren te worden en op te groeien

Om ons te verlossen.
Nu is die roe van Jesse ghebloeyt – str. 2 en 4: Bew. H. Dirken
T. en M. uit Gheestelycken Waeckenden Staf der Jodsche Schaep-Herders, ghemaeckt door H. Philippus Jennyn, Brugge 1651. “Radix Jesse”: zo wordt Maria geheten, de verre afstammelinge van Jesse (vader van David); uit de wortel of stam (roe) is de bloem, Jezus, ontsproten.
1. Nu is die roe van Jesse gebloeid door Godes soeten dauw.
Van d'Heiligh Gheest Maria besproeyt in dese scherpe kauw!
Heeft ons ghebaert haar Soontje kleyn: een maeghdevrucht, een Blomme reyn!

2. O grooten Heer van hemel en aerd, o Schepper van ons al!


Hoe komt dat Ghy wilt wesen ghebaert,in 't aerdsche traenendal?
Uw schoon paleys is Hemelryck, en ghy bemint ons aerdsche slyck!

3. Hoe hebdy soo verkoren een stal, is dat u lusthof schoon?


Ghy light hier in dit kribbeke smal, is dat u gouden throon?
O Jesse blom, o soetste Kindt, hoe lighdy soo vlack in den windt?

4. O Jesu soet, mijn opperste Goet, waarachtigh Godt en mensch,


die komt voor my betaelen de boet'. Ut heel myn hert ick wensch
dat uwen naem de wereld wydt van yder zy ghebenedydt.
Pastores y zagalas – Spaans Kerstlied – Bew. Jan Vermulst
Pastores y zagalas, venid, venid,

llegad y al Nino que ha nacido festivos obsequiad!

Ay, qué lindo y qué bello, qué gracioso el Nino está!

Sus ojitos ya se entornan:

Ay, si si, yo le quiero arrullar, ay, si si , yo le quiero arrullar.
Cual capullo delicado entre pajas escondido,

en Belén ha nacido la más pura Hermosa flor.

Ay, qué ojos y qué boca,

con qué gracia sin igual, se conrie tiernamente!

Ay, si si, yo le quiero arrullar, ay, si si , yo le quiero arrullar.
Herders en herderinnetjes, kom, kom,

stapt op naar het kind dat geboren is om ons een mooi feest te schenken

Oh, hoe leuk en hoe mooi, hoe grappig is het kind!
Zijn oogjes zijn zo betoverend:

Oh, ja ja, ik wil het knuffelen, oh, ja ja, ik wil het knuffelen.

In een delicate kribbe, verborgen onder de doornen,
is geboren in Bethlehem de mooiste tere bloem.

O, welke ogen en wat een mondje,

wat een weergaloze genade, welke tedere glimlach!
Oh, ja ja, ik wil het knuffelen, oh, ja ja, ik wil het knuffelen.
Stille Nacht - Franz GruberStille Nacht! Heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hoch heilige Paar.

"Holder Knab' im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh',

Schlaf in himmlischer Ruh!"


Stille Nacht! Heilige Nacht!

Gottes Sohn, o, wie lacht

Lieb' aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund',

Christ, in deiner Geburt,

Christ, in deiner Geburt!


Stille Nacht! Heilige Nacht!

Hirten erst Kund gemacht.

Durch der Engel Hallelujah,

Tönt es laut von fern und nah:

"Christ, der Retter ist da,

Christ, der Retter ist da!"
Stille nacht, heilige nacht,

Alles slaapt, sluimert zacht.

Eenzaam waakt het hoogheilige paar,

Lieflijk Kindje met goud in het haar,

Slaapt in hemelse rust

Slaap in hemelse rust.


Stille nacht, heilige nacht

Zoon van God, liefde lacht

Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond,

Nu ons slaat de reddende stond,

Jezus van Uwe geboort',

Jezus van Uwe geboort'.


Stille nacht, heilige nacht,

Herders zien 't eerst Uw pracht;

Door der eng'len alleluja

Galmt het luide van verre en na:

Jezus de redder ligt daar,

Jezus de redder ligt daar.


Campana sobre campana - Kerstlied uit AndalousiëCampana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás a un niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,


que los ángeles tocan
¿que nuevas me traéis?
Recogido tu rebaño,
¿a dónde vas, pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana


y sobre campana dos,
asómate a la ventana
porque está naciendo Dios.

Belén.....


Si aun las estrellas alumbran

Pastor ?donde quieres ir?

Voy al portal por si el Nino

Con El me deja dormir


Klok na klok

en na die klok, nog een.

Kijk, door het raam

zie je een kindje in de wieg.


Bethlehem, klokken van Bethlehem

Die ons de engelen aankondigen

Welk nieuws brengen zij ons?

verzamel uw kudde,

Waar ga je heen, herder?

Ik breng naar de stal

kwark, boter en wijn.
Klok na klok

en na die klok, nog een tweede

kijk door het raam

waar God ons werd geboren.


Bethlehem………
Als ook de sterren oplichten

Herder, waarheen gaan we?

we gaan naar de stal met het Kindje

en zullen rusten met Hem.
Hoe leit dit Kindeken

Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, nana, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer
Lullaby of the Dove t. Don Besig and Nancy Price m. Don Besig


On a night long ago

‘mid the cold and the snow

to a world unaware

came a baby so fair

there was noone to meet him

nothing special there to greet him

just the love in the eyes

of a mother’s warm smile


In a stable he lay on a bed of sweet hay

friendly beasts gathered round

never making a sound

then the silence was broken

not a single word was spoken

just the song of a dove

in the rafters above
lullaby baby and sweet be your sleeping

all of God’s angels their vigil are keeping

peacefully sleep as we stay here beside you

soon all the world will awaken to find you


while the world lay asleep

shepherds came with their sheep

they had heard angels sing

of a tiny new king


as they knelt down before him

to worship and adore him

once again from above

came the song of the dove


Alleluia Alleluia Alleluia we sing

Alleluia Alleluia Alleluia we sing

may you peacefully sleep

as we stay here beside you,

alleluia, alleluia

we will sing allelu


lullaby baby and sweet be your sleeping

all of God’s angels their vigil are keeping

peacefully sleep as we stay here beside you

soon all the world will awaken to find you

soon all the world will awaken to find you


Op een nacht lang geleden
bij kou en sneeuw
aan de wereld onbekend
kwam een baby zo heerlijk
er was niemand om hem te ontmoeten
niets bijzonders om hem te begroeten
alleen de liefde in de ogen
van moeders warme glimlach

In een stal lag hij op een bedje van zoete hooi


vriendelijke dieren rond hem verzameld
geen geruchtje te horen
de stilte werd plots verbroken
nochtans werd geen enkel woord gesproken
alleen het lied van een duif
boven in de nok
wieg zacht baby en zoet zij uw slapen
alle Gods engelen de wacht houdend
slaap rustig terwijl we hier bij je blijven
de hele wereld zal snel ontwaken om u te vinden

terwijl de wereld lag te slapen


kwamen herders met hun schapen
ze hadden de engelen horen zingen
van een kleine nieuwe koning
terwijl ze knielden voor hem
om hem te verheerlijken en te aanbidden

kwam weer van boven


het lied van de duif

Alleluia Alleluia Alleluia zingen we


Alleluia Alleluia Alleluia zingen we
slaap rustig
terwijl we hier naast je blijven,
Alleluia, alleluia
we zullen zingen allelu

wieg zacht baby en zoet zij uw slapen


alle Gods engelen de wacht houdend
slaap rustig terwijl we hier bij je blijven
de hele wereld zal snel ontwaken om u te vinden
de hele wereld zal snel ontwaken om u te vindenChristmas Lullaby - t. en m.: John Rutter

1. Clear in the darkness a light shines in Bethlehem

angels are singing their sound fills the air

Wise men have journeyed to greet their Messiah

But only a mother and baby lie there
Ave Maria, Ave Maria, hear the soft lullaby the angel host sing

Ave Maria, Ave Maria, Maiden and Mother of Jesus our King


2. Where are his courtiers and who are his people,

why does he bear neither sceptre nor crown

Shepherds his courtiers the poor for his people

With peace as his sceptre and love for his crown


1. Helder in de duisternis schijnt een licht in Bethlehem

engelen zingen, hun geluid vult de lucht

de Wijzen hebben gereisd om hun Messias te begroeten

Maar alleen een moeder en baby liggen er


Ave Maria, Ave Maria, hoor het zachte slaapliedje die de engelenkoren zingen

Ave Maria, Ave Maria, Maagd en Moeder van Jezus, onze Koning


2. Waar zijn zijn hovelingen en waar zijn volk,

waarom draagt heeft hij geen scepter noch kroon?

De herders zijn de hovelingen, de armen zijn volk,

met zijn scepter van vrede en zijn kroon van liefde.Carol Of The Bells - Oekraïens kerstlied

Tekst: Peter J. Wilhousky - Muziek: M.Leontovich – Arr. Peter J. Wilhousky
Hark! how the belIs
Sweet silver beIls
All seem to say,
'Throw cares away'.

Christmas is here


Bringing good cheer
To young and old
Meek and the bold.

That is their song


With joyful ring
All caroling.

One seems to hear


Words of good cheer
From everywhere
Filling the air.

Oh how they pound,


Raising the sound,
O'er hill and dale,
Telling their tale.

Gaily they ring


While people sing
Songs of good cheer
Christmas is here.

Merry, merrry, merrry, merrry Christmas

On, on they send on without end
Their joyful tone To every home.

Ding, dong, ding, dong.
Hoor hoe de klokken

Zoete zilveren klokken


Allen lijken te zeggen,
'gooi weg alle zorgen'.

Kerstmis is er


goede moed brengend
voor jong en oud
zwakken en moedigen.
Dat is hun lied:
met vrolijk geluid
allen kerstmis aankondigend.
Overal hoort men
woorden van goede moed,
die van overal,
de lucht vullen.
Oh hoe bonzen ze,
luider en luider,
over berg en dal,
vertellend hun verhaal.
Vrolijk luiden ze
terwijl mensen zingen
liederen van goede moed
Kerstmis is hier.
Vrolijk, vrolijk … Kerstmis.
Ze luiden eindeloos
hun vrolijke toon om elk huis.
Ding, dong, ding, dong.


A little light was born - Michael Barrett
O, a little light was born in Bethlehem,

Oh Jesus is the Light of the world.

O, a little song was born in the hush of night

A song of hope and joy for the world.

In our darkness

O, a little light was born to our empty hearts

O, a little love was born

into our silence

came a song of peace, of peace and joy.

O, a little light was born in Bethlehem,

Oh Jesus is the Light of the world.

Alleluia. O, a little light was born in Bethlehem,

Oh Jesus is the Light of the world.
O, een lichtje is geboren in Bethlehem,
O Jezus is het Licht van de wereld.
O, een liedje is geboren in de stilte van de nacht
Een lied van hoop en vreugde voor de wereld.
In onze duisternis
O, een lichtje is geboren voor onze lege harten
O, een beetje liefde is geboren
in onze stilte
kwam een lied van vrede, van vrede en vreugde.
O, een lichtje is geboren in Bethlehem,

O, Jezus is het Licht van de wereld.


Alleluia. O, een lichtje is geboren in Bethlehem,
O Jezus is het Licht van de wereld.
Jazz Gloria – Natalie Sleeth

Gloria in excelsis deo, gloria alleluia,


gloria in excelsis deo, Christ the Lord is born.

Gloria in Excelsis Deo Christus de Heer is geboren


Oh now he comes, the a waited Messiah

Oh, nu komt hij, de verwachtte Messias

The babe who is born in a pour cattle stall.

De babie die geboren is in een arme veestal


There ‘mid the wisemen and shepherds adoring.

Door de wijzen en herders aanbeden


He lies sweetly sleeping, the Savior of all.

Hij slaapt zoetjes, de Verlosser van allen.

Tell the news through all the earth,
tidings of the holy birth.
Sent from God with man to dwell
Jesus,our Immanuel.

Vertel het nieuws over de ganse aarde,


de tijding van de heilige geboorte.
Door God gezonden bij de mensen te wonen
Jezus, onze Immanuel

Alleluia … alleluia.


Merry Christmas Jazz – Tom Cunningham

We wensen u een vrolijk jaar 2013

BLIJ RONDEEL
Dit koor kende een 40-tal jaren geleden zijn ontstaan als het “Gemengd Koor H.HART” en werd later omgedoopt tot BLIJ RONDEEL.

 

Vanaf 1 januari 2002 zingt het koor onder de gedreven leiding van Liliana Duma.Op het repertorium : Profane en religieuze a-capella muziek in meestal vierstemmige koorzetting.

 

Enkele van onze voorbije optredens waren:  - Benefietconcert voor Letland in Putte-Grasheide kerst 1994

- vieringen in de O.L.V. kerk te Knokke-Heist, Sint Rombouts-kathedraal te Mechelen, de O.L.V. kerk te Brugge, en in de Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt,

- concerten: zoals het concert samen met het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte en een aperitiefconcert ter afsluiting van het zangjaar. Jaarlijks concert en aperitiefconcert.

- opluistering van misvieringen in Gasthuisberg en de viering van de 100-jarige buurtbewoonster Maria Dewinter,

- deelname aan het Provinciaal Tornooi voor koren,

- deelname aan een internationaal korenfestival te PRAAG in mei 2005 en het internationaal korenfestival te Berlijn in oktober 2008,

- een Midday Recital in Canterbury-Cathedral tijdens de Kent-koorreis met het Duma Koor in juni 2011.

   


Dirigent
Liliana Duma werd geboren te Gura-Humorului in Roemenië.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd wist zij wat ze wilde: muziek studeren! Door haar hoge prestaties was ze sedert haar tien jaar beursstudente.

In het conservatorium "George Enescu" te IASI promoveerde ze in vier specialiteiten: koordirectie, muziekpedagogie, lerares altviool en piano.

Zij was leerlinge van de Roemeense altviolist Constantin Stanciu (lid van het op wereldvlak gekende strijkkwartet "VOCES"). Ze behaalde in Roemenië verscheidene prijzen op nationaal vlak als koordirigente en altvioliste, o.a. als altvioliste in de Opera România van de stad IASI.

Zij werkte vier jaar als lerares in een middelbare school en was nadien vier jaar directrice van een cultuurcentrum. Zij doorkruiste Europa als alt bij het gekende Roemeense koor "Cantores Amicitiae" dat ook reeds enkele malen te gast was in België. In haar eigen conservatorium werd haar een plaats aangeboden als assistent-professor koordirectie. Zij nam echter liever de gelegenheid te baat zich te vervolmaken in het buitenland.

Sinds oktober 1996 verblijft zij in ons land en behaalde er in 2000 als eerste vrouwelijke kandidate de meestergraad orkestdirectie bij Edmond Saveniers aan het Lemmensinstituut te Leuven en in 2003 de meestergraad altviool bij Marc Tooten. In 2004 specialiseerde zij er zich voor kamermuziek eveneens bij Marc Tooten.

Sedert 1997 is zij de vaste dirigente van het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte en sedertdien van nog drie andere koren.Vanaf 1 januari 2002 zingt Blij Rondeel onder de gedreven leiding van Liliana Duma.

Als altvioliste concerteert ze geregeld in verscheidene ensembles en orkesten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina