Week 16 – 18 april 2011– handleiding niveau DDovnload 25.45 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte25.45 Kb.


Week 16 – 18 april 2011– handleiding niveau D
Handleiding niveau D
Dit weekend was het tien jaar geleden dat in de VS de vliegtuigaanslagen op het WTC in New York en op het Pentagon plaatsvonden (11 september 2001). Overal ter wereld werd hierbij stilgestaan en in New York vond een herdenking op Ground Zero plaats. Veel scholen hebben aangegeven hierover een les te willen.

Dit is de vijfde les uit blok 1 van het schooljaar 2011-2012. In deze les staat de strategie relaties en verwijswoorden herkennen en begrijpen centraal.


 • Zorg dat elke leerling kan beschikken over het stappenplan met woordhulp niveau D (te downloaden bij Basismateriaal op de website).

 • Kopieer voor elke leerling een exemplaar van de tekst Een decennium na 9/11: herdenken en terugkijken en de bijbehorende opdrachten (bestanden ‘1137tekstD’ en ‘1137opdrD’).

 • Bij opdracht 4 is het digitaal schoolbord nodig of een computer waarop leerlingen zelf de website van de New York Times kunnen bezoeken. Tevens zijn scharen nodig en plakband of punaises om kaartjes op te hangen. Als u een wereldkaart hebt kunt u deze gebruiken (een kaart van Nederland voldoet mogelijk ook), maar u kunt ook een groot vel papier (A2 of groter) gebruiken als poster. Maak er een echte poster van door er ‘9/11’ of ’11 september 2001’ op te schrijven en/of een foto van Ground Zero of de Twin Towers op te plakken.

 • Maak enkele kopieën van het antwoordblad verderop in deze handleiding.

Werkt u voor het eerst met Nieuwsbegrip (D)? Neem dan goed de Algemene handleiding door (deze is eveneens te downloaden bij Basismateriaal).
Laat de leerlingen bij alle opdrachten samenwerken in twee- of drietallen.

Tekst lezen


 1. Laat de groepjes/tweetallen aan de slag gaan met de tekst en de woorden. Ook de oriëntatie op de tekst en het kort samenvatten van elk tekstdeel gebeurt in de groepjes. Besteed zo nodig aandacht aan de gewenste samenwerkingsvorm: leerlingen voeren om beurten een opdrachtonderdeel uit, waarbij zij hardopdenkend te werk gaan (benoemen wat ze denken en doen en hoe ze tot een bepaald antwoord komen). Daarna overleggen ze over het antwoord en vullen elkaar aan.

 2. Bespreek de woorden en de gevonden betekenissen desgewenst kort na, of doe dit aan het eind van de les. U vindt de betekenissen ook op het antwoordblad.Relaties en verwijswoorden herkennen en begrijpen 1. Benoem de centrale strategie van deze les (Relaties en verwijswoorden), bespreek kort de functie van deze strategie (actief lezen,structuur en ordening ontdekken in de tekst, waardoor je de tekst beter begrijpt) en lees gezamenlijk het uitlegblokje. Doe eventueel ook opdrachtonderdeel 2.2 klassikaal.

 2. Laat de leerlingen zelfstandig in de twee- en drietallen verder gaan met opdracht 2 en 3 en loop rond om groepjes te observeren en ondersteunen.

 3. Bespreek vragen die tot problemen leidden in de groepjes klassikaal.
De diepte in

De leerlingen kunnen de vragen in principe zelfstandig (in de twee- of drietallen) maken. Laat leerlingen die klaar zijn hun antwoorden nakijken met behulp van het antwoordblad, of verder gaan met opdracht 4.

Vraag 2 en 3 kunnen aanleiding zijn voor een klassengesprek over de impact van de 11-septemberaanslagen op de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen. Dit gesprek kan echter ook gehouden worden in het kader van opdracht 4.
Wat betekent ‘9/11’ voor jou?

Bij de beschikking over en digitaal schoolbord kunt u met de leerlinge de site http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/where-were-you-september-11-map.html bezoeken. Als u niet direct een kaart met gekleurde stippen ziet maar in plaats daarvan allerlei geschreven reacties, kunt u via een knop rechts bovenin naar de kaart. Door met de muis over de stippen te gaan, komen korte ‘getuigenissen’ van verschillende personen boven, over de plaats waar zij tijdens de aanslagen waren en wat die voor hen persoonlijk betekenen. Er zijn ook notities bij van kinderen en jongeren die de aanslagen niet (bewust) hebben meegemaakt maar toch iets te zeggen hebben over hun beleving ervan.

Laat leerlinge vervolgens hun eigen ‘ervaringskaartje’ maken.

Hang de topografische kaart of poster op en laat leerlingen hun ervaringskaartjes hierop bevestigen en elkaars kaartjes lezen.
Woord

Betekenis

iets met lede ogen aanzien

iets vervelend vinden maar het niet kunnen verhinderen, machteloos toe (moeten) kijken

het onderspit delven

verslagen worden

sereen (r.26)

kalm en vredig

luttel(e) (r.27)

niet veel, weinig

de cultus (r.41)

beperkte definitie: de verering (van een godheid)

bredere definitie: de omgang ergens mee alsof het een geloof betreft (met rituelen en gebruiken die doen denken aan verering)behelzen (r. 84)

omvatten, inhouden, erop neerkomenonderdeel 2

 1. verband: tegenstelling
  tussen de grimmigheid van de politietorens (en de aanwezigheid van veel politie op straat) en de gemoedelijkheid en ingetogenheid die er verder heersen

 2. verband: vergelijking
  tussen de taferelen bij de herdenking op Ground Zero en herdenkingen op andere plaatsen (in Washington en Pennsylvania); overal zie je mensen die de namen van de doden aanraken

 3. verband: oorzaak of reden
  tussen het gegeven dat culturele diversiteit een wezenskenmerk is van de Amerikaanse immigratiecultuur en dat het multiculturele ideaal in Amerika nog springlevend is; het eerste is de oorzaak van het tweede


onderdeel 3

  1. door het gebruik van de namen van overledenen bij herdenkingen (door deze in monumenten te graferen en op te noemen bij herdenkingsplechtigheden)

  2. echter = tegenstelling, een gangbaar synoniem is maar?

  3. Hoewel

  4. - Hoewel er [in Nederland] grondwettelijke vrijheid van godsdienst en onderwijs is, levert de bouw van een moskee of islamitische school steevast discussie op.
   – Er is [in Nederland] grondwettelijke vrijheid van godsdienst en onderwijs. Toch levert de bouw van een moskee of islamitische school steevast discussie op.

  5. Er zijn twee mogelijkheden:
   type verband 1 = tegenstelling, signaalwoorden: echter (r.75) en maar (r.78), en verderop ondanks (r.88) en daarentegen (r.90)
   type verband 2 = opsomming, signaalwoorden: ook (r.73) en eveneens (r.74) en verderop ook (r.80) en en (r.84/86/87)


 1. In Amerika schrijft men bij een datumnotering eerst de maand (september = 9) en dan pas de dag. De impact van de aanslagen was zo groot (er volgden oorlogen in Irak en Afghanistan op, het leidde tot veel discussie over de islam en de aandacht en angst voor terrorisme namen in een groot deel van de wereld sterk toe) en er is sindsdien zo vaak aan die aanslagen gerefereerd in debatten, kranten of op tv, dat ‘9/11’ een begrip is geworden; iedereen (althans iedereen van 15 jaar en ouder) weet meteen dat hiermee wordt verwezen naar de vliegtuigaanslagen in de VS op 11 september 2001. Vooral bij het horen van de term, uitgesproken in het Engels, is die relatie er direct.

 2. a) als twee dingen (of mensen) ‘op gespannen voet met elkaar staan’ betekent het dat zij niet goed samengaan.
  b) bijvoorbeeld: meer/strengere controles op luchthavens, beperkingen aan wat je mee mag nemen als handbagage in vliegtuigen, de verplichting altijd een identiteitsbewijs bij je te dragen; ongemak vanwege ‘extreme’ voorzorgsmaatregelen (zoals het verwijderen van vuilnisbakken om te voorkomen dat er een bom in geplaatst wordt of het ontruimen van een station omdat iemand zijn/haar rugzak onbeheerd heeft laten liggen)

 3. a) aan ‘de typisch Nederlandse cultuur’;
  tegen aanvallen (negatieve reacties) op hun culturele eigenheid, in dit geval vooral hun religieuze identiteit (zij moeten in feite verdedigen dat zij moslim zijn);
  dat er naar moslims extra kritisch wordt gekeken (zij moeten zich als het ware ‘Nederlandser dan Nederlands’ gedragen)
  b) Amerika is van oudsher een ‘immigratieland’, een land waar zich steeds nieuwe mensen uit allerlei verschillende landen vestigden. Daardoor is het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden vanzelfsprekend. Het idee is dat immigranten er niet voor niets voor kiezen om in Amerika te wonen; dat is immers ‘het geweldige land van de oneindige mogelijkheden’. Die gedeelde gedachte over het land is juist wat verschillende mensen verenigt en ‘Amerikaans’ maakt. Bovendien is het land opgebouwd door al die immigranten en wordt culturele diversiteit beschouwd als een krachtbron voor de economie.


pagina van


pagina van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina