Weekbrief ichthuskerk wijk 4Dovnload 40.03 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte40.03 Kb.

WEEKBRIEF

ICHTHUSKERK wijk 4

Zondag 24 februari 2013
Kerkdiensten

 

10.00

17.00

Voorganger

Ds. E. van den Ham

Ds. E. van den Ham

 

Viering Heilig Avondmaal

Dankzegging Heilig Avondmaal

Organist

Johan van Oeveren

Aart Hak

Kosters

Niels en Nettie Goudriaan

Arjen en Demelza van Daalen

Welkomstteam

Janke Vermeulen

Mieke Velzen

 

Marian Visser

Licia Dieleman

Beamer

Tirza Benders

Tirza Benders

Collecten: I

MAF project Gertjan Kamphorst

MAF project Gertjan Kamphorst

II

Kerk

Kerk

Bij de uitgang

Onderhoud van verwarming

Onderhoud van verwarming

Crècheleiding

Francine Velzen,

Elsbeth de Vogel, Danique HakDemelza van Daalen

Rick Hak


 

Noa Huurman
Kinderkerk

Marianne van der Slik,

Jolanda de Niet 

 

Janita RoodenburgKinderkerk: De kinderen van 4-7 jaar kunnen tijdens de morgendienst vóór de preek naar de Kinderkerk.


Opbrengst collecten 17 februari 2013

Diaconie: € 327,80

Wijkwerk: € 285,52

Administratie- en beheerkosten: € 155,35

Hartelijk dank! Wijkraad van diakenen

Bij de kerkdiensten


Tijdens de diensten op deze zondag zal het Heilig Avondmaal bediend worden in de gemeente. We lezen daarbij verder in Hebreeën. Tijdens de morgendienst staan we stil bij een intrigerende tekst, over de Zoon die gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat Hij heeft geleden, en een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Dat is een groots perspectief: door Zijn lijden tot onze zaligheid… (Hebreeën 5 : 8-9)

Tijdens de middagdienst lezen we door in Hebreeën 6. Daarin gaat het over de vruchten die we voortbrengen. De aarde die nuttig gewas voortbrengt, ontvangt zegen van God. Maar er wordt ook over dorens en distels gesproken, die verbrand worden. Het is een beeld dat maar al te duidelijk is: in Gods nabijheid verkeren, zoals bij het Avondmaal, is allesbehalve vrijblijvend. Daar wijst deze brief / preek aan de Hebreeën ons met nadruk op. Laten we dan ons leven in Zijn dienst stellen; een lovend leven, een gevend leven, een ontvangend leven, een dankend leven.Wij leven mee…


… met Bram en Roberte Hamelink, Berlijnstraat 87, 2711 PP Zoetermeer. Afgelopen vrijdag stonden ze aan het graf van hun (schoon)zuster, die op de leeftijd van 66 jaar is overleden. Zij was al jarenlang ziek en leidde een vrijwel vegeterend bestaan. Daardoor was contact met haar niet of nauwelijks meer mogelijk. En juist dat stempelt mede het verdriet.

… en met Petra en Fred Cammeraat-Bos, Oranjelaan 38, 2712 GE Zoetermeer, en hun kinderen. Nadat op 9 december van het afgelopen jaar de moeder van Petra is gestorven, is de afgelopen week ook de vader van Petra overleden op de leeftijd van 90 jaar. Het is heel ingrijpend om zo kort na elkaar vader en moeder te verliezen.

We wensen beide families, troost, kracht en moed toe in het verdriet en bij het verwerken daarvan. We kunnen daarvoor terecht bij onze goede God, die ons hart richten wil op Zijn belofte dat eenmaal alle tranen van de ogen zullen worden afgewist.

Onze zieken


De heer Koos Barbier, Derde Stationsstraat 322, 2718 AK Zoetermeer, verblijft in Behandel- en verpleegcentrum Mechropa, Scheveningseweg 96, 2584 AC Den Haag. We hopen en bidden dat het proces van revalidatie en herstel na zijn hersenbloeding tot verbetering leidt en dat hij weer spoedig naar huis zal mogen terugkeren.

We denken ook aan andere families, waar grote zorg is om de gezondheid van gezins- of familieleden.Senioren Bijbelkring


Op dinsdag 26 februari willen we weer om 10.30 uur in de Ichthuskerk bij elkaar komen als senioren-Bijbelkring. We willen dan opnieuw stil staan bij de profeet Haggai. Hij leefde na de ballingschap in Babel. Een uiterst moeilijke periode voor het Joodse volk. Wat heeft Haggai ons te zeggen? Kunnen we zijn woorden wel doortrekken tot in onze tijd? Na de Bijbelstudie zullen we dan met elkaar de maaltijd gebruiken. De maaltijd zal zo rond 13.30 uur afgelopen zijn. Senioren zijn van harte welkom.

Gemeentemorgen


We werden er attent op gemaakt dat tot voor kort op de website te lezen was dat er op zaterdag 2 maart weer een bijeenkomst zou zijn rond het thema “Leven bij de Bron”. Omdat deze zaterdag in de vakantieperiode valt, is echter (al even geleden) besloten deze bijeenkomst op een later tijdstip te houden. Excuses dat het nog niet van de agenda op de website was afgevoerd! U krijgt tijdig te horen wanneer de volgende bijeenkomst gehouden zal worden.

Catechese


Vanwege de voorjaarsvakantie van de Zoetermeerse scholen is er op maandag 25 februari geen catechisatie. Op maandag 4 maart hopen we weer bij elkaar te komen.

Ds. E. van den Ham
Kompas
Zaterdag 2 maart is er weer Kompas. We organiseren een filmavond in de Ichthuskerk. De avond is van 19:45 uur tot 21:45 uur en kost 1 euro. We hopen jullie allemaal weer te zien.

De Kompasleiding
Crosspoint

Op D.V. woensdag 6 maart gaan de deuren van the Choice om 19.45 uur weer open. Op deze avond hebben wij Piet van Daalen uitgenodigd. Hij komt het een en ander vertellen over de stichting “Pijnackernaren Helpen Armenië”. (kijk ook voor een kleine impressie op de site: www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl)

Ben je een man in de leeftijd van 25-60 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd!

Wij zien in ieder geval uit naar jullie komst!Aart en Arthur
Tentdagen 2013: 'Té gek'
De voorbereidingen voor de Tentdagen zijn begonnen. Het thema is dit jaar 'té gek'. De centrale gedachte achter dit thema is 'God redt'. Vanaf het eerste moment dat de mens tégen God en vóór het kwaad koos, heeft God beloofd: Ik zal de wereld redden uit de macht van het kwade (Gen. 3:15). We komen in de Bijbel mensen tegen met een opdracht die voor menselijke begrippen 'té gek' is om te doen, zoals Noach die een boot moet bouwen, zonder dat er water is. We hopen de kinderen in Oosterheem in aanraking te brengen met de Liefde van God en we hopen dat zij mogen ervaren dat God hen wil helpen en redden.
Het team van 2013 bestaat uit: Channa Benders, Viola Bos, Inge Lekkerkerk, Laura de Rooij, Heleen Slingerland, Wianda van Trigt, Kelly Vogel, Lisa Willemsen en Esther 't Jong.

Groeten van Esther ’t Jong

Ouderenmiddag

Op D.V.donderdag 14 maart 2013 is er Ouderenmiddag in de benedenzaal van de Morgensterkerk. Ook dan is de zaal om 14.00 uur open en zullen we om 14.30 uur met de middag een aanvang nemen. Ds. v.d. Berg hoopt te mediteren over Psalm 8, waaruit we ook gaan zingen. Na de pauze komt de Hervormde Vrouwenbond ons haar klankbeeld over de Vakantieweken laten zien. Zij die deze weken kennen, weten hoeveel inhoud daar geboden wordt en met de lente in aantocht, kan het u misschien op een idee brengen om er ook een keer aan deel te nemen. Wilt u dat we vervoer voor u regelen, bel dan a.u.b. 3411076 (indien niet aanwezig, spreekt u gerust het bandje in!) Allen hartelijk uitgenodigd!Commissie Ouderenmiddagen, Rita Burger, Wil v.d. Tang en Magda Slingerland


Zondag 3 maart 2013
 

9.00

17.00

Voorganger

Ds. E. van den Ham

Prop. G.J. van Meijeren

 

Koffie drinken

Zevenhuizen

Organist

Jaap van der Giessen

Johan van Oeveren

Kosters

Cor en Rianne den Heijer

Fred en Christine de Keijzer

Welkomstteam

Helma Bos

Rianne den Heijer

 

Anja van Daalen

Roxanne de Bruin

Beamer

Evert Jan Tak

Evert Jan Tak

Collecten: I

Kerkbouw Oosterkerk

Kerkbouw Oosterkerk

II

Kerk

Kerk

Bij de uitgang

Voorjaarszendingscollecte (GZB)

Voorjaarszendingscollecte (GZB)

Crècheleiding

Inge Lekkerkerk, Jacorine Hak

Diny Koot

 

Amber Griffioen

Marilene van der SlikLiz Sturm

Kinderkerk

Pauline en Marielle de Keijzer

 

 

Mirjam Riedijk

 Vragen?

De gastvrouwen en gastheren van het welkomstteam helpen u graag!Redactie weekbrief weekbriefichthuskerk@gmail.com

Kopij inleveren vóór vrijdag 17.00 uur

Predikant Ds. E. van den Ham – 079-316.00.58 – ds@vandenham.info

Scriba S.F. de Ronde – 079-361.50.68 – scribawijk4@gmail.comIchthuskerk Parkdreef 258 – 079-341.36.20
www.ichthuskerk.comWeekbrief Ichthuskerk-Oost weekbriefichthuskerk@gmail.com 24 februari 2013


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina