WerkpostficheDovnload 28.51 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte28.51 Kb.
W E R K P O S T F I C H E

in uitvoering van het KB van 19/2/97 betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachtenONDERNEMING:.............................................................................................FAX ......................................

Werkpost: Snijbrander Typefunctie: .....................................

Vereiste beroepskwalificatie: ............................................................................................................................

Luik A

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN (per werkpost) : Waar? .........................................................

Welke machine, transportmiddel, producten?Snijbrander met zuurstof, wagentje met gasflessen (zuurstof, acetyleen, propaan).

Taken?


Aftekenen van lijnen op plaatstaal, snijden langs de rechte of gebogen lijnen.


RESULTAAT RISICO-EVALUATIE (in uitvoering van het KB van 27/3/98:dynamisch risicobeheersingssysteem)

Risico

Genomen preventiemaatregelen

Gevaar op snijwonden tijdens de behandeling van plaatstaal, uitsnijdingen, machinaal bewerkte stukken.

Dragen van gepaste veiligheidshandschoenen.

Gevaar op brandwonden door aanraking van net gesneden of gelaste stukken.

Dragen van gepaste veiligheidshandschoenen.

Gevaar op brandwonden aan de bovenste of onderste ledematen door wegspattend gesmolten metaal.

Dragen van gepaste werkkleding: schort, beschermkappen voor de schoenen, nekbescherming.

Gevaar op oogletsels door wegspattende deeltjes uit de omgeving, bijvoorbeeld in het lasatelier.

Dragen van een veiligheidsbril.

Gevaar op vergiftiging door de inademing van toxische of irriterende rook en dampen.

Dragen van gepaste ademhalingsbescherming.

Lawaai van meer dan 85db(A), vooral tijdens het snijden met de brander.

Gehoorbescherming aanbevolen vanaf 80dB(A), verplicht vanaf 85dB(A).

Gevaar op rugletsels door een slechte houding.


 • Gebruik van een wagentje of rack voor gasflessen, naleving van de voorschriften voor manuele behandeling.

 • Gebruik van kussen voor werk in een knielende houding (kussen van het type dat tegelzetters of tuinmannen gebruiken).

Gevaar dat gasflessen op de voeten vallen tijdens de behandeling.

 • Dragen van veiligheidsschoenen.

 • Orde en netheid.Specifieke instructies, opleiding?

 • MSDS acetyleen, propaan, zuurstof.

 • Instructiefiche “Snijbrander”.

 • Themafiche “Manuele behandeling van lasten”.
 1. STUDENT-WERKNEMER TOEGELATEN ..............

 1. RIJGESCHIKTHEIDSATTEST CHAUFFEURLuik B

RISICO’S EN HINDER

VERPLICHT GEZONDHEIDSTOEZICHT1

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:  neen ■ ja
 1. val:  op de begane grond

 van hoger gelegen vlak

Veiligheidsfunctie: ....................................................................

Functie met verhoogde waakzaamheid: .....................................

Gezondheidsrisico (beroepsziekten):

Fysisch: Lawaai

Chemisch: Vergiftiging door zware metalen: chroom, Nikkel

Biologisch ...............................

Ioniserende stralingen: UV, IR

■ snijwonden

 1. verbrijzelingen

■ lawaai

 1. trillingen

Ergonomische belasting:

gebruik van beeldschermen

■ manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel)

 andere .............................................................................

Psychosociale belasting : .................. ......................................

■rondvliegende scherven

 1. warmte

Rechtstreeks contact met voedingswaren
■ brandwonden

 1. koude

Nachtarbeid :  neen  ja Ploegenarbeid :  neen  ja
 1. elektrische risico’s

 1. vochtigheid

Inentingen/tests:

■tetanus  tuberculosetest

 hepatitis B andere : ................


■val van voorwerpen

 1. chemische hinder

Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:  ja  neen
 1. spatten

welke ...................................................... wanneer ...................

 1. geïsoleerd werk

 2. andere : ...........

 1. stof

●gassen, dampen

Gericht onderzoek: ............................. periodiciteit: ..............

Medische vereisten/contra-indicaties: .....................................

WELKE WERKKLEDIJ/PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDELEN WORDEN GEDRAGEN ? (verantwoordelijkheid gebruiker)
■overall/broek/jas/andere: ......................…….

■ ademhalingsbescherming (type): ...........................................
■ veiligheidsschoenen (type): .....................….

■ oorkap/oorpropjes (type): ....................................................
■ handschoenen (type): .....................................

 1. veiligheidsharnas (type): ......................................................
 1. helm/kapje (type): ........................................

 1. specifieke uitrusting: ...........................................................
■ scherm/bril type):..........................................

 1. andere: ................................................................................Voor de onderneming: naam en handtekening:

Datum:

Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost.

Naam en handtekening uitzendkracht:

Datum:
1 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, art. 4

Algemene opmerking: de werkpostfiche wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité PBW

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina