Wet van Ohm Kun je goed rekenen?Dovnload 55.66 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte55.66 Kb.
2.1 Elektriciteit Wet van Ohm

Kun je goed rekenen?

Bij elektrische schakelingen kom je steeds drie grootheden tegen. Spanning, stroomsterkte en weerstand. In de Wet van Ohm wordt de samenhang tussen die drie beschreven. Bij deze opdracht bezoek je een site waarbij je een practicum met de Wet van Ohm kunt simuleren. • Hoe luidt de Wet van Ohm?

 • Maak een schermafdruk en zet met een tekenprogramma de woorden Spanningsbron, spanningsmeter, stroommeter en weerstand op de juiste plaats

 • Noteer de gegevens die je ziet in het startscherm

 • Voorspel de veranderingen van de stroommeter en spanningsmeter als je de weerstand kleiner maakt

 • Controleer je voorspelling (hoe doe je dat precies?)

 • Voorspel de veranderingen van de stroommeter en spanningsmeter als je de spanningsbron groter maakt

 • Controleer je voorspelling (hoe doe je dat precies?)

Helemaal onderaan staat een adres waar je het simulatieprogramma kunt vinden.
Alle resultaten (inclusief het gebruikte internetadres) verwerk je in een verslag van minimaal één tot maximaal 2 kantjes A4-formaat. Gebruik een of meer afbeeldingen van het beeldscherm om er een mooi geheel van te maken.

STARTLINK:
http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/18-2/ohmslaw.htm2.1 Elektriciteit Serieschakeling

Kun je goed rekenen?

Elektrische componenten kun je op twee manieren schakelen. In serie aan elkaar en parallel. De opdrachten die je zo gaat uitwerken gaan over schakelingen waarbij weerstanden in serie aan elkaar staan. Bij deze opdracht moet je kunnen rekenen met de Wet van Ohm. Je gaat een simulatieprogramma gebruiken om voorspellingen te controleren. • Hoe luidt de Wet van Ohm?

 • Maak een schermafdruk van de beginsituatie

 • Onderzoek hoe je de waarde van de weerstand en spanningsbron kunt veranderen

 • Bereken de waarde voor de stroomsterkte en wat de beide spanningsmeters aan zullen wijzen als je een spanningsbron van 6 V gebruikt. Denk eraan dat je volledige berekeningen geeft!

 • Controleer je berekening (hoe doe je dat precies?)

 • Voorspel wat er gebeurt als de weerstand tussen B en C gewist wordt.

 • Controleer je voorspelling (hoe doe je dat precies?) en geef een verklaring

Onderaan staat een adres waar je het simulatieprogramma kunt vinden.
Alle resultaten (inclusief het gebruikte internetadres) verwerk je in een verslag van minimaal één tot maximaal 2 kantjes A4-formaat. Gebruik een of meer afbeeldingen van het beeldscherm om er een mooi geheel van te maken.

STARTLINK:
http://www.physics.uoguelph.ca/applets/Intro_physics/kisalev/java/resist2/index.html

 

2.2 Energie en Milieu Windenergie

Zijn windmolens zinvol?

Ga eens via internet een antwoord zoeken op de volgende vragen: • Wat kost een windmolen en wat kan die opleveren?

 • Wat is de gem. windsnelheid in Nederland? (Windmap of Western Europe)

 • Welke belangrijke onderdelen zitten er in een windturbine? (Wind Turbine Components)

Onderaan kun je een geschikt startadres vinden voor de eerste vraag.
Voor de andere vragen kun je terecht bij:
http://www.windpower.dk/tour/index.htm
http://www-ah.wbmt.tudelft.nl/mw/fransn/wb1220/College11/sld001.htm
http://www.nuon.nl/nuon.html
http://www.howstuffworks.com/

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van liefst twee kantjes.


Sla afbeeldingen en/of animaties op die je tegenkomt. Gebruik die om er een mooi geheel van te maken.

STARTLINK:
http://home.wxs.nl/~windsh/basics.html
2.2 Energie en Milieu: Groenlabels

Groenlabels

Op dit moment wordt de meeste energie nog gewonnen uit kolen, gas en olie. Maar die bronnen worden zo intensief gebruikt, dat ze zo langzamerhand uitgeput raken.


Bovendien komen bij de winning van energie uit deze bronnen stoffen vrij die schadelijk zijn voor ons milieu. Ook het broeikaseffect, de geleidelijke opwarming van de aarde, wordt daardoor versterk.
Er zijn twee oplossingen: energie besparen of andere energiebronnen gebruiken.
Een term die hiermee te maken heeft is: groenlabel.

 • Geef een omschrijving van de betekenis van een groenlabel.

 • Zoek bij een drietal energiebedrijven op, wat zij over groenlabels te melden hebben.

Helemaal onderaan staat een adres waar je kunt beginnen met het zoeken naar informatie.
Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal één tot maximaal 2 kantjes A4-formaat. Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.

STARTLINK:
http://www.ecn.nl/eii/
2.2 Energie en Milieu: Turbines

Turbines

Turbines zijn werktuigen waarbij een as in een draaiende beweging wordt gebracht.


Er zijn water-, stoom- en gasturbines.
Je opdracht is om:

 • Een beschrijving te geven van de werking één van de drie types van turbines.

 • Waar wordt dat type turbine wordt toegepast en waarom wordt juist deze aandrijving gekozen.

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal 2 kantjes. Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.

Onderaan staat een goede startlink. Een ander adres voor informatie is:


http://www.abc-d.nl/holland/t/turbines.html


STARTLINK:
http://www-tt.wbmt.tudelft.nl/wbmt_fac/WBMTMESS/GALLERY/WBMTA020.HTM2.3 Procesbesturing: Remote Control

Afstandsbesturing.

 • In Finland staat een treintje dat je vanaf een computer overal op de wereld kunt laten rijden. Er staat een camera op gericht, zodat ook te zien is wat je precies aan het doen bent. Voordat je dit kunt doen is er wel wat werk te verrichten.
  Het is aan te raden deze opdracht niet alleen te doen! Het zal je ook niet lukken om het besturen binnen een uurtje in de vingers te krijgen!
  Een opdracht dus voor de volhouders! Voor het kunnen besturen van de trein moet je wel weten op welke commando's er gereageerd wordt. Gelukkig is de site die je bezoekt niet in het Fins maar in het Engels.

  Ga als volgt te werk:
  Ga naar de site waarvan je helemaal onderaan de link kunt vinden.
  Kies dan voor Intro en save de pagina op diskette.
  Kies daarna voor Basics en save ook deze pagina op diskette.
  Nu hoef je even niet on-line te werken. Werk eerst de twee pagina's door en gebruik daarbij eventueel een woordenboek of hulp van je docent (Engels).
  Maak een lijst met commando's en de Nederlandse betekenis.
  Van deze lijst maak je een afdruk op papier.
  Nu je weet met welke commando's je het treintje kunt besturen, kun je weer inloggen op het LEGO LOGO LAB. Nu kun je naar de Control Unit.
  In het linker vak kun je de commando's ingeven en rechts kun je zien wat het effect is. Laat het treintje rijden en noteer alle commando's die je intikt.
  Maak een schermafdruk als je klaar bent.
  Lever een diskette in met daarop: • de twee gesavede pagina's van de Finse site

 • een lijst met commando's en vertaalde betekenissen

 • alle commando’s die gebruikt zijn bij het besturen van het treintje

 • een schermafdruk

 • een kort verslagje van al je belevenissen.


http://edtech.oulu.fi/t3/courses/wp13/legologo/index.htm
2.5 Techniek is overal: Excursies

Warm aanbevolen!

Elk jaar weer worden er excursies georganiseerd. Jij hoort dit jaar tot de groep die een excursie moet voorbereiden. Daar komt nogal wat bij kijken hoor.


Het idee is om een uitstapje te organiseren naar een plaats waar het een en ander met techniek te doen en te beleven is.

 • Kies eerst een plaats waar je naar toe wilt gaan.

 • Daarna maak je een (digitale)poster om iedereen "warm" te krijgen voor je idee.

Als startlink onderaan, krijg je een site met internetadressen van allerlei musea. Als je andere overzichten zoekt:


http://www.davinci.utwente.nl/internetframe.htm
http://www.internetcollege.nl/musea/index.html

STARTLINK:
http://www.nl-menu.nl/nlmenu/kucu/musea.html
2.5 Techniek is overal: Vindingen

Hoe kom je erop?

Eigenlijk droomt iedereen er wel eens van: een uitvinding waarmee je rijk wordt. Wat zo dat geweldig zijn. Er worden dan ook echt erg veel uitvindingen gedaan. • Geef jij eens een eigen omschrijving van een goede technische uitvinding.

Via de startlink onderaan kom je op een (Belgische) site met onzinnige uitvindingen.
Kies uit de lijst drie vindingen, die je kort beschrijft.

 • Welke is de voor jou meest onzinnige technische vinding?

 • Leg uit waarom je het meer onzinnig vind dan de andere twee uitvindingen.

Geef alle antwoorden in een (digitaal) leesbaar geheel weer. Als je leuke afbeeldingen tegen bent gekomen kun je 2 tot 3 in je verhaal opnemen.

STARTLINK:
http://www.totallyabsurd.com/absurd.htm
2.2 Energie en Milieu Een Alternatief

Een wkk-systeem

Ga via de onderstaande link op internet op zoek naar de volgende vragen: • Wat is mini-wkk en hoe werkt het systeem?

 • Voor wie is het interessant?

 • Vraag uitgebreide informatie aan.

Onderaan kun je een geschikt startadres vinden voor de eerste vraag.
Alle informatie (inclusief het gebruikte internetadres) verwerk je in een verslag van liefst niet meer dan twee kantjes.
Sla eventueel afbeeldingen en/of animaties op die je tegenkomt. Gebruik die om er een mooi geheel van te maken.
Ga eventueel op zoek naar afbeeldingen met een zoekmachine.


STARTLINK:
http://www.nuon.nl/nuon.html
2.1 Elektriciteit: Energiebronnen

Energiebronnen

Voor het laten werken van apparaten zoals lantaarns en installaties voor het verzorgen van mobiele telefonie, in afgelegen gebieden, is het te kostbaar om elektriciteitskabels aan te leggen. Natuurlijk zijn er alternatieven.


Je kunt onder andere gebruik maken van batterijen, accu's, zonnecellen en windmolens.

Kies voor een bestaande toepassing een mogelijk geschikte alternatieve energiebron. • Beschrijf bij de toepassing een reden om naar een alternatieve bron voor energie over te gaan.

 • Licht je keuze voor de energiebon toe.

 • Zoek op hoe de door jou gekozen energiebron in elkaar zit en werkt.

Helemaal onderaan kun je een geschikt startadres vinden.
Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal twee kantjes.
Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.

Overige bronnen:


http://www.minez.nl/magazine/tn/technws6/tn34-6/3406d1.htm
http://www.dds.nl/~pdc/9215000/h/ganaar.htm
http://www.ele.tue.nl/encyclopedie/enc.html
http://www.howstuffworks.com/battery.htm

STARTLINK:
http://www.minez.nl/magazine/tn/technws6/tn34-6/3406d1.htm
1.5 Werkstukken: Klussen

Klussen

Meer dan de helft van de Nederlanders klust tenminste één keer per maand.


Uit onderzoek blijkt dat de klusser wel milieuvriendelijk te werk wil gaan, maar meestal niet weet hoe hij dat het beste aan kan pakken.
De actie 'Milieubewust klussen' moet aan die situatie een einde maken.
Bij het uitvoeren van klussen is het belangrijk om vooraf een plan van aanpak te maken.

-Wat wil je bereiken,
-welke mogelijkheden bestaan er om je doel te bereiken,
-wat kun je zelf al en wat moet je nog leren of waar heb je hulp bij nodig,
-hoe ga je de klus klaren (plannen),
-wat ga je kopen.

Uit de lessen techniek moet je deze manier van aanpakken kunnen herkennen.
Probeer een antwoord te geven op de volgende drie opdrachten:

 • Beschrijf de overeenkomsten tussen het lijstje hierboven met het werken in de lessen techniek

 • Wat is het verschil tussen gewoon klussen en milieubewust klussen

 • Noem nog een viertal zaken die je je af kunt vragen als je gaat klussen en geef op twee daarvan een antwoord.

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal 2 kantjes.
Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.
Onderaan kun je een adres vinden waar je kunt beginnen met het inwinnen van informatie.
Andere bronnen die je kunt raadplegen:
http://www.milieucentraal.nl
http://www.minvrom.nl/wonen/klussen/

STARTLINK:
http://www.hbd.nl/klussen/

1.5 Werkstukken: Bouwmaterialen

Bouwmaterialen

Hier volgen twee vragen die mensen uit een bouwproject stelden.

Je gaat zoeken naar een antwoord op vraag 1 óf 2.
Lees ze eerst door en maak daarna de keuze, welke je gaat uitwerken.


Vraag 1:
In een van onze projecten moeten kunststof waterleidingen worden toegepast. Welke materialen zijn hiervoor geschikt?

 • Zoek het antwoord op deze vraag en geef zo volledig mogelijk informatie over de eigenschappen van de materialen. Zijn er nog meer toepassingen voor deze materialen?

Vraag 2:
Hoe staat het DuBo-Centrum tegenover de toepassing van PUR? Wij passen het veel toe in projecten waar lichte scheidingswanden van gipsblokken worden toegepast, om de wand aan het plafond vast te zetten. Dat werkt beter dan allerlei U-profielen.

 • Wat is PUR en waarom wordt het toegepast? Hoe kan het verwerkt worden en welke toepassingen kent deze kunststof nog meer?

Onderaan staat een startlink die je het eerst kunt bezoeken.
Andere bruikbare links zijn:

http://www.dakweb.nl/benelux/linkprom.htm
http://www.technonet.nl/Expo.asp?50
http://www.kiwa.nl
http://waterland.net

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal 2 kantjes. Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.STARTLINK:
http://www.DuBo-Centrum.nl/
1.5 Werkstukken Verse Feiten


Hoe staat het met het weer?

Het je wel eens goed naar verpakkingen van levensmiddelen gekeken?


Er staan telefoonnummers en (internet)adressen waar je informatie kunt opvragen.
Zo kun je bij deze opdracht op bezoek gaan bij zuivelproducent Coberco.
Je kunt antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Hoe wordt je meteoroloog?

 • Hoe bouw je een weerstation om temperatuur te meten?

 • Weet je hoe je luchtdruk kunt meten?

 • Weet je hoe je neerslag kunt meten?

Beantwoord de eerste vraag en kies (in overleg) van de drie praktische opdrachten er één die je uitwerkt.
Natuurlijk ga je ook echt meten! Doe dat bijvoorbeeld een week lang op regelmatige momenten.
Maak van je belevenissen een mooi poster verslag.

Succes!


Je kunt Coberco vinden op:

http://www.rug.nl/cis/versefeiten/index.htm1.4 Constructies: Kasten bouwen

Hoe plaats je een wandkast in je kamer?

Het komt zo vaak voor. Koop je een leuke kast voor je kamer en dan past het niet. De handleiding is vaak ook niet te volgen. Zonder drama's kun jij virtueel een kast ontwerpen. Zet die nu op de juiste manier ook in elkaar. • Bezoek de site van Ikea en bouw je eigen wandmeubel. Aanwijzingen: kies "assembly tips" - "design tools" - "IVAR design tool" - "Launch IVAR design tool"
  Oefen eerst met een kant en klaar model.
  Hoe schuif je onderdelen en verwijder je ze.
  Maak daarna je eigen meubel.

Alle belangrijke beslissingen (inclusief het gebruikte internetadres) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal 2 kantjes. Het is belangrijk dat je hierbij ook afbeelding(en) hebt van je werk op het beeldscherm. Maak er een mooi geheel van.
http://www.ikea.com/content
1.4 Constructies In de achtbaan

Zin in een dolle rit?

De meest angstaanjagende achtbanen ter wereld. De Pyton in de Efteling is natuurlijk een lachertje.. • http://www.echonyc.com/~dne/Rollercoaster!/cstrhome.html

Niet angstaanjagend genoeg? Ontwerp dan je eigen achtbaan. Je ervaringen (inclusief het gebruikte internetadres) verwerk je in een verslagje van minimaal een tot maximaal 2 kantjes. Het is belangrijk dat je hierbij ook afbeelding(en) hebt van je stuntwerk op het beeldscherm. Maak er een mooi geheel van.STARTLINK:
http://www.discovery.com/exp/rollercoasters/build.html
1.3 Technisch tekenen: Vakjargon

Vakjargon

Om met andere mensen te kunnen communiceren heb je afspraken nodig. Deze afspraken kunnen de vorm hebben van tekens, gebaren, klanken enz.


Behalve dat er algemene afspraken nodig zijn om elkaar te begrijpen, zijn er ook afspraken die er alleen zijn voor een speciaal doel. We spreken dan van vaktaal of een jargon.
Nederland is een zeevarende natie. In de scheepvaart bedienen mensen zich ook van een eigen soort taal.
Ook bij het maken van de boten worden allerlei speciale woorden gebruikt.

 • Zoek op wat een beurtschip was

 • Bezoek het Fries scheepvaartmuseum en kijk eens rond

 • Je kunt beschrijvingen opvragen van scheepsmodellen. Noteer een tiental woorden die volgens jou speciaal met de scheepvaart te maken hebben. Zoek de betekenis op van de door jou opgeschreven woorden (dit hoeft niet persé via internet gevonden te worden!!)

 • Geef een korte beschrijving van het gebruik van de Lemster beurtman

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal 2 kantjes.
Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.

Een eerste bron om te gebruiken is het Fries Scheepvaart Museum:
STARTLINK:
http://www.dpf.nl/fsm/
1.3 Technisch Tekenen Je droomhuis

Heb je de loterij gewonnen?

In dat geval hebben veel mensen het verlangen het eens breed te laten hangen. In Amerika kun je een droomhuis op internet uitkiezen (en kopen). • Bezoek de site en kies een mooi huis uit. Je ziet het huis aan een kant.
  Hoe ziet het er aan de achterkant uit?
  Hoe is de benedenverdieping ingericht?
  Dat mag je zelf tekenen.

Je keuzes (inclusief het gebruikte internetadres) verwerk je in een verslagje van een kantje. Het is belangrijk dat je hierbij ook de afbeelding hebt van het droomhuis dat je uitwerkt. Daarvoor maak je de twee tekeningen op een tweede A4-tje. Maak er een mooi geheel van.

STARTLINK:
http://www.architecturaldesigns.com
1.2 Machines: Vervoer met stoom

Vervoer met stoom

De uitvinding van de stoommachine heeft enorme invloed op de samenleving gehad. De eerste machines hadden flinke tekortkomingen, maar er kon heel wat werk worden verzet. Een van de toepassingen van de stoommachine was de locomobiel. • Zoek op wat eigenlijk een locomobiel was.

 • Wie was James Watt en

 • Wat is eigenlijk een Watt?

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal twee kantjes.
Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.

Helemaal onderaan kun je een goede startlink aantreffen.


Nog een aantal links:


http://home.wxs.nl/~janvdv/
http://www.minvenw.nl/rws/dzh/svk/werking/beweeglocomobiel.html

STARTLINK:
http://www.museon.nl/algemeen/natuur.htm
1.2 Machines: Krukken en nokken

Krukken en nokken

In veel mechanieken van apparaten en speelgoed kun je een toepassing vinden van een kruk, een krukas en nokken. • Ga na op welke manier krukas en nokkenas een rol spelen bij het werken van een dieselmotor.

 • Ga na of er bij een wasautomaat of een ander elektrisch aangedreven huishoudelijk apparaat ook een kruk, een krukas en nokken te vinden is en wat daarvan de functie is.

Alle informatie (inclusief alle gebruikte internetadressen) verwerk je in een verslag van minimaal een tot maximaal 2 kantjes. Als het zinvol is, kun je een of twee afbeeldingen, die je van de internetpagina's hebt gesaved, gebruiken om er een mooi geheel van te maken.

STARTLINK:
http://www.agris.be/nl/mechan/mechhome.html
1.2 Machines Hoeveel takt?

Verbrandingsmotoren en het aantal takten

In reclame uitingen van autofabrikanten hoor en zie je veel vaktaal. Het aantal kleppen, turbo, injectie, kW's enzovoort. Er bestaan verschillende types verbrandingsmotoren evenals verschillende brandstoffen. • probeer je uit te vinden wat nu eigenlijk het verschil is tussen een 2-takt en een 4-takt motor.

Het is een Duitse site, dus een woordenboek kan misschien geen kwaad.
Onderaan staat een adres waar je het simulatieprogramma en de beschrijvingen kunt vinden.
Verwerk je bevindingen (inclusief het gebruikte internetadres) in een verslag van minimaal één tot maximaal 2 kantjes A4-formaat. Gebruik een of meer afbeeldingen van het beeldscherm om er een mooi geheel van te maken.

STARTLINK:
http://www.s-world.de/spk-mm-mn/kwoude

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina