Workshop: Meer licht op wat je werkelijk beweegt InleidingDovnload 5.47 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte5.47 Kb.
Workshop: Meer licht op wat je werkelijk beweegt

Inleiding

In deze workshop ervaar je in het kort wat de kern is van het narratieve werken. Daar waar het verhaal van de cliënt over falen, vastlopen of geen oplossing vinden de overhand heeft, is het (her)vinden van het verhaal over mogelijkheden, verlangen en inspiratie een weg waarlangs verandering plaats kan vinden.


De kracht van het narratieve werken, schuilt in de actieve rol die de klant krijgt in het zoeken naar de betekenis en invloed van levenservaringen op het huidige leven. Bijvoorbeeld door de koppeling van de ervaringen van de klant met zijn gevoelens, kan hij contact maken met de twee onderliggende drijfveren: het verbinden met anderen en het streven naar autonomie.
Narratief werken vraagt van de therapeut een attitude van volledig openstaan en nieuwsgierig zijn, waarbij je jouw eigen betekenisgeving en doelstelling op de achtergrond houdt.

Doelstelling:

Na de workshop heb je als deelnemer geoefend met enkele narratieve manieren van coachen. Je hebt kennis gemaakt met de kern van het narratieve luisteren en met welke interventies het verhaal van de cliënt zich verder kan ontwikkelen in de voor hem of haar gewenste richting.Inhoud van de workshop

  • Narratieve grondbeginselen in het luisteren naar de hulpvraag.

  • Werken met metaforen, het ontdekken van de diepere betekenis van onze verhalen

  • Werken met verhalen en een gevalideerde gevoelslijst, waarmee de cliënt een link kan leggen tussen zijn gedrag en het onderliggende sturingsmechanisme.

  • Theoretische toelichting aan de hand van de “cirkel van de waarderingstheorie”.

  • Afsluiting met ruimte voor vragen

Praktische informatie:

Datum: 1 november 2013 van 10.00 uur tot 17.30 uur.


Locatie: Zusterplein 22 te Zeist.
Prijs: € 150 inclusief lunch en syllabus
Aanmelden: info@opleidingzelfkennismethode.nl
Docenten: Toos van Huijgevoort, GZ psycholoog, Desirée Pieters, psycholoog/orthopedagoog NVO; Selma Roenhorst, registerpsycholoog A&O NIP; allen trainers ZKM opleiding R&A.

Voor deze inleidende workshop wordt accreditatie aangevraagd bij SKB, NOBCO en NIP.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina