Zaterdag 11 maart 2006Dovnload 10.59 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte10.59 Kb.


6de REGIONAAL SYMPOSIUM

NAVORMINGSCYCLUS ONCOLOGIE

Zaterdag 11 maart 2006Abdominale oncologische heelkunde nieuwe elementen

Dr. Bart Appeltans – Virga Jesseziekenhuis, Hasselt

In de periode van 01.01.2000 tot en met 31.12.2001 werden in Vlaanderen 62.500 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd. In dezelfde periode stierven 30.000 patiënten tengevolge van maligniteit.

Colo-rectale kanker is de 3de meest frequente maligniteit bij mannen na long- en prostaatkanker. Het komt op de 2de plaats bij vrouwen na het mammacarcinoom.

De incidentie van kanker is sterk geassocieerd met de leeftijd.

Gezien de vergrijzing kunnen we ons dus verwachten aan nog grotere toename van deze incidentie-cijfers.
Welke nieuwe trends komen op dit ogenblik naar voren in de abdominale oncologische heelkunde.
Op de 1ste plaats is er na een initieel twijfelend begin de volledige aanvaarding van het gebruik van de laparoscopische technieken in de benadering van colo-rectale carcinomen. Laparoscopische colectomie voor in opzet curatieve procedures resulteert in dezelfde kanker gerelateerde survival als in open heelkunde wanneer de ingreep verricht wordt door een ervaren laparoscopisch en oncologisch chirurg. Het volgen van standaard kankerresectietechnieken waaronder complete exploratie van het abdomen, adequate proximale en distale marges, ligatuur van de grote vaten ter hoogte van hun origo, zorgvuldige weefselbehandeling, en en-bloc resectie met negatieve marges resulteren in de laparoscopische approach tot acceptabele resultaten.

Volgens de COST trial (vergelijking tussen laparoscopische geassisteerde en open colonchirurgie) heeft een chirurg minstens 20 procedures verricht door middel van laparoscopie met aanleg van een anastomose voor benigne of gemetastaseerde pathologie vooraleer de techniek toe te passen in een curatieve setting bij coloncarcinomen.

Het betreft echter technisch veeleisende chirurgie en dus is een zorgvuldige patiënt- en chirurgselectie noodzakelijk om tot goede resultaten te komen.

Een 2de punt dat op dit ogenblik de aandacht geniet is de TME- (Total Mesorectale Excision) benadering in de rectumchirurgie. Dit concept berust op 2 elementen:


1. een anatomische dissectie van het mesorectum, zonder de circumferentiële marge van het
mesorectum te beschadigen en met een sparen van de autonome zenuwplexussen.
2. de resectie van het mesorectum tot tegen de bekkenbodem.
Immers in het pre-TME
tijdperk werden met de klassieke chirurgische techniek 2 grote problemen gecreëerd.


  1. een recidief percentage van 5 tot 45 % voor heelkunde alleen en tussen de 12 en 35 % voor heelkunde geassocieerd met radio,- chemotherapie.
  1. een hoge frequentie van seksuele en urinaire functionele problemen, tot 85 % in sommige reeksen, omwille van de beschadiging van de autonome zenuwplexussen. Na het invoeren van de TME-techniek daalde de lokale recidieven tot minder dan 11 % en de functionele stoornissen tot minder dan 15 %. Het associëren met neo-adjuvante therapie resulteert in nog betere resultaten. Daarom is TME op dit ogenblik de standaardprocedure geworden in de behandeling voor kanker van het distale 2/3 van het rectum.

Een laatste punt van aandacht betreft de colo-rectale levermetastases. Heelkundige resectie blijft hier de optimale behandelingsmethode. Doch de grote hoeveelheid van therapeutische opties (chemotherapie, targeted therapie, enz.) voor patiënten met colo-rectale metastases hebben de behandelingsmogelijkheden verbreed doch dit maakt de keuze voor de juiste behandeling in elke individuele patiënt moeilijk. Meer patiënten komen hierdoor in aanmerking voor heelkunde of lokale destructie van de metastases. Echter door het multi-focaal karakter van de meeste letsels en/of het onvoldoende levervolume dat na eventuele heelkunde zou overblijven zijn de meeste levermetastases niet resectabel. Lokale destructie door RFA (radio frequency ablatie) is dus een aantrekkelijk alternatief. Twee grote beperkingen kenmerken deze techniek nl.:


1. het risico op biliaire letsels door de hitte in geval van metastases ter hoogte van de
leverhilus.

2. onvoldoende destructie van de levermetastases door het koelingseffect van de grote vaten


indien deze in de buurt van de metastases zich bevinden.
Met deze beperkingen in het achterhoofd kan het selectief gebruik van RFA een aanwinst betekenen in de strijd tegen onreseceerbare levermetastases, al dan niet gecombineerd met chirurgie.
: professionals
professionals -> 8. Namen kartrekkers en ambtenaren bijeenkomst 7 maart 2011 Locatie: “De Kajuit” in Verpleeghuis Meander, Kaap de Goede Hoop 1, Veendam
professionals -> ! Voorafgaand aan het opstellen van het actieplan is het hebben jullie de nulmeting al ingevuld en het gesprek met Wendy Werkman van Alzheimer Nederland gehad. Gebruik de beide resultaten als input voor jullie actieplan
professionals -> Beleidslijnen oppervlakkige blaastumoren
professionals -> Hoeveel eten heeft uw kind eigenlijk nodig?
professionals -> Standaard artikel 30 minuten bewegen, overal en altijd!
professionals -> Inleiding voor organisatie
professionals -> Beleidslijnen cervixcarcinoom
professionals -> Voorbeeldvragen module b : opleiding radioprotectie voorjaar 2015
professionals -> Tumoren van het anaal kanaal
professionals -> Productbeschrijving
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina