Zienswijzen Herinrichting Orteliuskade (tussen Jan Evertsenstraat en Van Middellandtstraat) en Willem SchoutenstraatDovnload 141.99 Kb.
Pagina1/4
Datum17.08.2016
Grootte141.99 Kb.
  1   2   3   4
Zienswijzen Herinrichting Orteliuskade (tussen Jan Evertsenstraat en Van Middellandtstraat) en Willem Schoutenstraat (tussen Orteliuskade en Orteliusstraat).

Met veel interesse heb ik kennis genomen van de voorgenomen herinrichting Orteliuskade/Willem Schoutenstraat. Ik heb het plan ingezien en geef daarop graag bij dezen mijn visie.

Ik ben zeer verheugd dat de Orteliuskade wordt heringericht. De trottoirs en verlichting waren aan vernieuwing toe. Ook het plan om de verbinding van het park met de straat beter te maken, spreekt me zeer aan.

Toch heb ik ook fundamentele bezwaren tegen het plan. Die betreffen 1) de plaatsing van de fietsenrekken en 2) de plaatsing van krentenbomen aan de huizenkant.

Ad. 1
1a) Het is ongewenst en zelfs gevaarlijk om de fietsenrekken aan de huizenkant te plaatsen. Daardoor neemt de kans toe dat er op het trottoir wordt gefietst aanzienlijk toe, wat gevaarlijk is ivm bijvoorbeeld spelende kinderen.


1b) Ook zal de loopruimte op het trottoir aanzienlijk worden versmald. De fietsenrekken zelf nemen weliswaar geen loopruimte in beslag, maar lange fietsen (bijvoorbeeld de op de Orteliuskade veelvuldig gebruikte bakfietsen) en slordig geplaatste fietsen zullen wandelaars in de weg staan en het lopen over het trottoir aanzienlijk hinderen.
1c) Voor de personen die op de begane grond wonen, is het zéér onwenselijk om een fietsenrek direct voor hun raam te hebben.
- Hun directe uitzicht op het park wordt geblokkeerd,
- de geluidshinder neemt aanzienlijk toe (want de fietsen staan dicht bij de huizen),
- de kans dat er ook fietsen tégen de gevels worden geplaatst neemt aanzienlijk toe,
- niet alleen het leefplezier, kortom, maar ook de economische waarde van de begane-grond-appartementen zullen aanzienlijk afnemen.

Ad. 2
2a) Het is ongewenst, en wederom zelfs gevaarlijk, om bomen aan de huizenkant te plaatsen. Zo zal het licht in de begane-grond-appartementen worden weggenomen. De plaatsing van de bomen bij de portieken doet daar niets aan af.


2b) Het plaatsen van bomen aan de huizenkant vergroot de kans dat daar fiets(wrakken) en afvalzakken worden geplaatst. De huidige situatie op de Willem Schouten-straat bewijst dit.
2c) De bomen staan te dicht op de huizen. Op de tekeningen zijn de bomen nog geen anderhalve meter verwijderd van de gevels. Bij sterke wind of storm is de kans op beschadiging aan de gevels, of ingewaarde ramen, zeer groot. Die schade zal de verzekering op de gemeente verhalen.
2d) De bomen nemen het uitzicht weg op het park. Het is eenvoudigweg onlogisch om voor huizen met een vrij (!) uitzicht op het park een boom te planten. Niet alleen het leefplezier, kortom, maar ook de economische waarde van de begane-grond-appartementen zullen aanzienlijk afnemen.

Naar mijn mening zijn er wel degelijk goede alternatieve te bedenken, te weten:


* Fietsrekken worden aan de parkzijde geplaatst. Verbetering wordt gerealiseerd door 1) een ruimere opzet van de plaatsing, 2) de rekken af te wisselen of te combineren met plantenbakken, 3) de veiligheid wordt verbeterd door betere verlichting, evt ook verlichting lager bij de grond.
* De verbinding van het park met de straat wordt beter gemaakt door géén bomen aan de huizenzijde te plaatsen en het uitzicht op het park vrij te houden. Wel worden er bomen en hortensiaparkjes aangelegd aan de parkzijde van de straat, zodat het park om de zoveel meter even 'de straat inspringt'. Een park met een 'gekartelde', of 'getande' rand levert een fraai, afwisselend straatbeeld op.

Mijn zienswijze op het plan is principieel en wil ik graag, indien nodig, laten resulteren in een formeel bezwaar. Zoals aangeven, ben ik te allen tijde bereid om mee na te denken over alternatieven.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de ontvangst van deze zienswijze te bevestigen? Bij voorbaat hartelijk dank.

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben, met vriendelijke groet,


Gaston Franssen

Middels deze e-mail wil ik naar aanleiding van de buurtvergadering op 2 april mijn bezwaar aangeven met betrekking tot het weg halen van parkeeplekken op de Orteliuskade.

 

Er is mij verteld dat er 50 parkeerplekken worden 'verplaatst' naar de parkeergarage op het Mercatorplein. Echter het woord verplaatsten is mijn insziens niet juist omdat,voor zo ver ik weet, er geen 50 parkeerplekken worden bij gebouwd in de parkeergarage op het Mercatorplein. Er worden dus parkeerplekken opgeheven. 

Voor mijn werk als verpleegkundige draai ik regelmatig avonddiensten. Wanneer ik dan rond middernacht mijn auto wil parkeren is het altijd erg zoeken naar een parkeerplek. Vaak vind ik die op de Orteliuskade. Wanneer daar 50 plekken worden opgeheven is de kans op het vinden van een parkeerplek laat op de avond nog dramatischer.

Tijdens de vergadering werd gezegd dat in andere buurten is gebleken dat mensen die hun auto niet vaak gebruiken deze liever in de garage zetten. Er is echter geen onderzoek gedaan in hieverre dit geldt voor de bewoners van de Oteliuskade. (Dit werd aangeven tijdens de vergadering.) Dit kan dus niet gesteld worden. Tevens was ter vergadering niet bekend of ook bewoners van de Orteliusstraat en de Willem Schoutenstraat in aanmerking komen voor een pas om in de parkeergarage te kunnen parkeren. Hier zou naar gekeken worden aangezien deze mensen ook parkeren op de Orteliuskade.

 

Resumerend; mijn inziens worden er geen 50 parkeerplekken verplaatst maar opgeheven. Daar ben ik het dan ook absoluut niet mee eens gezien de nu al heersende parkeerdrukte, en maak hier dan ook bezwaar tegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Suzanne LeyenNaar aanleiding van de door ons bijbewoonde inspraakavond op 2 april jl. en de ontvangen notulen, het volgende.

Tijdens de inspraakavond werd de vraag gesteld waarom er niet alleen hortensia's worden geplaatst aan de kant van de huizen, in plaats van ook krentenbomen. Wij zijn het hier volledig mee eens. Een krentenboom ontneemt het zicht van de inwonenden op de begane grond en de eerste verdieping. Wij vinden het juist zo fijn dat we het park in kunnen kijken vanaf 1 hoog. Dit zicht wordt een aantal mensen toch ontnomen met een krentenboom voor het raam.

Natuurlijk begrijpen wij dat het mooi is als er meer groen in de straten komt. De bomen in bijvoorbeeld de Orteliusstraat vinden wij dan ook prachtig. Eén heel groot verschil is echter dat het hier de Kade betreft. De Orteliuskade is van zichzelf al een prachtige groene straat aan het Rembrandtpark gelegen! Meer groen dan alleen fleurige hortensia's is ons inziens niet nodig. Als alleen hortensia's aan de straatkant wordt geplaatst en geen hogere krentenbomen, betrek je de straat naar ons idee nog meer bij het park.

Wij zijn benieuwd naar het definitieve ontwerp en naar de uitvoering hiervan!


Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Smit & Annelies Heemsbergen

Drama 1

Fietsrekken aan de huizenkant, wie bedenkt zoiets? Situatie zoals die nu is, is bijna ideaal , er moet  namelijk wel meer fietsrekken bij.

Fietsrekken aan huiskant veroorzaakt meer overlast en rommel op stoep. Er is meer dan genoeg ruimte aan parkkant !

 

Drama 2

50 parkeerplekken minder, dan moeten bewoners s'avonds/s'nachts rondjes rijden voor parkeenplaats. de parkeer situatie is nu goed, zonder problemen en overlast.

 

Drama 3

Bomen aan huiskant ? We hebben z'n mooi uitzicht in/op het park, Bomen aan huizen kant is belemmering voor uitzicht en de zon.

Het is toch niet de bedoeling dat bewoners van Orteliuskade de "Rijdende Rechter" moeten inschakelen met de vraag, De bomen op de stoep moeten gekapt worden ze belemmeren zon en uitzicht

Sugestie: Plaats bomen in een boom loze straat,

 

Met vriendelijke groet Jrene Bulj MartensNa kennisneming van het concept ontwerp van het project herinrichting Orteliuskade heb ik een

aantal opmerkingen:


lk ben het niet eens met een aantal van de in de visie genoemde plannen.
1. Op de Orteliuskade zullen vijftig (50) parkeerplaatsen verdwiinen. De gemeente wi! dit oplossen

door bewoners toegangspassen te bieden voor de parkeergarage op het Mercatorplein.

De ruimte die dit oplevert wordt gebruikt voor het plaatsen van plantenbakken en fietsenstallingen {zogenaamde'fietsnietjes'}
Daarvoor heb ik de volgende redenen:

- Parkeerplaatsen zijn al beperkt en een vermindering zal meer last bringen aan bewoners.

- Parkeergarage is niet een goede alternativ: het is verder weg en s'avonds voor een vrouw

niet prettig.

- Fietsenstallingen aan de huisz'rjde zijn niet echt nodig, er is genoeg en voldoende plaats aan

de parkzijde. Meer verlichting zal dit ook zekerder maken.

- Fietsenstallingen aan de huiszijde zijn minder good zichtbar vanuit de woningen.

- Fietsenstallingen aan de huiszijde zullen geluidsbelasting bringen i.v.m. geluid wanneer

fietssloten tegen fietsramen knallen.
2. Aan de huiszijde van de Orteliuskade worden in de perkies een aantal krentenbomen geplaatst.

Deze worden voor een aantal portieken geplaatst. De bomen kunnen twee-, tot drie- en zelfs

vierhoog lang worden.
Daarvoor heb ik de volgende redenen:

- lk ben helemal voor het groener maken van een stad en straten. Maar wij wonen al zo groen,

direkt aan het park en ik vind het overbodig ook nog bomen op de straatzijde te platsen.

Vooral als er aanname is dat de bomen in enkele woningen lichtinval beperken en ook

minder plaats op de stoop verblijft.

- Wonen in de Orteliuskade is extra prettig omdat er veel plaats op een breede stoop is en ik

vind het zonde dit te veranderen.
Excuses voor het niet goed geschreven nederlands (ik ben niet nederlands), maar ik hoop dat U

mijn mening kunde verstaan.


Hoogachtend,

Martina BrueggemannNa kennisneming van het concept ontwerp van het project herinrichting Orteliuskade heb ik een

aantal opmerkingen (aanvullingen, suggesties enz.):

Ik ben het niet eens met een aantal van de in de visie genoemde plannen:

1. het opgeven van 50 parkeerplaatsen en de compensatie daarvan in de Mercatorpleingarage;

2. de fietsenrekken aan de huizenkant van de Orteliuskade;

3. de bloemenperken en bomen aan de huizenkant van de Orteliuskade;


Voor elke genoemde verandering heb ik mijn redenen:

1. het opgeven van parkeerplaatsen is zonde en onzinnig. Het doel is parkeerdruk te verminderen, maar door plekken weg te halen wordt de druk juist vergroot. Het aantal auto’s zal immers niet verminderen. Het is nu soms al zoeken. Parkeren in de Mercatorpleingarage kan nauwelijks compensatie genoemd worden. Probeert u maar eens met 2 kleine kinderen, bagage en boodschappen daar te parkeren en 500 meter te lopen! Maar ook los van mijn eigen situatie (woonachtig aan het begin van de Orteliuskade, nr 15), bewoners betalen een parkeervergunning en mogen daarvoor verwachten dat zij in de buurt (binnen 50 meter lijkt mij redelijk) kunnen parkeren.Uw verwachting dat de garage vooral gebruikt zal worden door bezoekers en mensen die de auto niet vaak gebruiken, lijkt mij gestoeld op een onrealistische verwachting van sociaal gedrag.
2. Fietsenrekken zijn onoverkomelijk rommelige plekken. Ze zien er altijd rommelig uit, maar vangen vaak ook vuil en wrakken. Daar is niets aan te doen, behalve waar we ze plaatsen. Op de Orteliuskade hebben wij de luxe om de fietsen níet voor onze deur te zetten. Laten we daar nu juist gebruik van maken. Door fietsen aan de huizenkant te zetten, maken we het spelen op de stoep voor kinderen minder veilig en verpesten we de rustige uitstraling en beleving van de huizenkant van onze mooie straat en kijken we opeens niet meer naar het groene park, maar tegen grauw (oud) ijzer. Ik weet wel dat mensen verwachten dat hun fiets minder snel gestolen zal worden als deze voor de deur staat, maar door de overkant van de straat beter te verlichten kan hier wellicht ook een oplossing voor gevonden worden. Bovendien is het nog maar de vraag of je fiets niet gestolen wordt aan de huizenkant.
3. De Orteliuskade is zo mooi en fijn, omdat deze aan het park gelegen is. Meer bomen en bloemen hebben wij niet nodig. Als mensen graag meer groen willen, kunnen zij met een geveltuin aan die behoefte voldoen. Bloemenperken en bomen, ook struikachtige krentenbomen, zullen onherroepelijk zicht en licht wegnemen. Misschien niet zoveel zicht en licht als andere perken- of struikensoorten, maar altijd teveel. Het is nu juist zo mooi open! Maak het alstublieft niet dichter en voller. De openheid van de straat en ons uitzicht is ons zoveel waard en het is in deze straat gewoonweg niet nodig! Om nog maar te zwijgen van de overbodige uitgaven aan het onderhoud van deze perken. Daar komt nog bij dat de perken aantrekkelijk zullen zijn voor zwerfvuil, beestjes en beesten (muizen, ratten, vogels). De bomen, planten en dieren zullen de stoep, fietsen, auto’s en gevels bevuilen, zoals de bomen, planten en dieren aan de parkkant ook al doen (behalve dan dat het park onze gevels niet bevuilt).
Ik heb wel alternatieve ideeën. U kunt beter de stoep aan de parkkant opknappen. Aan de huizenkant is het eigenlijk wel prima zo. Aan de parkkant kunt u de stoep verbeteren, misschien iets verbreden ten koste van een halve meter park (als Stadsdeel Nieuw West dat goed vindt), zodat daar meer ruimte komt voor voetgangers. Daar kunt u de fietsenrekken opknappen of vernieuwen, zodat er ook plek is voor bakfietsen en brommers. Ook zou betere verlichting daar veel helpen. Mocht u per se iets aan de huizenkant willen doen, dan lijken mij enkele kleine plantenbakken met bloemen beter en gezelliger (max. 1 x 1 meter). Tenslotte wil graag het argument van de financiën noemen. Dit plan is bij uitstek geschikt om op te bezuinigen. Less is more gaat hier echt op. Het onnodige kunnen we beter achterwege laten. Gezien de activiteit van mijn buren om tegen dit plan te ageren, zal niemand hier rouwig om zijn.
Ik verzoek u om goed naar de bewoners te luisteren. Zij zijn trots en blij om in deze bijzondere straat

aan het park te wonen. Verpest onze woonvreugde alstublieft niet met deze plannen. Bedankt voor

uw aandacht.
Hoogachtend,

Luuk Besamusca en Afke HolthuisGraag zou ik mijn zienswijze in willen dienen met betrekking tot de herinrichting van de Orteliuskade welke begin 2013 gepland staat. Dit omdat het voorstel naast goede punten ook enkele punten bevat waar ik niet achter sta. In deze mail wil ik uitleggen waarom.
Allereerst de positieve kanten van het voorstel. Ik ben er om te beginnen erg over te spreken dat de straat gerenoveerd wordt. Het wegdek bevat veel scheuren en kuilen en ook de stoep heft zijn beste tijd gehad. Er zijn veel oneffenheden en hobbels ontstaan in de tegels. Door het renoveren van het straatwerk verdwijnen deze problemen en wordt de straat veiliger en bovendien mooier om te zien. Dat deze renovatie inhoudt dat het asfalt vervangen wordt door klinkers vind ik ook een goede zaak. Dit geeft de straat de authentieke uitstraling van straten in de binnenstad, dit is een goede ontwikkeling. 
Dan nu de punten die ik het liefst niet doorgevoerd zou zien. Het is mij onduidelijk waarom er bomen geplaatst dienen te worden aan de zijde van de woonhuizen. Er is geen gebrek aan groen in de straat, daar er een prachtig park is aan de andere zijde. Daarnaast zorgen bomen voor diverse vormen van overlast. Zo verminderen ze de lichtinval in de woonhuizen (met name op de begane grond) en belemmeren ze het weidse uitzicht. Daarnaast zijn bomen een trekpleister voor vogels en honden, waardoor de stoep aan deze zijde bezaaid zal worden met vogel- en hondenpoep. Mensen zullen de bomen gebruiken om fietsen tegenaan te zetten, wat ook een rommelig beeld geeft. Ook de perkjes aan de huis-zijde van de straat zijn mijns inziens geen goede optie, grotendeels om dezelfde redenen. Het park en de geveltuinen geven de straat al een zeer groen aspect. De perkjes zullen hier alleen een rommeliger beeld en overlast aan toevoegen.
Hiernaast zou ik mijn zorgen willen uiten over het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen. Op dit moment is parkeren op de Orteliuskade op sommige tijdstippen al een probleem voor vergunninghouders. Met name in het weekend zijn er de laatste maanden steeds meer momenten geweest waarop vergunninghouders hun auto ergens anders (betaald) neer hebben moeten zetten. Wanneer het aantal parkeerplekken met 50 afneemt zal dit probleem alleen maar groter worden en zich mogelijk ook door de week voor gaan doen. Het tekort aan plaatsen is dan te groot om op te vangen middels een aantal extra plekken in de parkeergarage op het Mercatorplein. Ik weet dat de parkeerplekken groter moeten worden en dat hierdoor het aantal af zal moeten nemen. Mijn voorstel is dus om het aantal extra fietsenrekken aan de huis-zijde nog eens kritisch te herzien. Als er minder extra fietsenrekken geplaatst worden (er staan nu nauwelijks fietsen buiten de rekken, er is geen absoluut tekort) geeft dit ruimte voor parkeerplekken. Hopelijk zou op die manier de reductie van het aantal parkeerplekken minder drastisch kunnen zijn. 
Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat de geplande renovering van de Orteliuskade een goede ontwikkeling is welke goed is voor onze buurt. Ik hoop dat de wensen van bewoners in de plannen verwerkt worden. Niet alleen omdat de bewoners zelf het meest zicht hebben op wat goed is aan een straat en wat beter kan. Ook omdat bewoners na een geslaagde renovatie diegenen zijn die elke dag van het nieuwe straatbeeld kunnen genieten. Graag ontvang ik van u een reactie.
Met vriendelijke groet,
Mede namens huisgenoot Pieter Claassen,

Nikki van Dessel


Na kennisneming van het concept ontwerp van het project herinrichting Orteliuskade heb ik een aantal bezwaren, kritische opmerkingen en suggesties.


Allereerst wil ik aangeven dat ik het prettig vind te horen dat de kade wordt opgeknapt, in het bijzonder de weg zelf; het nu veelal kapotte asfalt was aan vervanging toe en een weg van klinkers past veel beter en is in lijn met het idee het originele gezicht van de kade/stad te herstellen.
Echter, ik ben bang dat de plannen het doel voorbij streven. Aangegeven wordt dat het originele plan uit 2007 wordt gevolgd. De plannen/maatregelen gaan voor zover mij bekend echter verder dan de originele plannen. Bovendien is het uiteindelijke doel van de herprofilering mij niet helder. Ik begrijp dat het gaat om het scheppen van meer ruimte en om de straat en het park meer bij elkaar te betrekken. Ik mis daarin een aantal praktische overwegingen die ik relateer aan de leefbaarheid, waaronder de parkeergelegenheid. Over het algemeen mis ik de creativiteit en alternatieve scenario’s om het doel te realiseren zonder negatieve ‘bijeffecten’.
Ik wil mijn bezwaar maken voor wat betreft de reductie van het aantal parkeerplaatsen in relatie hiertoe tevens tegen de bomen/plantenbakken aan de huiszijde. Ik ben bijzonder kritisch over de en fietsenstallingen aan de huiszijde en de bomen/plantenbakken. Ik zal proberen een en ander kort toe te lichten en de bezwaren constructief en met praktische voorbeelden uiteen te zetten. Daarnaast probeer ik waar mogelijk een alternatief voorstel te doen die wellicht in overweging kan worden genomen. Ik ligt een en ander graag nader/mondeling toe, indien gewenst.
Minder parkeerplaatsen:

  • Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen is in de eerste plaats niet rechtsgeldig. Of het alternatief (parkeerplaatsen in de Mercatorplein garage) hierin verandering brengt, is onduidelijk. Hiermee staat het gehele herprofileringsplan mogelijk op losse schroeven.

  • Het alternatief van parkeerplaatsen in de Mercatorplein garage op zichzelf is mijns inziens onacceptabel en onrealistisch. Onacceptabel, omdat met een dergelijke maatregel veel mensen direct worden geraakt en omdat de kade hiermee onaantrekkelijker wordt voor mensen met een (lease)auto. Onrealistisch, enerzijds omdat een aantal bewoners met parkeervergunning reeds gebruik maakt van de Mercatorplein garage. De parkeerdruk is dus al (te) hoog. Anderzijds omdat met de maatregel en dit alternatief een selectieve groep bewoners (negatief) wordt geraakt. Bewoners die vaak laat thuiskomen vanwege bijvoorbeeld hun werk, moeten nu vaak zoeken naar een parkeerplaats (of extra lang lopen vanaf de garage naar hun woning). Dat is in feite nu al het geval en zal met deze maatregel alleen maar erger worden. In de huidige situatie is er al een gebrek aan parkeerplaatsen, dit uit zich in de praktijk in mijn beleving als volgt: door de week zoeken naar een parkeerplaats vanaf ongeveer 21 à 22 uur. Op zondag al vanaf 16 à 17 uur. Veel bewoners van o.a. de Orteliusstraat maken gebruik van de parkeerplaatsen aan de Orteliuskade.

  • Veel bewoners van de kade hebben geen auto/vergunning, anderen hebben juist behoefte aan een tweede vergunning (bijvoorbeeld jonge stellen die allebei werken en (genoodzaakt) een leaseauto hebben). Trekt de wijk/kade meer van dit soort bewoners aan, dan zal de maatregel en het alternatief op termijn een onverstandige wijziging blijken.

  • Als parkeerplaatsen moeten verdwijnen als gevolg van de andere veranderingen/plannen, zoals de fietsenstallingen en bomen/plantenbakken, dan begrijp ik het herontwerp niet; men zou minstens een alternatief scenario/ontwerp verwachten, waarbij het aantal parkeerplaatsen niet vermindert. Een doel van meer ruimte is geen excuus voor minder parkeerplekken. Ik verbaas me over het feit dat bij huidige plan hier niet beter over is nagedacht.

  • Het aantal parkeerplaatsen bij mij voor de deur van nr 75 t/m 66 is in dit ontwerp slechts 14 . Dat is gemiddeld slechts 0,35 per woning, uitgaande van 4 appartementen per huisnummer. Verderop wordt het wat beter en nog verderop significant anders; van nr 55 t/m 46 zijn er 25 plaatsen. Dat is gemiddeld 0,625 per woning. Een verschil van bijna 100%! Ik vind dat onacceptabel. Over het aantal parkeerplekken bij nieuwbouw projecten zal ik het maar niet hebben; daarmee vallen deze cijfers in het niets.

  • Is overwogen om deze issues op te lossen door het trottoir aan de parkzijde (deels) achterwege te laten en de parkeerplaatsen loodrecht/schuin op de kade te lokaliseren? Hiermee kunnen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd Met lage begroeiing aan de rand van het park en uiteraard voldoende (en eventuele lage) verlichting, wordt hiermee de kade ook ‘aangesloten’ op het park en wordt het veiligheidsgevoel wellicht vergroot. Wellicht is zelfs een half verhard voetpad, parallel aan het park en mooie manier om loopruimte om de parkeerplaatsen te realiseren en tegelijkertijd de kade mooi op het park aan te laten sluiten. Doe daarbij wat lage pilaren met verlichting en het wordt denk ik bijna sprookjesachtig mooi!

  • NB: Volgens mij zijn de parkeervakken te krap, dit betekent in de praktijk dat er niet 3 maar slechts 2 auto’s geparkeerd kunnen worden, dus nog meer verlies. Verder moeten er schuine kanten voor het insteken gerealiseerd worden. Niemand kan zo om het “bochtje pissen”…

  • NB: waar komen de parkeerautomaten te staan? Deze staan niet op de tekening!

Bomen/plantenbakken aan de huiszijde:
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina