Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur.”Dovnload 169.19 Kb.
Pagina1/9
Datum07.10.2016
Grootte169.19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Zijn wie je benten zoals je bent

met fouten en gebreken

om te worden

die je in aanleg bent

maar zoals je je nog niet

kunt vertonen

en je mag het worden

op jouw wijze

en in jouw uur.”

(naar A.A. Terruwe)


Inhoudopgave


Inhoudopgave 2

1. Ons pedagogisch project 6

1.1 Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 6

1.2 Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod 7

1.3 Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat 8

1.4 Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 8

1.5 Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie 9

2. Schoolreglement 10

2.1 Getuigschrift basisonderwijs 10

2.1.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 10

2.1.2 Beroepsprocedure 10

2.2 Onderwijs aan huis 11

2.3 Afwezigheden 13

2.3.1 Kleuteronderwijs 13

2.3.2 Lager onderwijs 13

2.4 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) 20

2.5 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen 20

2.6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 20

2.7 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 20

2.8 Schoolverandering 21

2.9 Orde- en tuchtmaatregelen 21

2.9.1 Ordemaatregelen 21

2.9.2 Tuchtmaatregelen 21

2.9.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 21

2.9.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 22

2.9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 22

2.9.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 23

2.9.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 23

2.9.3.1 Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 23

2.9.3.2 Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 23

3. Preventie 25

3.1 Gezondheid en hygiene 25

3.1.1 Medicatie 25

3.1.2 Luizen 25

3.1.3 Jodiumtabletten 25

3.1.4 Besmettelijke ziekten 25

3.1.5 Zindelijkheid 26

3.1.6 Roken op school 26

4. Algemene informatie 27

4.1 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 27

Jouw CLB: 27

Waarvoor kan je bij ons terecht? 27

Op onderzoek: het medisch consult 28

CLB-dossier 29

Het dossier inkijken? 29

Naar een andere school 29

En later? 29

Een klacht? 30

4.2 Inschrijven van leerlingen 31

4.2.1 Toelatingsvoorwaarden 31

4.2.2 Screening niveau onderwijstaal 32

4.2.3 Weigering van inschrijving 32

4.2.4 Vastleggen van verschillende criteria en voorrangsperiodes 33

4.2.5 Leerplicht 37

4.3 Privacy 38

4.3.1 Persoonsgegevens 38

4.3.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 38

4.3.3 Foto’s 38

4.3.4 Recht op inzage en toelichting 38

4.4 Ouderlijk gezag 38

4.4.1. Neutrale houding t.g.o. de ouders en afspraken i.v.m. informatiedoorstroom 38

4.4.2. Co-schoolschap 39

4.5 Vrijwilligers op school 40

4.5.1 Verzekering 40

4.5.2 Vergoedingen 40

4.5.3 Aansprakelijkheid 40

4.5.4 Geheimhoudingsplicht 41

4.6 Engagementsverklaring: 42

4.6.1 Engagement inzake oudercontacten 42

4.6.2 Engagement inzake aanwezigheid 42

4.6.3 Engagement inzake individuele begeleiding 42

4.6.4 Een positief engagement inzake de onderwijstaal 42

4.7 Bijkomende info. 43

Beste ouders,


Het schoolreglement dat voorligt is een gemeenschappelijk deel voor alle KOM-scholen.

KOM staat voor Katholiek Onderwijs Mol en bestaat uit 10 scholen:


Vrije Basisschool “De Toren” J. Calasanzstraat 2A Mol-Achterbos(VP 1)

Achterbos 27 Mol-Achterbos (VP 2)

Vrije Autonome Lagere School SJB College J. Smitslaan 36 Mol-Centrum (VP 1)

Vrije Autonome Lagere School Rozenberg Rozenberg 2 Mol-Centrum (VP 1)

St. Jan – Berchmansstraat 2 Mol-Centrum (VP 2)

Vrije Autonome Kleuterschool Rozenberg 4 Mol-Centrum (VP 1)

Rijpad 43 Mol-Centrum (VP 2)

Singellaan 1 Mol-Ginderbuiten (VP 3)

Vrije Basisschool Millekemol Sint-Odradastraat 40 Mol-Millegem (VP 1)

Vrije Basisschool Stapsteen Sluis 156 Mol-Sluis

Vrije Basisschool Wezel 1 Keiheuvelstraat 7A Mol-Wezel (VP 1)

Vrije Basisschool Wezel 2 Keiheuvelstraat 7A Mol-Wezel (VP 1)

Sportlaan 1 Balen (VP 2)

Vrije Basisschool Centrum G. Woutersstraat 31 Balen-Centrum (VP 1)

Vrije Basisschool Klavertje 4 Schoolstraat 3 Balen-Olmen (VP 1)

Stotert 75 Balen-Olmen (VP 2)


Deze 10 scholen hebben samen één schoolbestuur, éénzelfde opvoedingsproject en tellen ongeveer 2500 leerlingen en 200 leerkrachten. Samen behoren ze tot de scholengemeenschap ‘KOMBO’ (Katholiek Onderwijs Mol, Balen, Olmen).

Wij verwelkomen graag uw kind en u mag erop rekenen dat wij ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse en degelijke opvoeding te geven.

Naast dit gemeenschappelijk deel heeft iedere school een deel dat specifiek is voor haar school met praktische informatie en concrete afspraken.

Wij hopen dat deze brochure een bijdrage levert tot een vlotte samenwerking.

Het Schoolbestuur

vzw KOM Jozef Calasanzstraat 2 2400 Mol 014/32 18 561. Ons pedagogisch project


Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina