Zitting van 6 september 2004Dovnload 11.85 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte11.85 Kb.

Uittreksel uit de notulen

van de gemeenteraad

Zitting van 6 september 2004


Aanwezig:

Peeters Frans, Burgemeester, Peeters Victor, Sannen Jos, Caers Ria, Stevens Luc, Vankerckhoven Luc, Lievens Dirk, Vervoort Tom, schepenen; Vranckx Jan, Van Ballaer Herman, Vaneynde-Schaeken Ann, Vanopstal Magda, Hofkens Paul, Van Cleempoel Rosa, Smaers Griet, Laeremans Nadine, Jackers Christel, Kempen Brigitte, Devos Noël, Selen Ingrid, Van Hooreweghe Chris, Claes Monique, Aerts Gustaaf, Maes Nele, Mertens Gustaaf, Van Hemelen Rony, Van Camp Maarten, Verhesen Grietje, Cruysberghs Jan, Sels Joris, Laenen Lies, raadsleden en Schellens Patrick, secretaris

Afwezig


Aanvullend reglement op het parkeren in de stad : gemeentewegen

De gemeenteraad,

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975 en van de latere wijzigingen;

Gelet op het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeertekens worden bepaald en van de latere wijzigingen;

Gelet op het aanvullend reglement van de stad Geel, van 4 september 1972, gewijzigd door het aanvullend reglement van 2 oktober 1972;

Gelet op de gemeentewet artikel 112 en 119;

Gelet op het advies van de Adviesraad Gemeentelijke Mobiliteit van 12 juni 2003 & 11 december 2003;

Aangezien het onderhavig reglement betrekking heeft op de openbare weg en plaatsen die onder het toezicht staan van de Minister van Verkeerswezen;

Overwegende dat het betreffende reglement onderworpen zal worden aan de goedkeuring van de Minister van Verkeerswezen en zal van kracht worden na de goedkeuring en de bekendmaking volgens art. 112 van de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat het noodzakelijk blijkt om het parkeren aan te passen aan de verkeersnoodwendigheden ;

Overwegende het besluit van het College van Burgemeester een Schepenen in zitting van 19 april 2004 en 23 augustus 2004 ;Besluit :

Artikel 1 :

Het bestaande reglement dd. 3 mei 2004 in te trekken ;Artikel 2 :

In de Heidebloemstraat, op het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Rozendaal, wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 3 :

In de Technische Schoolstraat, op het gedeelte tussen de Stationsstraat en Patronaatstraatje, wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 4 :

In de Lebonstraat, op het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Patronaatstraat, wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 5 :

In de Kollegestraat wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 6 :

In de Pastoor Van Neylenstraat wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 7 :

In de Billemontstraat wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld :Artikel 8 :

In de Veldstraat wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 9 :

In de H. Geeststraat wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld;Artikel 10 :

In de Diestseweg, op het gedeelte tussen de Nonnengang en de Gasthuisstraat, wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld ;Artikel 11 :

In de Stationsstraat, gedeelte tussen de oude stadsfeestzaal en café ACW huis, wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld ;Artikel 12 :

In de Rozendaal, gedeelte tussen de Stationsstraat en de Heidebloemstraat, wordt het parkeren van voertuigen slechts toegelaten door het aanbrengen van de verkeerstekens E9a, aangevuld met een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld ;Artikel 13 :

Dit reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Verkeerswezen.

Gedaan in zitting van de gemeenteraad van zes september tweeduizend en vier.

(g) Patrick Schellens, (g) Frans Peeters,

secretaris voorzitter

voor eensluidend afschrift,

Patrick Schellens, Frans Peeters,

Secretaris BurgemeesterStad Geel

Werft 20 • 2440 Geel • tel. +32 (0)14 57 08 76 • fax +32 (0)14 59 32 71 20 januari 2003 • /De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina